Nationaal Park van de Atlantische Eilanden in Galicië

  1. Natuurwaarde
  2. Geschiedenis
  3. De archipel en zijn eilanden
  4. Eilanden die mogelijk deel gaan uitmaken van het nationaal park
  5. Bezoekerscentrum Cambón

Het nationaal park van de Atlantische eilanden in Galicië is een Spaans nationaal park dat de eilanden voor de Galicische kust bevat zoals Cíes, Ons, Sálvora en Cortegada. 

Foto: eilanden Cies
Scorps88

Het heeft een grootte van 1.194 hectare land en 7.285 hectare zee. Het is tevens het enige nationaal park in Galicië.

1. Natuurwaarde

Het ecosysteem met een wisselwerking zee – land heeft de grootste Spaanse kolonie van geelpootmeeuwen en van kuifaalscholvers.

Tevens heeft de zeebodem in het park een grote biodiversiteit. Een grote variëteit aan vissen, weekdieren en schaaldieren leeft hier in de nabijheid van grote bossen met algen en we vinden hier ook verschillende soorten dolfijnen.

Vanuit botanisch oogpunt vinden we hier 200 soorten algen en 400 soorten planten op het land. Als bijzonderheid kunnen we nog meegeven dat er op het eiland Cortegada het grootste bos met laurier staat in Europa.

2. Geschiedenis

Er zijn op de eilanden sporen gevonden van menselijke aanwezigheid tijdens de Ijzertijd. Uit de Romeinse periode heeft men dan weer aardewerk gevonden. Tijdens de Middeleeuwen waren de eilanden bewoond door verschillende kloosterorden en de eilanden waren dan eigendom van de kerk.

De eilanden werden dikwijls aangevallen door indringers die er hun uitvalbasissen inrichten voor hun invasies van de kusten. Meer recentelijk waren de eilanden, tot in de achttiende eeuw, bewoond maar invallen van piraten dwongen de inwoners om de eilanden te verlaten.

In 1980 werden de eilanden van Cies een natuurpark en tevens een speciale zone voor de bescherming van vogels.

Foto: na de ramp met de Prestige zijn er vrijwilligers aan het werk
Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)

Op 13 juni 2002 werd het gebied uiteindelijk een nationaal park. Echter, 6 maanden later zonk de petroleumtanker “Prestige” voor de kusten van het Galicië en de oevers werden overspoeld door een zwarte smurrie met uitzondering van het eiland Cortegada.

De eilanden Sisargas en Loberiras kunnen in de toekomst ook deel gaan uitmaken van het park.

3. De archipel en zijn eilanden

De archipel van Ons: deze eilanden liggen in de monding van de Pontevedra. Deze archipel bevat de eilanden Ons, Onza en Onzeta en enkele kleinere rotsen waaronder de El Corveiro. Tijdens het zomerseizoen kan men trips maken naar de eilanden vanuit de havens van Marín, Cangas, Bueu, Sangenjo en Portonovo.

De archipel van Cies: deze eilanden vormen een archipel en liggen in de monding van de Vigo, behorend bij de Rias Bajas. Zij maken deel uit van de gemeente Vigo. In februari 2007 riep de Britse krant “The Guardian” het strand van Rodas op het eiland Monteagudo uit tot “het mooiste strand ter wereld”.

Het eiland Cortegada: het eiland ligt in de provincie Pontevedra in de rivier Arosa. Het is het grootste eiland van de archipel waarvan naast Cortegada ook andere groepen van eilanden deel uit maken zoals de Malveiras en de Briñas.

Het eiland Sálvora: het eiland vinden we in de monding van de Arosa. Het eiland heeft een grootte van 190 ha en de hoogte hiervan is 71 meter boven zeeniveau. Praktisch het ganse eiland bestaat uit rotsen met uitzondering van drie kleine stranden met wit, fijn zand.

4. Eilanden die mogelijk deel gaan uitmaken van het nationaal park

Apart van de eilanden hiervoor die reeds deel uitmaken van het nationaal park zijn er nog andere eilanden die deel moeten gaan uitmaken van het park of waarvan het proces reeds in gang is gezet.

Het eiland Tambo: dit eiland ligt in het midden van de Pontevedra, tegenover Marín maar het maakt deel uit van de gemeente Poyo.

Het eiland heeft een oppervlakte van 28 hectare en het heeft een hoogte van 80 meter boven zeeniveau. Het heeft een ovale vorm en is bijna helemaal bedekt met bos, vooral eucalyptus. In het zuiden heeft het een klein schiereiland waarop een oude vuurtoren staat.

Tambo heeft 2 stranden in het noorden en er zijn 3 kleine aanlegsteigers. Het voornaamste probleem om het eiland op te nemen in het park is de relatief grote vervuiling van de wateren rondom het eiland welke voornamelijk veroorzaakt wordt door de cellulose fabriek van Lourizán (Pontevedra).

De archipel Sisargas: deze eilanden maken deel uit van de gemeente Malpica en zoals met Tambo hangt de opname in het nationaal park af van de aankoop van het gebied door de nationale regering of door de deelstaatregering van Galicië.

Anders dan bij de andere eilanden liggen de Sisargas buiten de Rías Bajas, deze liggen in de buurt van de Costa de la Muerte.

De archipel telt 3 eilanden: Sisarga Grande, Malante en Sisarga Chica en er zijn een aantal kleinere eilandjes. De eilandjes in de archipel hebben meestal een rotsachtig karakter en Sisarga Grande heeft een groot aantal kliffen. Op dit eiland is er in het zuiden een klein strandje met een aanlegsteiger.

De eerste vuurtoren op de archipel werd gebouwd in 1853 en in de oudheid stond hier een soort van vesting die echter afgebroken is door de tijd. Zij diende om te weerstaan tegen de Normandiërs.

De ornithologische rijkdom van de eilanden bestaat er in dat hier grote aantallen vogels aanwezig zijn die elders bijna verdwenen zijn zoals de kleine mantelmeeuw en de drieteen meeuw.

5. Bezoekerscentrum Cambón

Het bezoekerscentrum van het Nationaal Park van de Atlantische eilanden van Galicië is een centrum geopend in december 2012 in de stad Vigo. Het thema is het nationale park van de Atlantische eilanden van Galicië dat momenteel het enige nationale park in Galicië is.

Foto: teleporter
HombreDHojalata

Het centrum bevindt zich in het Cambón-gebouw (achter de collegiale kerk van Santa María), aan de calle Palma in de oude stad. Uitgerust met een tentoonstellingsruimte, auditorium, klaslokalen en kantoorruimten werden in het gebouw revalidatiewerkzaamheden uitgevoerd voor een bedrag van meer dan vier miljoen euro, verstrekt door het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Milieu.

De ruimte omvat schilderijen, sculpturen, foto’s, video’s, geluiden en reliëfs. De uitrusting omvat vier teleporters, één per archipel. Dit zijn cabines waarin de gebruiker klimt en visuele en interactieve effecten ervaart.

De toegang is gratis.