Het legermuseum in Toledo

  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. De website

1.Algemeen

Foto: het legermuseum in Toledo

Américo Toledano

Het Legermuseum bevindt zich in Toledo en het is een samenvoegen van verschillende militaire musea uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De oorspronkelijke kern bestaat uit stukken van de artillerie en de genie.

2. Geschiedenis

In 1803, op verzoek van de toenmalige eerste-minister Godoy werd er in Madrid het Koninklijk Militair Museum opgericht en dat is de oudste voorloper van het het Legermuseum. Het legermuseum is dus een van de oudste Spaanse musea en het speelde in op een groeiende interesse in Europa voor militaire geschiedenis. Op dat moment beantwoordde de collectie aan de duidelijke vraag om te helpen bij de opleiding van de soldaten en om een aanvullende opleiding te geven aan de militaire academies.

In 1827 werd het Koninklijk Militair Museum opgedeeld in twee secties: het Museum van de Artillerie en het Museum van de Genie. Zij kregen hun eigen organisatie en zij opereerden verder volledig apart. Op het einde van de negentiende eeuw kwamen er nog meer nieuwe militaire musea waaronder het Museum van de Logistiek in 1885, het Museum van de Ruiterij in 1889 en het Museum van de Infanterie in 1908. Samen met de twee reeds bestaande musea werkten zij onafhankelijk.

In 1929 kwam men met het plan om alle militaire musea te verenigen in een museum maar het bleef bij een plan. Men moest wachten tot de Tweede Republiek toen men in 1932 het Militair Historische Museum oprichtte. Het omvatte de bestaande musea maar het werd aangevuld door de diensten van de Militaire Gezondheidsdienst. Na de Spaanse Burgeroorlog kreeg het museum zijn huidige structuur en organisatie en het kwam in Madrid tot de verhuis naar Toledo.

Na ingrijpende verbouwingswerken kwam het Legermuseum in 2010 naar het Alcázar in Toledo.

3. De website

Het Legermuseum, de site is beschikbaar in het Spaans en Engels.