Nationaal park van Cabañeros

 1. Ligging
 2. Fauna
 3. Flora
 4. Geschiedenis
 5. Geologie
 6. Archeologie
 7. Socio-economisch
 8. Diensten en faciliteiten voor bezoekers

Het Nationaal Park van Cabañeros is een van de 15 Nationale Parken in Spanje en het park is tevens een Speciaal Beschermingsgebied voor Vogels. Het park heeft een oppervlakte van 41.804 hectare.

1.Ligging

Het Nationaal Park van Cabañeros, ligt in de regio Castilla La Mancha, tussen de provincies Ciudad Real en Toledo en is nu een van de belangrijkste beschermde gebieden op het Iberisch schiereiland.

Foto: uitzicht op een deel van het park
Virginia Torralba

De grote diversiteit van planten-en diersoorten samen met haar bijzondere geologie maken van dit park een parel met een grote natuurlijke waarde. Het landschap van Cabañeros is voortgekomen uit menselijke activiteiten doorheen de eeuwen met vroeger vooral de teelt van graangewassen en met rijke seizoensgebonden weilanden.

Het park ligt volledig in de Montes de Toledo, een bergachtige formatie, en ligt tegen de bergen Rocigalgo en de Chorrito in het noorden en tegen de sierra de Miraflores in het zuiden. 

Twee zijrivieren van de rivier de Guadina, de Bullaque en de Estena geven de grens van het park aan in respectievelijk het oosten en in het westen

In het park zijn er 6 dorpjes welke een gebied vormen met een socio-economische bedrijvigheid en behorend tot de provincies Ciudad Real en Toledo. Deze dorpjes dragen de namen: Navas de Estena (Ciudad Real), Horcajo de los Montes (Ciudad Real), Alcoba de los Montes (Ciudad Real), Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), Los Navalucillos (Toledo) en Hontanar (Toledo).

De dorpen in de omgeving van het park hebben een eeuwenoude manier van leven gevonden die verbonden is met de tradities zoals: het hoeden van vee, het maken van houtskool en de bijenteelt.

2. Fauna

In het park zijn een aantal bedreigde diersoorten welke een groot gevaar lopen op uitsterven of die dieren zijn minstens bedreigd.  Onder hen zijn de Spaanse Keizersarend ( Aquila adalberti), de Monniksgier ( Aegipius monachus), deze laatste kolonie had in het park 186 koppeltjes en dan is er nog de bedreigde Iberische lynx ( Lynx pardinus).

Voor de toeristen die het park bezoeken zijn de herten (Cervus elaphus) zeer in trek, deze dieren wonen in de vlaktes waar ook verspreide bomen voorkomen, deze vlakte geeft ook de  bijnaam aan het park van “de Serengeti Español”.

Er zijn hier ook een aantal dieren verdwenen waaronder de Spaanse steenbok (Capra pyrenaica) en de Iberische wolf (Canis lupus signatus). De wolf verdween hier in de jaren ’70 van de vorige eeuw,  tijdens een jacht die gehouden werd in de Piedras Picadas.

3. Flora

Foto: ruwe berk
 Maplan

Aan iedereen die het park Cabañeros bezoekt willen we in herinnering brengen dat het een park is met een uitstekende botanische verzameling. Er zijn hier bedreigde plantensoorten zoals de ruwe berk (Betula pendula ssp. fontqueri) of de venijnboom (Taxus baccata).

Alhoewel we in het park meerdere speciale diersoorten vinden is het botanisch belang van het park ook belangrijk: we vinden hier een veenlaag, een steppe, rotsen en klippen en waterpartijen.

4. Geschiedenis

De geschiedenis van het Nationaal Park van Cabañeros is verbonden met de geschiedenis van de streek en van Los Montes de Toledo.

Vanaf de dertiende tot de negentiende eeuw was het actuele grondgebied van het park eigendom van de stad Toledo. De heffingen door de stad over het gebruik van het gebied en het gebruik door de inwoners van deze streek lieten toe dat dit gebied natuurlijk gehouden werd tot het begin van de achttiende eeuw.

In de negentiende eeuw was Cabañeros gedurende 25 jaar (1860-1885) in handen van schuldeisers van de stad Toledo welke een soort vennootschap hadden opgericht, de Administración Usufructuaria, hierdoor kon men de opbrengsten van de veeteelt en de bosbouw gebruiken voor de aflossing van de schulden van de stad.

In deze eeuw, met de veiling en de openbare verkoop van veel land en grote loten van het gebied, werd Cabañeros een onderdeel van het landbouw patrimonium van de hertog van Medinaceli welke ook hertog van Ciudad Real was. Door een huwelijk kwam in de twintigste eeuw het gebied in het bezit van de graaf van Gavia.

De dochter van deze laatste verkocht voor zijn dood 40.000 hectare aan de familie van de reder Aznar en aan de markies van Villabragima.

Het isolement van het gebied is samen met de grootte van het gebied dat in de handen van een eigenaar is de oorzaak die het meest heeft bijgedragen tot de bewaring van dit uitzonderlijk natuur gebied.

Dankzij dit isolement en de ontvolking van het gebied wou men hier een schietterrein inrichten maar door de oppositie van de buren en de verenigingen ging dit plan niet door.

In 1988 werd dit gebied door de regering van de Regio Castilla-La mancha tot Natuur Park van Cabañeros gemaakt. In 1995 werd het dan het Nationaal Park van Cabañeros.

5. Geologie

Naast de fauna en flora heeft Cabañeros nog een derde uniek aanbod: de geologie. In steden als Navas de Estena kun je gebieden met fossielen van meer dan 400 miljoen jaar geleden vinden uit het Ordovicium (een periode uit de geologische tijdschaal die ongeveer van 485 tot 443 miljoen jaar geleden duurde), toen dit gebied nog de zee was.

De versteende overblijfselen van de activiteit van de oudste tot dusver ontdekte reuzenworm zijn onlangs gevonden in de Boquerón de Estena.

De overheersende geologische materialen in het terrein zijn kwartsiet en in mindere mate leisteen. Sommige rotsachtige uitsteeksels van het park worden voorgesteld als “Global Geosite” (een plaats van Spaans geologisch belang van internationale relevantie) door het Geologisch en Mijnbouwinstituut van Spanje.

6. Archeologie

De aanwezigheid van de mens in het park is erg oud. De overblijfselen van de eerste kolonisten die in de omgeving zijn gevonden, dateren uit het lagere paleolithicum. Er zijn ook kleine steden uit de bronstijd gevestigd. De mens woont sinds mensenheugenis in hutten en precies vanuit de hutten en houtskoolbrandershutten hebben de plaats en het park zelf hun naam gekregen: Cabañeros. Tegenwoordig blijven alleen de hutten die gerestaureerd zijn over, maar de talrijke groepen “hutbodems” zijn op veel plaatsen te zien die de locatie van oude steden aangeven

Archeologische overblijfselen zijn te vinden in het invloedsgebied van het park, van dorpjes uit de bronstijd tot ruïnes uit de Romeinse en Visigotische periode. Er zijn overblijfselen uit de bronstijd in Cerro D. Rodrigo (Alcoba de los Montes), uit het palelolithicum in Navalquera, Los Llanos, La Grajera en Los Rasos (Horcajo de los Montes), in Los Manantiales en Pueblonuevo del Bullaque (Retuerta del Bullaque). Bullaque). De necropolis van Malamoneda in Hontanar valt op, in overeenstemming met de Hispano-Romeinse, Visigotische, moslim- en Middenchristelijke stadia.

7. Socio-economisch

Het gebied onder de sociaal-economische invloed van het Cabañeros National Park bestaat uit de zes gemeenten die in meer of mindere mate land hebben binnen de grenzen van het park.

In Toledo:

 • Los Navalucillos, met drie districten: Valdeazores, Los Alares en Robledo del Buey
 • Hontanar

In Ciudad Real:

 • Alcoba de los Montes, met de wijk Santa Quiteria
 • Horcajo de los Montes
 • Navas de Estena
 • Retuerta del Bullaque, met de wijken Pueblonuevo del Bullaque en El Molinillo.

De belangrijkste activiteiten die werden ontwikkeld in de Cabañeros-omgeving waren de winning van houtskool, begrazing en landbouw. Andere traditionele activiteiten die worden uitgevoerd zijn bijenteelt en kurkwinning.

8. Diensten en faciliteiten voor bezoekers

Het Nationaal Park Cabañeros heeft bezoekerscentra, musea en informatiepunten, maar ook recreatiegebieden, uitkijkpunten en observatoria.

Foto: bezoekerscentrum Casa Palillos
Virginia Torralba
 • Bezoekerscentrum Casa Palillos, in Crta Pueblonuevo del Bullaque-Santa Quiteria, dat ook een botanisch en etnografisch pad heeft.
 • Bezoekerscentrum Horcajo de los Montes, gelegen aan de rand van de stad, heeft een parkmuseum in alle vier de seizoenen, 3D-bioscoop, video’s en representaties van flora, fauna en historisch menselijk leven in de omliggende boerderijen.
 • Bezoekerscentrum en recreatiegebied van de Abraham-toren, naast het moeras, met een botanisch pad op loopbruggen rond de Bullaque-rivierbedding.
 • Zoorama, in Retuerta del Bullaque, faunamuseum
 • Etnografisch museum in Alcoba de los Montes, met een tentoonstelling van gebruiksvoorwerpen die verband houden met traditioneel gebruik in het gebied (kolenoven, landbouwwerktuigen …)
 • Etnografisch museum in Horcajo de los Montes, met een voorstelling van de pitarra-wijn en een bijenkorf met levende bijen.
 • Informatiepunt Navas de Estena, met een kleine tentoonstelling over het banditisme in de omgeving.
 • Informatiestandje aan het begin van de Chorro-route.
 • La Tabla del Acebo Recreatiegebied, in Navas de Estena.
 • Uitzichtpunt over het stuwmeer van La Torre de Abraham
 • Ooievaar observatorium op de weg Pueblonuevo del Bullaque – St. Quiteria

Routes in het Nationaal Park

Er zijn enkele gebieden met wandelroutes en andere alle terreinwegen.

Wandelroutes

 • Plaza de los Moros, in Horcajo de los Montes
 • Sierra de Castellar de los Bueyes, in Horcajo de los Montes
 • Colada de Navalrincón, dat samenkomt met de bezoekerscentra Casa Palillos en Torre de Abraham
 • Boquerón del Estena, in Navas de Estena
 • Chorro, Chorrera Chica en Rocigalgo Route, in Los Navalucillos
 • De Rocigalgo-massiefroute in Los Navalucillos
 • Gargantilla-routes (Valhondo, Valle del Alcornocal en Robledal-Alcornocal)
 • Routes van La Viñuela

Routes voor alle terrein

 • Bezoek aan de Cabañeros raña (De raña is een sedimentaire formatie die bestaat uit kwartsietruggen met een kleimatrix die zijn gevormd in een reliëf van verhoogde platforms met een gladde interne helling.)
 • Bezoek aan het mediterrane bos van Cabañeros