Nationaal park van Garajonay

  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. Christoffel Columbus en La Gomera
  4. Het traditionele gebruik van de heuvels en de bergen en hun behoud
  5. Gara en Jonay

1.Algemeen

Het Garajonay Nationaal Park (Parque nacional de Garajonay) ligt in het centrum en het noorden van het eiland La Gomera, een van de Canarische Eilanden.

Foto: een zicht op het park
Till Krech

Het is een nationaal park sinds 1981 en het werd opgenomen op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco in 1986. Het park beslaat 3.984 ha. en ligt verspreid over alle gemeentes op het eiland.

2. Geschiedenis

Voor de aankomst van de Europeanen in de XVde eeuw was het eiland al bewoond. De bevolking was afkomstig uit Noord-Afrika en hun cultuur lijkt dan ook op de berber cultuur.

Hun economische activiteiten waren gebaseerd op veeteelt en de oogst van zaden, bessen en fruit van wat het land hen gaf. Sporadisch deden zij aan landbouw.

Zij woonden in grotten of in kleine hutten en ze gebruikten hout en stenen voor de vervaardiging van gebruiksproducten. Modder werd gebruikt voor de vervaardiging van aardewerk.

De bergen maakten een belangrijk deel van hun geloof uit. Op de Alto de Garajonay werden er archeologische overblijfselen gevonden van de rituelen die zij daar hebben gehouden.

Met de aankomst van Europeanen in het eerste deel van de XVde eeuw werd La Gomera het doel van de rivaliteit tussen Spanje en Portugal. Het eiland maakte de ene maal een alliantie met Spanje en de andere maal met Portugal tot aan het definitieve afzien door Portugal van hun aanspraken op de eilanden.

In het begin ging de vermenging van de Europese cultuur met die van de oorspronkelijke bevolking vreedzaam en langzaam maar zeker vanaf de aankomst van Hernán Peraza “El Joven” als heer ging het fout. Hij begon met het instellen van belastingen, rechtbanken en voerde het leenschap in. Een korte tijd later brak er een oproer uit.

Na dit oproer, stelde hij een verbroedering in met de groep van Ipalán en begon hij een relatie met de inheemse prinses Iballa.

Deze belediging zette de inheemse bevolking tot nog een revolte aan maar tijdens de repressie richtten de Spanjaarden een groot bloedbad aan en de gevangen genomen bevolking werd verkocht als slaven. Het eiland bleef, met brute macht, onderworpen.

3. Christoffel Columbus en La Gomera

Een belangrijke periode in de geschiedenis van La Gomera is de verhouding met de reizen van Christoffel Columbus. In augustus 1492, tijdens de reis die de ontdekking van Amerika zou opleveren, meerden de karvelen Santa Maria en Pinta aan op La Gomera om de overtocht voor te bereiden. Op 4 september verenigden beide schepen zich met hun admiraal die aan boord van de Niña was.

In 1493 keerde Columbus terug op het eiland aan het hoofd van 17 schepen en zette opnieuw koers naar Amerika. Hier schafte hij zich levende dieren en plantgoed aan om als basis te dienen voor de eerste aanplantingen en de eerste veestapel in Amerika.

Tijdens de XVIde eeuw was het eiland de pleisterplaats voor zeelieden en veroveraars, een activiteit die stilletjes aan verdween en La Gomera werd minder en minder belangrijk. Het dompelde La Gomera terug in de afzondering en de vergetelheid onder een feodaal regime en dat duurde tot in de XIXde eeuw.

4. Het traditionele gebruik van de heuvels en de bergen en hun behoud

In het verleden hebben de bergen die vandaag deel uitmaken van het nationaal park een belangrijke rol gespeeld voor de economie en voor het levensonderhoud van de bewoners.

Het hout waarover men kon beschikken werd gebruikt om woningen te bouwen, meubels te maken, voor landbouwwerktuigen, huishoudgerief tot zelfs instrumenten werden er van gemaakt. Ook maakte men er brandhout en houtskool van.

Op de heuvels en de bergen zijn er herders die met hun kuddes geiten en schapen permanent aanwezig zijn. Daar bovenop proberen zij om het benodigde veevoer hier in de heuvels bijeen te krijgen.

Tussen het einde van de XVde eeuw en het begin van de XIXde eeuw, lag het eigendomsrecht over de heuvels bij de graven van La Gomera. Zij hielden daar een strikt stelsel in stand dat de belastingen en het gebruik van de gronden regelde. Dit was ook al een eerste poging om te vermijden dat het woud zou verdwijnen of niet meer levensvatbaar zou zijn.

Later, als gevolg van de grondwet van 1812 die de feodale rechtspraak vernietigde werden de gronden overgedragen aan de gemeentebesturen, deze besturen gingen verder op de reeds ingeslagen weg van behoud van het bos.

In 1879 werd het behoud van de heuvels en de bergen administratief verstevigd door de opname in de Catálogo Nacional de Montes de Utilidad Pública.

Vanaf de jaren veertig en vijftig van de voorbije eeuw verminderde men de mogelijkheden om winst te verkrijgen uit deze streek.

Vanaf de jaren zeventig gingen er stemmen op om de bescherming van deze streek te stoppen of minstens te verminderen. Het ICONA, dat is het orgaan van de overheid dat verantwoordelijk is voor het behoud van de natuurgebieden reageerde hierop in 1981 door de streek op te nemen op de lijst van de nationale parken. Men ontwikkelde wel een beheersprogramma dat een maximale prioriteit gaf aan het natuurbehoud.

Het ganse historische traject heeft toegelaten dat de bossen van La Gomera vandaag de dag nog aanwezig zijn in een natuurlijke staat met de aanwezigheid van de oude bomen, welke deel uitmaken van de restanten van de laurisilva bossen op de archipel. Garajonay is een van de bossen in zijn meest natuurlijke staat van het land.

Foto: een laurisilvabos
Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA

Het park is genoemd naar de rotsformatie van Garajonay en dat is het hoogste punt van het eiland, op 1.484 meter hoogte. Er is nog een plateau in het gebied met een hoogte van 700 tot 1.400 m boven zeeniveau.

In het park kan men het mooiste voorbeeld vinden van laurisilva, dat is een vochtig subtropisch bos uit het verre verleden. Dit soort bos bedekte ooit praktisch gans Europa, maar wordt nu nog gevonden op de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden. Ongeveer 20 ha in het park bestaat nu nog uit laurisilva.

Laurus Azorica, ook gekend onder de naam Azores Laurel, kan men in het park vinden maar ook Laurus canariensis, ook bekend als Canary Laurel, is hier te vinden.

De bomen hier in de bossen bestaan uit hardhout met altijd groene laurier bladeren die een hoogte bereiken van 40 meter.

Deze bomen herbergen een rijke biotoop van lagere planten, ongewervelde dieren, vogels en vleermuizen waaronder twee soorten reptielen: Gallotia gomerana (Gomera reuzenhagedis) en de Chalcides viridanus (Gomera hagedis), zijn er aanwezig.

Onder de amfibieën onderscheiden we de Hyla meridionalis. (mediterrane boomkikker).

Foto: laurierduif
DrPhilippLehmann

Het park staat ook bekend als een prachtige plaats om de twee soorten Canarische duiven te observeren, namelijk de Laurierduif (Columba junoniae) en de Bolle’s duif (Columba bollii).

In augustus 2012 had het park te lijden van een bosbrand waarbij 747 hectare (18%) vernield werd.

5. Gara en Jonay

De top van de bergen en het park zijn genoemd naar de vervloekte geliefden Gara en Jonay. Hun verhaal is gelijkaardig aan dat van Romeo en Julia. Gara was een prinses van Argulo op La Gomera.

Foto: beelden van Gara en Jonay,bij het Laguna Grande in het park
txenoo

Tijdens het festival van Beñesmén, was het de gewoonte dat de ongehuwde meisjes van Argulo naar hun weerspiegelingen in het water van Chorros del Epina keken.

Als het water helder was, dan zouden zij een echtgenoot vinden en als het water modderig werd dan was er ongeluk op komst. Toen Gara in het water keek zag zij haar reflectie zeer helder. Ongelukkig genoeg bleef zij te lang kijken en de weerkaatsing van de zon verblindde tijdelijk haar ogen.

Een wijs man met de naam Gerián zij haar dat zij alle vuur moest vermijden of dat het vuur haar zou verteren.

Jonay was de zoon van de koning van Adeje op Tenerife en hij kwam naar La Gomera om de feestelijkheden bij te wonen.

Zijn aanwezigheid bij deze feestelijkheden trok de aandacht van Gara, en de twee werden verliefd. Ongelukkig genoeg voor hen begon tijdens de verloving de vulkaan Teide lava uit te braken en men zag het als een afkeuring door de vulkaan en daardoor werd de verloving door hun ouders verbroken.

Jonay werd gedwongen om terug te keren naar Tenerife maar tijdens een van de volgende nachten kwam hij terug gezwommen zodat hij werd herenigd met zijn geliefde.

De beide vaders gaven het bevel dat men ze moest zoeken en toen Gara en Jonay in de val bovenop een berg zaten pleegden zij beiden zelfmoord.