De Intocht van de Stieren en de Paarden

  1. Algemeen
  2. Beschrijving van het feest
  3. Oorsprong en historische evolutie
  4. Het feest bestaat uit verschillende onderdelen

1. Algemeen

Foto: intocht van de stieren
User:Embolat

De Intocht van de Stieren en de Paarden is een populair feest dat doorgaat in Segorbe (Comunidad Valenciana) en het staat op de lijst van Feesten van Internationaal Toeristisch Belang.

Deze intocht is de belangrijkste activiteit van de ganse feestweek en zij gaat door in Segorbe tijdens de week van de tweede zaterdag van september. Tijdens de intocht worden er zes stieren en ongeveer twaalf paarden binnengebracht.

2. Beschrijving van het feest

De eerste verwijzingen naar dit feest dateren uit de veertiende eeuw en het was de gewoonte om de stieren naar het plein te brengen waarna ze later gebruikt werden voor het stierengevecht. De kralen bevonden zich naast de rivier op meer dan een kilometer van het dorp. Het uitzonderlijke aan dit feest is het feit dat paarden helpen om de stieren te leiden en de afwezigheid van afsluitingen. Het is hier een levende muur van toeschouwers die de stieren verhinderen om uit te breken. Dit maakt wel dat de ren van de stieren niet zonder gevaar is.

3. Oorsprong en historische evolutie

De exacte datum waarop dit feest in Segorbe is ontstaan, is onbekend, hoewel de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken gegevens vinden die het bestaan van festivals met stieren in de gemeente in 1386 bewijzen en die gestructureerd zijn rond de inwijding van San Juan in San Pedro.

Deze festivals werden in de volgende eeuwen voortgezet, een feit dat wordt gecrediteerd door de talrijke documentaire bronnen die rekeningen van reparaties van de omheiningen waarin de stieren verblijven vertellen en van scènes die plaatsvonden op het plein waar de festiviteiten plaatsvonden.

Het eerste fotografische beeld dat bekend is van een stiereningang in de gemeente komt uit 1894 en is blijkbaar gemaakt door de Franse fotograaf Julio Derrey.

Wat het doel van deze gewoonte betreft, dit was om een selectieproces uit te voeren en de stieren over te brengen naar het plein, voor hun volgende gevecht, vanuit de hokken aan de rivier, meer dan een kilometer van de stad.

Deze handeling is vergelijkbaar met die in andere delen van Spanje, zoals het geval is bij Soria, met de beroemde overdracht van het vee uit Valonsadero op “donderdag van de Saca”.

Deze traditie ontwikkelde zich tot een geritualiseerd spektakel en werd een symbool en een toeristische attractie van de gemeente.

4. Het feest bestaat uit verschillende onderdelen

  • Subida del Rialé: Tijdens de middag begint de gang van de kudde vanaf de kraal in de buurt van Peñalba naar de andere kant van de rivier naar een tijdelijke kraal op het einde van de calle del Argén. Daarvoor loopt de kudde over een weg die bekend staat als Rialé en hij wordt gadegeslagen door een aantal toeschouwers.
  • La tria: Aan de voet van de toren van Botxí wordt uit de ganse kudde de zes stieren gekozen die de stad die dag zullen binnenlopen.
  • La reunión: Om twee uur stipt, geeft een vuurpijl het begin van de intocht aan. De stieren gaan van de calle del Argén naar de plaza de los Mesones waar de ruiters hen opwachtten om de stieren te begeleiden tot aan de plaza de la Cueva Santa.
  • Het traject van de ren zelf is ongeveer vijfhonderd meter en de stieren lopen ongeveer één minuut over dit traject. Dit traject loopt voor het grootste deel door de calle Colón tot aan de tijdelijke arena op de plaza de la Cueva Santa. Tijdens de intocht staan de ongeveer twintig duizend toeschouwers in de straat om bij de doortocht opzij te stappen en er een levende muur te vormen. Net voor de aankomst van de stieren op de plaza de la Cueva Santa verlaten de ruiters te paard de intocht om de stieren alleen te laten aankomen op de plaza de la Cueva Santa.
  • El desfile de los caballistas: Eenmaal de intocht beëindigd keren de ruiters terug door de straten om het applaus van het publiek in ontvangst te nemen.