Nationaal Theater Museum

 1. Algemeen
 2. Achtergrond van de huidige situatie
 3. De Paleizen van de Meesters van Calatrava
 4. Het huidige gebouw
 5. De collectie
 6. De permanente tentoonstelling
 7. Website

1.Algemeen

Foto: Voorgevel van het museum
Paconi

Het Nationaal Theater Museum is een Spaans instituut voor de promotie van het Spaans theater en het maakt deel uit van het netwerk van de Nationale Musea. Het museum bevindt zich in de stad Almagro.

2. Achtergrond van de huidige situatie

In november 1919 stichtte de minister voor het Openbaar Ambt en Schone Kunsten, José del Prado Palacios, het Archief Museum voor het Toneel (Museo-Archivo Teatral). Het kwam onder de leiding van Luis París, de directeur van het Koninklijk Theater in Madrid waar er in 1924 twee kamers werden ingenomen.

Na de Spaanse burgeroorlog en als gevolg van de schade aan het Koninklijk Theater werd de collectie tijdelijk overgebracht naar de calle Ruíz de Alarcón in Madrid. Tijdens de volgende jaren werd de verzameling naar verschillende plaatsen overgebracht totdat het definitief naar Almagro werd overgebracht.

Zo werd de collectie in 1951 overgebracht naar de kelders van het Romantisch Museum en in 1972 naar het oude Algemeen Ziekenhuis (vandaag het Nationaal Museum het Kunstcentrum Reina Sofía) en in 1987 naar het oude Nationaal Museum van Hedendaagse Kunst.

In 1968 werd het museum opgenomen in het netwerk van Nationale Musea. In 1980, na de gedeeltelijke reorganisatie van het Ministerie van Cultuur werd dit museum toegewezen aan Algemene Directie van Muziek en Theater.

In 1990, op voorstel van de toenmalige Directeur Generaal van Schone Kunsten, Jaime Brihuega, na een overeenkomst met de Directeur Generaal van de INAEM, Adolfo Marsillach, werd er een akkoord gesloten om de collectie van het museum over te brengen van de magazijnen van de MEAC naar de voorlopige zetel in Almagro. Deze plaats is de thuisbasis van het Internationaal Festival van het Klassiek Theater en van de Corral de comedias van Almagro.

Vanaf dit moment is de collectie aanzienlijk gegroeid, in 1991 ontving het museum de collectie van podia en kostuums van de voormalige Nationale Theaters die opgeslagen lagen in het Documentatiecentrum voor het Theater en giften van José Tamayo, Núria Espert, Familia Burmann, Familie van Victorina Durán, de erfgenamen van José Luis Alonso, Carlos Cytrynowski, Gregorio Martínez Sierra-Catalina Bárcena.

Recent heeft INAEM nog een aantal belangrijke stukken verworven waaronder schilderijen, tekeningen, gravures, en ontwerpen van podia en kostuums. In die zin moeten we de stukken van de danser en choreograaf Antonio Ruiz Soler vermelden maar ook portretten van de acteur Julián Romea, ondertekend door Antonio María Esquivel en van María Guerrero, van Anselmo Miguel Nieto en anderen.

Door de grote hoeveelheid en de rijkdom van de collectie blijkt het gebouw waarin het gehuisvest was te klein te worden en in 1994 stemt het stadsbestuur van Almagro in met de overdracht van de Paleizen van de Meesters van Calatrava aan het ministerie van Cultuur zodat het na restauratie het Nationale Theater Museum kan huisvesten.

3. De Paleizen van de Meesters van Calatrava

De Paleizen van de Meesters van Calatrava liggen aan de noordelijke zijde van de Plaza Mayor in Almagro en het werd in het midden van de middeleeuwen gebouwd. De gebouwen dienden als verblijfplaats voor de monniken en de leken ridders van de Orde van Calatrava en als zetel van de Grootmeester. In de zestiende eeuw was het de residentie van de Gouverneur van Almagro en in de achttiende eeuw was het een kazerne van de cavalerie, dat was het moment dat de gebouwen te lijden hadden van een brand en enkel de binnenplaats en enkele bijgebouwen bleven bewaard.

In 1802 verlieten de monniken hun kasteel-klooster van Calatrava la Nueva en een deel van het paleis werd omgebouwd naar het nieuwe klooster van de orde totdat de monniken in 1816 opnieuw verhuisden en deze maal gingen ze naar het klooster van de Asunción (Maria-Hemelvaart).

Na de inbeslagneming van alle kerkelijke bezittingen ging het gebouw over in particuliere handen en werd het ontmanteld. Vandaag,na het huisvesten van een aantal commerciële activiteiten werd het omgebouwd als zetel van het Nationaal Theater Museum.

Oorspronkelijk werden de paleizen gebouwd als een complex geheel van gebouwen die voor verschillende doeleinden werden gebruikt zoals een klooster en als de zetel van de politieke en administratieve macht van de Meesters van Calatrava.

Foto: De binnenplaats van het museum

Van het oorspronkelijke gedeelte blijft de grote toren in de hoek en de prachtige binnenplaats bewaard.

4. Het huidige gebouw

De herstelwerken aan de paleizen werden uitgevoerd door de architect Horacio Fernández del Castillo om er het Nationaal Theater Museum in onder te brengen en het is een gebouw met een grote historische betekenis voor La Mancha en de stad Almagro.

Het museum beslaat een oppervlakte van 2.214 meter² over drie verdiepingen waar er tentoonstellingszalen, een bibliotheek en kantoren werden ingericht. Verder is er een klooster in mudéjar stijl waar er tijdelijke tentoonstellingen worden ingericht.

Naast de gewone tentoonstellingen kan het museum dankzij de stad Almagro gebruik maken van de nabijgelegen kerk van Sint Agustinus om deze te gebruiken als tentoonstellingsruimte

5. De collectie

De collectie is een waardevolle bron voor de kennis van de podiumkunsten, van de kunstenaars en de makers die door de eeuwen deze kunsten in Spanje hebben vertolkt.

Onder deze stukken bevinden zich meer dan 8.000 werken op papier: scenario’s, beelden, tekeningen en prenten. Verder zijn er nog schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s (meer dan 25.000 sinds 1870), kostuums (meer dan 2.000 sinds het einde van de achttiende eeuw), maquettes, muziekarchieven, administratieve documenten en programma’s van de verschillende Spaanse theaters.

6. De permanente tentoonstelling

De permanente tentoonstelling is een reis door de geschiedenis en die begint in de Grieks-Romeinse periode, vervolgens komt zij in de middeleeuwen met een speciale interesse voor het Mysterie van Elche en voor La Celestina.

Verder gaat zij langs de Gouden Eeuw, de komedies, de podiumkunsten in de achttiende eeuw, de Romantiek uit de negentiende eeuw, de avant-garde uit de twintigste eeuw, de opera, de operette, de dans en de reis eindigt met de oprichting met de oprichting van het Museum en de festivals in Spanje.

Daarom is de tentoonstelling in twee gedeeld, in chronologische en een thematische tentoonstelling.

 • Benedenverdieping: Zalen I en II: het Grieks-Romeins theater en de Gouden Eeuw.
 • Tussenverdiep: Zalen III en IV: Theater uit de achttiende en de negentiende eeuw.
 • Bovenste verdieping: Zalen V en VIII: Volkstoneel, drama, avant-garde, opera. Operettes, de dans en theater tot in 1939. Theater sinds 1940, de festivals van Spanje en het marionettentheater.
 • Boven in het klooster: de magie van het theater en machines.
 • Beneden in het klooster: Activiteiten in verband met het theater.

7. Website

Het museum heeft een website en die kan je vinden op Museo Nacional del Teatro.