Nationaal Museum het Huis van Cervantes

  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. Het incident
  4. Het huis

1.Algemeen

Het Museum, Huis van Cervantes, in Valladolid was de originele woning waarin in 1605 Miguel de Cervantes Saavedra woonde. Het museum ligt in de calle del Rastro.

Foto: Huis van Cervantes
Lourdes Cardenal

Het huis maakt deel uit van een reeks van vijf huizen die opgetrokken werden door Juan de las Navas, stadhouder van de stad in het begin van de zeventiende eeuw. Het huis is gebouwd in baksteen en op de voorgevel komen er ramen en balkons uit. In de tuin waren er overblijfselen van de oude voorgevel van het Hospitaal van de Verrijzenis dat in de tijd van Cervantes zich in de buurt van de woning bevond.

In 2005 werden er ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de eerste uitgave van Don Quijote de la Mancha een reeks hervormingen uitgevoerd aan de woning waaronder een opfrissing van de binnenzijde van het gebouw en van de tuin.

Een deel van het pand is het hoofdkantoor van de Real Academia de Bellas Artes.

Het is een Nationaal Museum verbonden is aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport en het wordt exclusief beheerd door de Algemene Directie van Schone Kunsten en Cultureel Erfgoed.

2. Geschiedenis

In 1600 werd het hof van Felipe III naar Valladolid overgebracht maar het keerde terug naar Madrid in 1606. Tijdens deze zes jaren onderging Valladolid een aantal verbeteringen en de stad kende ook een grote vooruitgang op cultureel en financieel gebied. In 1602 begon, in wat men noemde Acera del Rastro, de bouw van 5 woningen en in een van hen kwam Cervantes in 1605 wonen. De opdrachtgever van de bouw was Juan de las Navas, stadhouder van de stad.

Foto: Toegang in de calle del Rastro
User:Nicolás Pérez

De huizen werden tegenover de houten brug over een zijarm van de Esgueva gebouwd. Op de rechteroever van de Esgueva was het openbaar slachthuis dat bekend stond als de carnecerías. Hier was ook de verkoopplaats van het vlees.

3. Het incident

Tijdens zijn verblijf in Valladolid speelde er zich een incident af waarin Cervantes vermeld werd. Daardoor kreeg hij en zijn familie te maken met de politie en justitie.

In de nacht van 27 juni 1605 kreeg de ridder don Gaspar de Ezpeleta een woordenwisseling met een onbekend persoon. Don Gaspar werd hierbij zwaar gewond maar hij overleed twee dagen later. De verdachten waren alle personen die in de buurt woonden waaronder Cervantes en zijn familie. De schrijver en zijn familie werden evenals buren en vrienden gearresteerd. Na enkele dagen werd iedereen vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen gevonden werd.

De geschiedenis van het proces is bewaard gebleven en de schriftelijke stukken liggen nu in de Koninklijke Academie van Spanje. Door deze documenten kon men de juiste plaats bepalen waar de schrijver gewoond heeft.

4. Het huis

Het was reeds langer geweten dat Cervantes in Valladolid heeft gewoond, hij was hierheen gekomen omwille van zijn werk en omdat het hof van Felipe III naar deze stad was overgebracht. Cervantes was een ontvanger van de belastingen en deze taak kwam hij hier uitvoeren. Lange tijd was men enkel zeker dat hij hier gewoond had maar men wist de juiste plaats niet. Door het bovenstaande incident kan men de exacte plaats bepalen waar Cervantes gewoond had.

In de documenten over het incident stond dat de gewonde man was overgebracht naar het huis naast dat van Cervantes en hij, samen met zijn familie, moesten getuigenis afleggen.

Deze uitgebreide documentatie over het onderzoek en het proces lieten dus gemakkelijk toe om de exacte plaats te bepalen van zijn woning.

Sinds dat moment en tot op heden is het huis niet wezenlijk veranderd maar ook aan de nevenstaande woningen werden geen veranderingen aangebracht. Op een bepaald moment wilde men de woningen moderniseren maar na de tussenkomst van de Markies van Vega Inclán, de beschermheer van Cervantes, werden er enkel herstellingen aan de woning uitgevoerd. De markies kreeg hiervoor steun van koning Alfonso XIII en van de president van de Sociedad Hispánica de Nueva York, Archer Milton Huntington.

In deze woning werden werken zoals El coloquio de los perros, El casamiento engañoso, La ilustre fregona, El licenciado Vidriera geschreven.

Vandaag wordt het Museo Casa de Cervantes beheerd door het ministerie van Cultuur en is het goed onderhouden. Naast het ontvangen van nieuwsgierigen en toeristen geeft men maandelijkse literaire lezingen en elke 23 april is er een hulde aan de grote schrijver, Cervantes.