Het mijnbouwkundig museum in Madrid

 1. Algemeen
 2. Geschiedenis
 3. Architectuur en indeling
 4. Collectie
 5. Website

1.Algemeen

Het Mijnmuseum in Madrid herbergt collecties van mineralen, rotsen en fossielen uit Spanje en zijn vroegere kolonies en uit belangrijke vindplaatsen uit de rest van de wereld. De doelstellingen van het museum zijn de studie en de verspreiding van kennis over de Spaanse geologie, mineralogie en paleontologie. Tot 1989, het jaar waarin het museum zijn huidige benaming kreeg werd het dikwijls het Nationaal Geologisch Museum genoemd. Het museum is in een gebouw van het Instituto Geológico y Minero de España gevestigd, een instituut waarvan het administratief afhankelijk is.

2. Geschiedenis

De collecties die aan de oorsprong van het museum zijn liggen in het verzameld materiaal tijdens de aanmaak van de geologische kaart van Spanje. Deze werken begonnen in 1849, na de oprichting van de Commissie voor de aanmaak van de geologische kaart dat aan de oorsprong ligt van het huidige Instituto Geológico y Minero de España.

De collecties werden achtereenvolgens bewaard op verschillende plaatsen. Oorspronkelijk, in 1849 werden ze bewaard in het paleis van de hertog van San Pedro, de toenmalige zetel van het Directoraat-generaal van de Mijnen. Daarna waren er nog enkele andere verplaatsingen.

Momenteel is het museum gevestigd in een gebouw dat gebouwd werd door de architect Francisco Javier de Luque als de zetel van het Geologisch en Mijn Instituut . De werken begonnen in 1921. Het ontwerp van het museum en de overbrenging van de collectie gebeurde in een samenwerking tussen de architect de Luque en de mijningenieur Primitivo Hernández Sampelayo, de eerste directeur van het museum.

De grote zaal van het museum werd ingehuldigd door koning Alfonso XIII op 24 mei 1926 ter gelegenheid van het veertiende Internationaal Geologisch Congres. Het gebouw was klaar in 1927.

Na een tijdelijke sluiting van het museum werd het heropend op 2 maart 1989 door koning Juan Carlos I en het kreeg officieel de naam Museo Geominero.

We vinden het museum in de c/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid

3. Architectuur en indeling

3.1 Bordes en inkom

Men komt binnen in de grote hal van het museum via een monumentale trap van marmer uit Macael (Almería).

De inkomgangen worden geflankeerd door glazen kasten uit de permanente tentoonstelling en kasten met motieven die gebaseerd zijn op geologische onderzoeken.

3.2 Centrale zaal

De centrale zaal herbergt het grootste deel van de collectie en het is een rechthoekig transparent schip met afgeronde hoeken met een oppervlakte van 712 m² en een hoogte van 19 m. De zaal bevat drie galerijen rondom voor tentoonstelling en opslag. Men krijgt toegang tot deze galerijen langs de grote zaal en langs wenteltrappen.

Foto: grote zaal
PePeEfe

Het vals plafond wordt gevormd door een groot veelkleurig glazen horizontaal vlak. Dat ligt op een verticale strook, ook met ramen en het wordt geflankeerd door een gewelf. Dit alles werd gemaakt door het Huis Gebroeders Maumejean uit de Madrid.

De bewerkte houten expositiekasten zijn de originele kasten die gerestaureerd werden in 1980.

Enkele originele zetels verspreid doorheen de zaal verbergen verwarmingsradiatoren.

4. Collectie

Het museum heeft zijn collectie thematisch gerangschikt in:

 • Mineralen
 • Minerale hulpbronnen
 • Mineralen uit de autonome regio’s
 • Rotsen (inclusief meteorieten)
 • Fossielen van Spaanse planten en ongewervelde dieren
 • Fossielen van gewervelde dieren
 • Buitenlandse fossielen
 • Paleontologische ongewervelden
Foto: De originele overblijfselen van de olifantachtige Anancus arvernensis.
PePeEfe

In de centrale zaal staat er ook een reproductie van de vindplaats Las Higueruelas (Ciudad Real) waar stukken gevonden zijn uit het plioceen en omvat originele overblijfselen van de olifantachtige Anancus arvernensis. Verder zijn er nog vitrinekasten met fossielen en mineralen die speciaal zijn omwille van de staat van bewaring of van de originaliteit. In de toegang van het museum kan men ook enkele vitrinekasten zien met oude gereedschappen.

5. Website

Het museum heeft een website op Museo Geominero, de site is eentalig Spaans.