Nationaal park van Caldera de Taburiente

  1. Algemeen
  2. Geologisch ontstaan
  3. Biologisch erfgoed
  4. Fauna
  5. Flora

1. Algemeen

Het Nationaal Park van Caldera de Taburiente is een beschermd gebied in Spanje en ligt op het eiland La Palma, in de autonome regio van de Canarische eilanden.

Foto: Zicht op het Nationaal park van Caldera de Taburiente
Michael Apel

Zoals de rest van de archipel heeft dit gebied een vulkanische bodem maar het verschil is dat men hier in dit gebied een grote hoeveelheid waterbronnen kan vinden, zowel boven als ondergronds.

Het gebied werd nationaal park op 6 oktober 1954 en nadien werd het Wereld reservaat voor de biosfeer in 2002. Momenteel beslaat het een oppervlakte van 46,9 km² maar samen met het rondom gelegen beschermingsgebied is de totale oppervlakte 59,56 km².

Het park ligt in het centrum van het eiland en valt samen met de geologische formatie van Caldera de Taburiente. De diepte die Caldera vormt vinden we tussen de 600 en de 900 meter boven zeeniveau.terwijl de top gelegen is op 2.424 meter boven zeeniveau. De naam van deze piek is “Roque de los Muchachos” en dat is de plaats waar men het Observatorio des Roque de la Muchachos kan vinden.  Het is tevens de tweede hoogste piek van de Canarische Eilanden, na de Teide.

2. Geologisch ontstaan

Zoals bij de meeste vulkanische gesteenten ligt hun oorsprong aan het bestaan van een grote krater die tijdens een eruptie tonnen lava uitspuwt die zeer heet en vloeibaar is en die na het afkoelen rotsen uit basalt maakt.

De erupties van dergelijke vulkanen zijn relatief rustig en de lava maakt door de opeenvolgende erupties de oppervlakte van de vulkaan groter dan zijn hoogte.

Maar als de lava in de krater relatief afgekoeld is kan het gebeuren dat door het grote gewicht van de lava een tweede kegel ontstaat binnenin de krater zoals dat het geval is met de Teide of er komt een andere krater net naast de eerste.  

In beide gevallen is het resultaat dat de daling van het niveau binnenin de krater zal gecompenseerd worden door de groei van de kegel van de vulkaan en dat zal dan een zogenaamde strato vulkaan vormen.

In sommige gevallen kan de relatief snelle afkoeling van de lava in de krater aan de basis liggen van een explosieve eruptie.

Maar een ander ontwikkelingsproces van een krater kan zijn dat er een snelle verspreiding van de lava gebeurt aan de binnenzijde van de krater. Deze verspreiding kan gebeuren door een lekkage in de muur van de krater maar ze behouden de wanden van de oorspronkelijke krater.

Al deze processen en hun eigen evolutie kan men ook vinden in satelliet beelden van de Galapagos eilanden waar de vulkanen zonder uitzondering kraters hebben.

Water is van een natuurlijke schoonheid in dit nationaal park en van dit vulkanisch landschap, een groot aantal bronnen ontstaan hier en vormen samen vloeiende stroompjes met grillige watervallen zoals de Salto de la Desfondada. Deze waterval heeft een val van 150 meter.

In de meerderheid van de bronnen vinden we schoon en kristalhelder water, maar er zijn ook bronnen waarvan het water andere materialen bevat, zoals het water dat afkomstig is uit Barranco de Almendro Amargo, dat een gele kleur heeft gemaakt door het hoge ijzergehalte van dat water.

3. Biologisch erfgoed

Een van de belangrijkste doelstellingen in het Master Plan voor het gebruik en beheer van de Caldera is de uitvoering van programma’s voor de genetische redding van de bedreigde soorten in dit gebied. Dit gebied heeft vele plaatselijke soorten en bijna allemaal zijn ze bedreigd in hun bestaan in dit gebied.

4. Flora

Foto: Canarische den (pinus canariensis)
Victor R. Ruiz

De soort die het landschap overheerst is de Canarische den, (Pinus canariensis), een van de bijzondere dennen die opvalt door zijn bestendigheid aan hitte dankzij zijn aanpassing aan de warmte door de erupties van de vulkaan.  Het speciale aan deze den is dat de bast kan verbranden maar inwendig blijft de den verder leven. 

Samen met de Canarische den vinden we de cistusrozen (Cistus symphytifolius), deze oorspronkelijke plant van de Canarische Eilanden is geweldig geschikt voor een arme grond en ze zijn ontwikkeld in deze onherbergzame vulkanische bodem.

We vinden hier ook gomrotsroos (Cistus monspeliensis) waarvan aan de voeten een parasietplant groeit, namelijk de gele hypicist (Cytinus hipocistis).

Binnenin de krater vinden we laurier en bezemdopheide welke op de Canarische eilanden  monte verde wordt genoemd. Deze plant heeft een groot ecologisch belang omdat het de bron is van een overvloedige aanwezigheid van bemesting en van de aanmaak van een vochtreservoir op het terrein, het slorpt de mist op en brengt daarna het vocht in de bodem. Op deze plaatsen hebben we ook nog de Canarische beuk (Myrica faya) en de bezemdopheide (Erica arborea).

In de ravijnen waar de vochtigheid overvloediger is vinden we de resten van laurierbossen: hulst (Ilex canariensis), laurier (Laurus azorica), (Apollonias canariensis), (Persea indica) of de (Myrsine canariensis).

Foto: Aeonium virginium
Pablo Alberto Salguero Quiles

Andere planten soorten die we regelmatig kunnen vinden zijn de knakwilg (Salix canariensis), de (g. Echium), de arensvaren (Pteris aquilina), (g. Aeonium, Greenovia, Aichryson), (g. Euphorbia), (g. Kleinia)…

Boven de 1.700 meter kunnen we de goudenregen (Adenocarpus viscosus), de jeneverbes (Juniperus cedrus), het viooltje (Viola palmensis), (Echium gentianoides) en (Teline benehoavensis) vinden.

5. Fauna

Het grootste deel van de fauna in het park bestaat uit geleedpotigen, meestal insecten.  Deze zijn nog onvoldoende onderzocht en men weet niet exact hoeveel soorten er hier dus feitelijk voorkomen.

De duizendpoot is hier wel overvloedig aanwezig en zij bereiken een lengte van wel 10 cm, de wolfspin vinden we hier ook in grote aantallen.

Op een hoogte van 2.000 m is er een grot waar er een inheemse kever voorkomt op La Palma, een bijzonderheid aan dit diertje is dat hij geen ogen en geen pigmentatie meer heeft.

De gewervelde dieren die hier voorkomen zijn in meerderheid hierheen gebracht met uitzondering van de vleermuizen, sommige amfibieën en reptielen.

Zoogdieren die we hier vinden zijn: geiten, konijnen die een gevaar zijn voor de plaatselijke planten, wilde katten en vier variëteiten vleermuizen waaronder de Europese bulvleermuis (Tadarida teniotis).

Onder de vogels vinden we hier de torenvalk (Falco tinnunculus canariensis), de rotsduif (Columba livia canariensis), de laurierduif (Columba junionae), de alpenkraai (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus), de raaf (Corvus corax tingitanus), de merel (Turdus merula agnetae), de koolmees (Parus caeruleus palmensis) en de zwartkop (Sylvia atricapilla atricapilla).

Onder de amfibieën vinden we de Mediterrane boomkikker en bij de reptielen zijn het de Delalandes gekko (Tarentola d. delalandii) en de Canarische hagedis (Gallotia galloti palmae).