Nationaal museum over Amerika

  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. Locatie
  4. De collectie
  5. Website

1.Algemeen

Foto: Zuidwestelijke gevel van het Amerikamuseum in Madrid
Luis García (Zaqarbal)

Het Amerika Museum is een nationaal museum en we vinden het in de avenida de los Reyes Católicos 6 in Madrid. Het werd opgericht met een decreet van 19 april 1941. Men heeft de collecties over archeologie, kunst en Amerikaanse etnografie van het Nationaal Museum voor Archeologie als begin genomen. Zij bevat 25.000 stukken die vanaf het Paleolithicum of de oude steentijd gaat tot op de hedendaagse tijd en zij bestrijkt het ganse continent. Het beheer van het museum valt onder Ministerie van Cultuur (momenteel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

2. Geschiedenis

Met de brand van het Koninklijk Paleis in Madrid in 1734 werd de Amerikaanse collectie vernietigd. Deze collectie was opgebouwd door de Spaanse koningen en ze bevatte stukken die door de conquistadores werden gegeven. Uit de totale collectie werden er een beperkt aantal stukken gered doordat ze op andere plaatsen bewaard werden. Hieronder vallen de codexen en de mijters die bewaard werden in het El Escorial en de Mexicaanse codexen die bewaard werden in de Openbare Koninklijke Bibliotheek, vandaag is dit de Spaanse Nationale Bibliotheek. Daardoor zijn de oudste collecties in het museum afkomstig uit het Real Gabinete de Historia Natural dat in 1771 gesticht werd door Carlos III.

In 1868 werden de verzamelingen aan antiek, kunst en etnografie van het Real Gabinete overgebracht naar het Nationaal Archeologisch Museum dat het vorige jaar werd opgericht. Het Archeologisch Museum op zijn beurt werd afgescheiden door het decreet van 19 april 1941 waarin het Amerika Museum werd opgericht. Het begin van de collectie bestond uit de etnografische en archeologische collectie afkomstig uit de Amerika’s uit het Nationaal Archeologisch Museum. Alhoewel er in het oorspronkelijk decreet geen sprake was van de collecties uit de Filipijnen en Oceanië werden deze collecties, naast een kleine collectie uit Afrika opgenomen in het Amerika Museum.

3. De Locatie

Omgeven door bossen ligt het Amerika Museum op de campus van de Complutense Universiteit. Het museum bevat zestien zalen die voorbehouden zijn voor de permanente collectie en er zijn drie zalen voor tijdelijke tentoonstellingen. Het totaal aan expositieruimte is 3.749 m² .

Het bouwproject werd door Pedro Muguruza gegeven aan Luis Moya die hiervoor samenwerkte met Luis Martínez-Feduchi. Zij bedachten een gebouw in neokoloniale stijl met een interieur dat georganiseerd werd rondom een centrale tuin naar het voorbeeld van de koloniale missiekloosters en paleizen. Moya werkte vooral rond de meer structurele werken terwijl Martínez-Feduchi de meer historische en decoratieve elementen, zoals de toren, voor zijn rekening nam. De architecten werkten vooral, door de schaarste aan staal en cement in Spanje in deze periode, met bakstenen en dan met nadruk in het gebruik van tal van tamboerijn gewelven waarin Luis Moya een meester was. De werken duurden van 1943 tot 1954 hoewel sommige delen van het project nooit werden uitgevoerd. Verder moest het museum vanaf 1952 het gebouw delen met andere instellingen zoals: de kerk van de Universitaire Parochie Santo Tomás de Aquino die werd ingericht in een zaal van de tijdelijke tentoonstellingen. Verder kwamen er nog enkele onderwijsinstellingen in het gebouw.

In 1980 begon er een grote restauratie van het gebouw een daarvoor moest het museum op 2 december 1981 zijn deuren voor het publiek sluiten. Gedurende de eerste vijf jaren, tot in 1986, bleef er voor tijdelijke tentoonstellingen een zaal open maar ook deze zaal werd uiteindelijk gesloten. Men begon ook met een project dat onder leiding van de architect Antón Capitel stond om het gebouw volgens het oorspronkelijke plan af te werken. Alhoewel het de bedoeling was om de heropening van het museum te laten samenvallen met de viering van de Vijfhonderdste Verjaardag van Amerika te kon dit niet doorgaan door de vertragingen aan de werken aan het museum. De heropening ging uiteindelijk twee jaar later door op 12 oktober 1994.

4. De Collectie

Het museum bezit meer dan 25.000 stukken waarvan de oudste uit het Paleolithicum dateren. De stukken komen niet alleen uit het Spaans Amerika maar er zijn ook stukken uit Brazilië, de Verenigde Staten en uit Canada.

De kern van de verzameling wordt gevormd door Precolumbiaanse archeologische stukken en de meest voorkomende culturen zijn die uit het oude Peru en dan vooral de Inca periode, de etnografische en de koloniale kunst. De oudste stukken zijn afkomstig uit het Koninklijk Kabinet. Twee van de zalen in het museum zijn gewijd aan het uiterlijk van hun verblijf volgens originele plannen en tekeningen. De oorspronkelijke verzameling werd uitgebreid door middel van aankopen, dotaties en legaten. In 1872 werd de eerste grote aankoop uitgevoerd, het was de collectie van José Ignacio Miró. In deze collectie zaten stukken uit de Maya periode en stenen afkomstig uit Uxmal (Yucatán, México).

Foto: Zaal met voorwerpen van de Quimbaya cultuur
Benjamín Núñez González

Onder de donaties is die uit 1937 van Juan Larrea het vermelden waard, 562 precolumbiaanse kunstobjecten. Het is de meest interessante en complete verzameling in zijn soort die zich buiten het Amerikaanse continent bevind. Ook de donatie in 1892 door de Regering van Colombia van 123 stukken uit de Schatkist van Quimbayas is uitermate belangrijk. Colombia gaf deze donatie voor de bemiddeling van Spanje in een grensconflict met Venezuela. Andere belangrijke schenkingen waren enkele duizenden stukken Mexicaans aardewerk uit de zeventiende eeuw dat gekregen werd in 1872 van de gravin van Oñate. In 1920 kreeg men van de Peruaan Rafael Larco Herrera (stichter van het museum met zijn naam in Lima) 580 lemen bekers, 50 metalen bekers, bronzen wapens en twee mummies.

Afgezien de reeds genoemde zijn belangrijke stukken in de collectie de Mummie van Paracas (Perú), de inheemse collectie van de noordwestkust van de Verenigde Staten en Canada, een Mayacodex, de codex van Tudela en de enconchados (schilderijen versierd met paarlemoer ) en het koloniale zilverwerk.

5. Website

Het Nationaal Museum van Amerika, de website is beschikbaar in het Spaans en het Engels.