De Begrafenis van de Sardine in Murcia

 1. Overzicht
 2. Geschiedenis
 3. Symboliek
 4. Handelingen
 5. Sardine Gala en Pitochronica
 6. Aankomst van de Sardine
 7. Optocht van het Testament van de Sardine
 8. Grote parade van de begrafenis van de sardine
 9. La Quema
 10. De katafalk van de Sardina
 11. Groeperingen van de Sardine
 12. Deelname van vrouwen
 13. Website

1.Overzicht

Foto: begrafenis van de sardine

Bertobarc90

De Begrafenis van de Sardine is een festival dat gevierd wordt in Murcia (Spanje) tijdens de Lentefeesten en waarvan het centrale gedeelte een grote parade van praalwagens is die uitmondt in het verbranden van de sardine op de zaterdag na de Goede Week. Het feest is uitgeroepen tot een festival van internationaal toeristisch belang.

2. Geschiedenis

De oorsprong van dit feest in Murcia gaat terug tot de 19e eeuw, maar deze traditie die oorspronkelijk werd gevierd als het hoogtepunt van carnaval op Aswoensdag, verspreidde zich vanuit het centrum van het schiereiland waar het al in de 17e eeuw bekend was. In Murcia was het echter in 1851 toen een groep studenten, die de maskerades wilden imiteren die ze in Madrid hadden gezien, begon met door de straten van de stad te paraderen en er een eenvoudige begrafenisstoet na te bootsen. Dit aanvankelijk impopulaire feest begon in de tweede helft van die eeuw vorm te krijgen totdat het het belangrijkste feest in de stad Murcia werd en tevens het feest met de grootste toestroom van de hele regio werd.

De journalist Martínez Tornél vertelt in een waardevol document de maskerade die aanleiding gaf tot de eerste begrafenis van de Sardine van Murcia:

Een paar Murcianen, toen nog jong, onder wie ik altijd Nolla, Carles, Ibáñez, Selgas, Gómez Carrasco, Marín Baldo, Ortiz, García-Esbry, Baquero en Peñafiel heb horen noemen, verrasten Murcia op de laatste carnavalsnacht door in de straten te verschijnen, onder het mom van discipelen, met individuele zwarte petten, windbijlen in hun handen en zij vormden een angstaanjagende processie die eindigde in een verwrongen kist, waarin, zoals later bekend werd, de stoffelijke resten lagen van een ongelukkige sardine. Met het geluid van een luguber masker gingen ze door de hoofdstraten en later, terwijl ze een brandstapel vormden met de bijlen, verbrandden ze de kist.

In 1854 wordt voor het eerst de Bando del Casino voorgelezen, die zal evolueren tot het huidige Testament van de Sardine. Door verschillende politieke en economische ups en downs, werd de parade in de loop van de eeuw enkele jaren opgeschort en in andere jaren dan weer hervat. In 1862 werd ter gelegenheid van het bezoek aan de stad van koningin Elizabeth II een voorstelling van de viering gemaakt voor genoemde persoonlijkheid en de aanwezigen.

In 1876 wordt het voor het eerst uit het testament voorgelezen, dat al als zodanig bekend is, een paar jaar later, rond 1888 wordt de viering, die al behoorlijke afmetingen had gekregen, beschuldigd van onnodig geldverspilling. Maar enkele verenigingen van kooplieden in de stad vroegen publiekelijk dat het feest terug wordt ingericht als een element van commerciële reactivering, maar het duurt tot 1899 voordat het feest terug wordt ingericht.

In de eerste helft van de 20e eeuw zal de viering van de parade afhangen van de turbulente politieke en economische situatie van dit moment maar daarnaast ziet de kerk de parade als een zondig wangedrag en publiceren verschillende kranten kritieken van morele aard waarin ze verwijzen naar de viering als:

“Een bacchanale orgie van alle losbandigheid, die het ene en het andere jaar de bescheidenheid van Murciaanse vrouwen heeft geboden, terwijl bordeelvlees triomfantelijk door onze straten slentert …”

Omdat het festival uiteindelijk werd opgericht aan het einde van de Lentefeesten van Murcia, verloor het zijn directe relatie met carnaval, hoewel niet helemaal zijn carnavalskarakter. Vanaf dat moment werd de viering opgevat als een allegorie aan het einde van de vastentijd, wanneer je stopt met vis eten na de juiste herinnering aan de Goede Week. Dit is hoe sommige kroniekschrijvers erop hebben gewezen en met deze populaire betekenis heeft het tot op de dag van vandaag overleefd. Op deze manier wijkt het Murciaanse festival af van zijn oorspronkelijke betekenis en van de  carnavalsvieringen die in andere delen van Spanje plaatsvinden.

Na de burgeroorlog werden de Lentefeesten in Murcia tussen 1942 en 1945 gereorganiseerd en dat was vanaf dat moment met steun van de gemeentelijke overheid. In de jaren 60 werden de junta General Sardinera en de Agrupación Sardinera opgericht en vanaf de jaren 80 zal de viering volledig verzekerd zijn en zal het een van de meest massale parades in het land worden, met een geschatte opkomst van meer dan een miljoen mensen tijdens de laatste jaren van de 20e eeuw.

Aan het begin van de 21e eeuw bereikt het festival een ontwikkeling die nog nooit eerder gezien was, de evenementen vermenigvuldigen zich gedurende de week van de Lentefeesten en zelfs daarbuiten, en ze worden steeds aantrekkelijker voor een buitenlands publiek en er komen deelnemers uit de vijf continenten. De financiële crisis van 2008 dwingt de inrichters echter om de acts te verminderen en in de moeilijkste jaren naar alternatieven te zoeken, zodat de acts hun essentie niet verliezen. Vanaf 2014 maken economische verbeteringen het weer mogelijk om de parades te verlengen tot de jaren twintig van de 21e eeuw. Echter, in het voorjaar van 2020 zal de wereldwijde uitbreiding van de COVID-19- pandemieën de afgelasting die door de autoriteiten is afgekondigd om besmetting te voorkomen, de feesten opnieuw opschorten vanwege het gevaar dat ontstaat door de opeenhoping van mensen op straat. Eerst wordt getracht het feest uit te stellen tot september of juni, maar dan wordt in dat jaar besloten tot volledige afgelasting.

3. Symboliek

De begrafenis van de Sardine in Murcia heeft een carnavalskarakter dat aansluit bij een sterke heidense traditie waarin de goden van verschillende oude mythologieën op een symbolische manier worden vereerd en dan zijn het vooral de Grieks-Romeinse goden. Volgens Antonio de Hoyos:

[…] Zo bereikt het feest het liturgische drama van de mysteriën van Eleusis. Het licht van de fakkels en het versnelde ritme van de pulsen, terwijl Dionysios regeert, het barsten van de huiden voorbereidt, en de wijn vloeit en men wordt gek.[…] Dit festival werd opgenomen in Murcia vanwege de natuurlijke toestand van het land, en het imiteerde het verleden zonder nauwelijks iets te veranderen aan dit heden dat de lentefestiviteiten afsluit met een fascinerend geroezemoes.

De vergelijking die Hoyos maakt met de mysteriën van Eleusis kan worden verklaard door het feit dat, net als in Murcia, de oude Atheense traditie een humoristische processie had die zou kunnen eindigen in de feestvreugde en losbandigheid die typerend zijn voor de viering.

De begrafenis herinnert ons aan oude heidense mythen, maar is tegelijkertijd een symbool van de overwinning van Don Carnal op Doña Cuaresma. Zo keert het carnaval terug om het gemis van de onlangs afgelopen Goede Week weg te jagen.

De symbolen van de evenementen die tijdens de festiviteiten worden gehouden, omvatten de volgende elementen:

Foto; hachonera in haar typische kledij

Bertobarc90

 • De vis: Het is het alomtegenwoordige element in het ganse festival, het vertegenwoordigt de onmogelijkheid om vlees te eten tijdens de vastentijd en wordt verbrand als een symbool van het einde van dit verbod.
 • Het vuur: Het is het sleutelelement, aanwezig in alle acts die deel uitmaken van dit feest. We vinden het in de fakkels van de fakkeldragers, in het vuurwerk en natuurlijk in de vlammen die de sardine verteren aan het einde van het feest. Het krijgt een zuiverend karakter en kleurt het feest met magie.
 • De heidense goden: Ze geven namen aan de verschillende groepen, ze maken deel uit van een processie die de onheilige traditie van de viering benadrukt en mystiek aan de handelingen toevoegt.
 • De sardineros en sardineras: Gekleed in felgekleurde kleding, zijn ze de echte organisatoren van de parade, ze dragen meestal helmen wanneer ze op de praalwagens staan en zij dragen elementen van hun verschillende groepen.
 • De hachoneros en hachoneras: Ze zijn, sinds het begin, traditionele elementen van de parade, gekleed in een lange gestreepte kleding en hoge kegelhoeden, ze beschermen zichzelf tegen de rook van hun eigen fakkels met zakdoeken op hun gezicht en zijn een onmisbaar onderdeel van de iconografie van de begrafenis en al zijn eerdere handelingen.
 • Het fluitje: Traditioneel staat het fluitje als zodanig bekend in Murcia, het is sinds het begin een zeer kenmerkend element van de hele begrafenis, het wordt verdeeld onder de assistenten en gedragen door de sardinero om een oorverdovend tumult te creëren dat alle groepen vergezelt.
 • De zakdoek: Traditioneel beschermde het de sardineros en hachoneros tegen rook, tegenwoordig is het ook een symbool van het festival omdat, als teken van de traditie die is aangewakkerd door de historische sardinemaker Pepe Carreres.

4. Handelingen

Het hele jaar door maken de zogenaamde sardinegroepen de voorbereidingen voor het festival. Binnen deze voorbereidende handelingen kiezen de sardinegroepen elk jaar een Grote Vis en, sinds 1988, een Doña Sardina, eretitels die symbolisch de vieringen voorzitten.

5. Sardine Gala en Pitochronica

Het is een van de eerste evenementen die verband houden met de begrafenis van de Sardine, het is een gala dat wordt bijgewoond door de verschillende Sardinegroepen waar een satirisch manifest wordt voorgelezen waarmee de sardineros de motoren beginnen op te warmen voor het begin van de festiviteiten.

6. Aankomst van de Sardine

Het regionale karakter van dit festival komt tot uiting in het feit dat elk jaar een stad in de regio Murcia wordt gekozen van waaruit de sardine naar de hoofdstad vertrekt. Meestal houden de sardineros in de gekozen stad een parade waarin ze speelgoed aan de buren geven en nodigen hen uit om deel uit te maken van het feest.

De aankomst van de sardine in de stad Murcia vindt plaats op donderdag, tijdens de week van het Lentefestival. Het is een van de meest verwachte evenementen omdat het de aftrap voor de festiviteiten markeert. Het is gebruikelijk dat de sardine elk jaar op een andere manier in de stad aankomt. Sommige jaren heeft deze aankomst per helikopter, tram of parachute plaatsgevonden. De act eindigt met een kleine parade door de straten van de stad waarbij fanfares, fluitjes en een kleine zilveren sardine de onbetwiste hoofdrolspelers zijn.

7. Optocht van het Testament van de Sardine

Het testament van de sardine is een parade die plaatsvindt op de vrijdag voorafgaand aan de begrafenis. Het is een parade met carnavalsgeluiden waarbij de fanfares en andere groepen de sardine vergezellen om zijn testament voor te lezen voor zijn crematie op de dag erna. In deze optocht is de entourage van rouwenden die de stoet met humor vergezellen zeer kenmerkend.

Eindelijk, na een korte toespraak van de burgemeester van de stad, eindigt de handeling met het voorlezen van het testament, waarbij mevrouw Sardina, zonder de humoristische toon te verliezen, verantwoordelijk is voor het achterlaten van haar bezittingen aan de burgers van de regio Murcia. Bij de lezing van het testament, dat begint met de traditionele: sardineros … eros, sardineras … eras, is er geen gebrek aan politieke kritiek, maar ook aan dubbele betekenis en humoristische taal. De act eindigt met het zingen van het sardinero-lied en het Murcia-lied zwaaiend met de zakdoeken waarmee de sardineros en hachoneros zich traditioneel tegen de rook beschermden.

8. Grote parade van de begrafenis van de sardine

De optocht van de begrafenis van de Sardine vindt plaats op de laatste zaterdagavond van het Murcia Lentefestival. Het is de meest bekende handeling van alles wat de begrafenis met zich meebrengt en het is het meest representatieve festival van de stad Murcia, samen met de traditionele Bando de la Huerta. Elk jaar worden honderdduizenden mensen in de stad verwacht op deze magische nacht van die zaterdag in april. In 2000 schatten de autoriteiten het aantal bezoekers aan de parade op ongeveer een miljoen mensen. De parade bestaat uit twee goed gedifferentieerde delen:

Eerste deel

Het eerste deel wordt voorgezeten door een delegatie van dragers van de vlaggen van de gemeenten van de regio Murcia, onmiddellijk daarna beginnen mensen in allerlei kostuums te paraderen, reuzen en grote hoofden, mythologische wezens, praalwagens, ballonnen en eindeloze personages die de optocht opvrolijken en jong en oud aan het lachen maken en ze worden begeleid door fanfares.

Hoewel de parade elk jaar wordt vernieuwd om nieuwe ervaringen en verrassende toeschouwers te bieden, zijn er enkele klassieke personages die vaak voorkomen:

 • Vlaggendragers: Zij openen de stoet en dragen als gasten alle vlaggen van de gemeenten die hebben meegedaan aan de Begrafenis.
 • De hoofdrolspeler, de sardine. Zij verschijnt in haar eigen praalwagen als mascotte van de optocht begeleid door een groep hachonero’s.
 • Grenadiers. Er is bewijs van hen in foto’s en opnamen uit de oudheid, ze lijken gekleed in een militair grenadiers pak, maar ze dragen geen artillerie maar eerder groot keukengerei waarmee ze vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor de sardine.
 • Reuzen en grote hoofden. Zeer kenmerkend voor de hele Levante, ze zijn een ander klassiek element in de begrafenisparade die zo een lange traditie vervult in bijna alle parades die in Murcia worden gehouden.
 • De draak van Conte. Hij is ongetwijfeld een van de meest representatieve karakters van het Begrafeniskader. Het is een imposante figuur in papier-maché van een draak gearticuleerd met Europese drakenkenmerken maar met een Chinees geïnspireerde articulatie gemaakt door de historische Murciaanse kunstenaar González Conte die tot vandaag nog steeds verrast.

Kenmerkend was ook, vooral in de jaren 90, de aanwezigheid van Braziliaanse dansers, hoewel ze niet elk jaar in de parade verschijnen. Het internationale karakter van de parade vereist de aanwezigheid van groepen uit andere landen en het is gebruikelijk dat een of meer internationale groepen elk jaar van overal op de planeet paraderen, waardoor dit festival steeds meer open voor toeristen wordt. Over het algemeen vormen deze groepen een fundamenteel onderdeel van de Begrafenisparade en ze zijn over het algemeen gekozen vanwege hun spektakel en professionaliteit.

Tweede deel

Het tweede deel van de parade is misschien wel het meest verwachte, aangezien de praalwagens van de sardineros hun intrede doen, elk gewijd aan een mythologische god die met al zijn goddelijke attributen wordt getoond in grote sculpturen van papier-maché. Vanaf de praalwagens gooien de sardineros tonnen speelgoed, knuffels, ballen en allerlei plastic gebruiksvoorwerpen, waarvan vaak wordt gezegd dat het belangrijker is om ze te vangen dan dat hun werkelijke waarde is. De waarheid is echter dat de kwaliteit van veel van hen de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Het gooien van het speelgoed wordt de centrale handeling van het feest, waarbij ouders, kinderen en jongeren zichzelf pushen om de geschenken te krijgen.

Voor velen is het plezier en wat de Begrafenis van de Sardine speciaal en uniek maakt in de wereld juist die kleine onschuldige strijd.

9. La Quema

La Quema is de vuurshow die een einde maakt aan de hele begrafenisviering, als een mystieke catharsis zijn de toeschouwers getuige van de afsluiting van de festiviteiten met de crematie van de katafalk die de sardine voorstelt. Muziek en buskruit zorgen voor een spannende sfeer waarmee Murcianen en toeristen elk jaar afscheid nemen van de sardine.

Foto: verbranding van de sardine

BlancaEu

Het evenement vindt plaats zodra de parade voorbij is, de sardineras, sardineros, hachoneras, hachoneros en toeschouwers verzamelen zich op de Plaza Martínez Tornel op de kruising van de Gran Vía en de Plano de San Francisco, naast de Puente de los Peligros waar enkele dagen eerder de grote stapel voor de sardine is geplaatst.

Rond één uur ’s nachts zal Doña Sardina de wiek aansteken waarmee de crematie van het gigantische monument zal beginnen. Het is traditie dat de sardineros rond de sardine-katafalk lopen wanneer deze brandt, zwaaiend met hun zakdoeken en hun hoeden naar het vreugdevuur gooiend.

Het verbranden van de sardine en het spectaculaire vuurwerk dat ermee gepaard gaat, zijn het eindpunt van de begrafenis en de festiviteiten in Murcia, maar ook het startpunt voor de voorbereiding van die van het volgende jaar.

10. De katafalk van de Sardina

De katafalk van de sardine is een van de belangrijkste punten van de begrafenis. Het is een stapel van grote afmetingen die de dagen voor de parade wordt geplaatst zodat deze door burgers en toeristen kan worden gezien. Het monument staat op de kruising tussen de Gran Vía en Plano de San Francisco, die in de nacht van de begrafenis aan het einde van de parade in brand wordt gestoken.

Foto. katafalk van de sardine

Bertobarc90

De structuur, bestaande uit verschillende brandgevaarlijke materialen, is ontworpen om gemakkelijk te ontbranden en zit boordevol pyrotechniek om het moment van de verbranding spannender te maken. Ondanks alles heeft de katafalk het enkele jaren moeilijker gehad om te verbranden, waardoor men niet alleen rekening moest houden met zijn esthetische schoonheid, maar ook met het gemak van de ontsteking. Naast de katafalk wordt meestal een veiligheidsperimeter opgezet waar brandweerlieden en lokale politie de veiligheid van de aanwezigen waarborgen.

11. Groeperingen van de Sardine

De groeperingen vormen de ziel van de begrafenis. Zonder hen, hun werk en hun financiële inspanningen zou een show van deze omvang niet naar voren kunnen komen.

Er zijn ongeveer 23 groepen en ze organiseren de parade, animeren de stad tijdens de voorgaande dagen met parades, fanfares, de aankomst van de Sardine-parade, de Testament-parade en natuurlijk lanceren ze de duizenden stuks speelgoed dat de stad op zaterdagavond van de begrafenis overstroomt.

12. Deelname van vrouwen

Ondanks het feit dat de Begrafenis van de Sardine een festival van heidense oorsprong is, zonder religieuze connotaties, bestonden de sardines oorspronkelijk uitsluitend uit mannen. In de loop der tijden is deze situatie overwonnen door de aanwezigheid van vrouwen bij de meeste evenementen die er deel van uitmaken, een aanwezigheid die elk jaar steeds groter wordt. Oorspronkelijk werd alleen de figuur van de Grote Vis genoemd, maar sinds 1988 met de verkiezing van Ana Romero, de figuur van Doña Sardina is het middelpunt geworden van de vertegenwoordiging van de sardineras. De vrouwen gaan dus actief deelnemen aan de begrafenis als sardineras, hachoneras of in een andere rol, hoewel hun aanwezigheid nog steeds een minderheid is in het gooien van speelgoed vanop praalwagens, ondanks het feit dat er geen regel is die dit verhindert.

13. Website

Er is een website van de Sardinera Vereniging van Murcia en die kan je vinden op Sardinera. Deze site is in het Spaans.