Beren in Spanje

  1. Algemeen
  2. Bedreigingen
  3. Bescherming
  4. Instandhouding

1.Algemeen

De Cantabrische bruine beren zijn een groep binnen de Eurasian bruine beren (Ursus actos arctos) en zij leven hier in Spanje in de bergen van Cantabrië.

Vrouwtjes wegen tussen de 150 en de 250 kg, mannetjes daarentegen gaan van 250 tot 300 kg, hun lengte gaat van 1,6 tot 2 meter. 

Foto: beer in de Pyreneeën

Jean-noël Lafargue

Het is een beer die meestal contact met mensen uit de weg gaat maar er kan altijd iets gebeuren. Een dodelijk accident tussen mens en beer is al zeer lang geleden maar in 2004 is er een man zwaar gebeten door een berin die kleintjes bij zich had. In het wild worden ze in Spanje tussen de 25 en de 30 jaar oud.

Recente studies hebben uitgewezen dat er in Europa twee grote lijnen bestaan, de oostelijke en de westelijke lijn. De Cantabrische beer maakt deel uit van de westelijke lijn. Momenteel denkt men dat er in Spanje nog een 400 bruine beren leven.

Lang geleden waren deze beren verspreid over gans het Iberische schiereiland maar vanaf het begin van de 20 ste eeuw zijn er nog twee populaties over, beide leven in de Cantabrische bergen van Noord-Spanje. Deze achteruitgang van het aantal beren kwam vooral door de mens met de jacht en door het verlies van leefruimte van de beren door de landbouw en de bouw.

De twee populaties nemen een gezamenlijk territorium in van in totaal tussen de 5.000 – 7.000 km. Deze gebieden liggen vooral in de provincies in het westen van Asturias, León en Lugo (Galicia) en in het oosten de provincies Palencia, León, Cantabria en Asturias. Beide populaties zijn gescheiden door een 30-40 km.

De laatste beschikbare aantallen geven aan dat er ongeveer 300 beren in het westelijk deel en 50 beren in het oostelijke deel voorkomen. Het is mogelijk dat er beren van de westelijke populatie voorkomen in de buurt van de Portugese grens, aan de Rio Miño en in het Peneda-Gerês National Park.

2. Bedreigingen

In de kleinere oostelijke populatie zijn er complicaties door een groter aantal geboortes van mannetjes dan van vrouwtjes. Op termijn kan dit een probleem geven met de toekomstige geboortes.

Een ander probleem is een richtlijn van de Europese Commissie die bepaald dat er op het platteland geen karkassen mogen blijven liggen. Een klein deel van het dieet van de bruine beer bestaat uit planten, vlees is belangrijk voor de opbouw van hun vet reserves.

Verder zijn er dan nog de infrastructuurwerken zoals wegen en spoorwegen die een invloed hebben op de beren populatie. De meest recente bedreiging is de voorgestelde bouw van een ski centrum in hun woongebied.  De recente winters waren ook niet koud genoeg om hen in winterslaap te brengen of te houden.

Ondanks het feit dat het Spaans ministerie van Milieu de beer omschrijft als “in gevaar voor uitsterving” en het bestaan van hoge boetes gaat er bijna geen jaar voorbij zonder dat een beer sterft door rechtstreekse menselijke tussenkomst. In 2007 verscheen er een artikel in een krant waarin stond dat sinds 2000 er 8 beren stierven door vergiftiging of door de jacht. Dit is al een verbetering ten opzichte van de periode 1980-1994.

In deze periode stierven er in de westelijke populatie door de jacht 16 dieren, 13 dieren stierven door middel van een strik, 1 dier stierf door gif en bij 6 was de doodsoorzaak niet gekend.

In dezelfde periode stierven er in de oostelijke populatie 11 door de jacht, 2 door middel van een strik, 3 door gif en bij 2 dieren was de doodsoorzaak niet gekend.

Dat geeft een totaal van 54 afgeslachte dieren.

3. Bescherming

De Cantabrische bruine beer staat in Spanje op de lijst van dieren die bedreigd zijn met uitsterving. Op internationaal vlak is de bruine beer niet beschermd omdat er nog grote populaties van bestaan. In Spanje is hij beschermd sinds 1973 en er staan boetes op tot € 300.000 voor het doden van een beer.

Foto: beer in het Parc animalier des Pyrénées

Jean-noël Lafargue

4. Instandhouding

Apart van wetenschappelijk onderzoek zijn de inspanningen momenteel gericht om de twee populaties levenskrachtig te houden. Organisaties die ijveren voor de Instandhouding van de beren in Spanje ijveren voor het behoud van eeuwen oude doorgangen die de beren gebruiken. Verder planten zij fruitbomen en plaatsen zij bijenkasten om het dieet van de beren aan te vullen.

Het woongebied van de beren is camera bewaakt en er wordt gepatrouilleerd door bewakers. Het Spaans ministerie van de Milieu heeft een plan gemaakt “Plan para la Recuperación del Oso Pardo” (Plan voor het behoud van de Cantabrische beer). en dat plan heeft de bedoeling om alle inspanningen te coördineren die noodzakelijk zijn voor het behoud van de dieren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.