Nationaal park van de Teide

  1. Algemeen
  2. Vorming van het eiland
  3. Geschiedenis
  4. Fauna en flora
  5. Observatorium van Teide

1.Algemeen

Het Nationaal park van Teide bestaat uit een gebied dat het hoogste is van het eiland Tenerife. Het draagt de naam van Parque Nacional del Teide sinds 1954 en is daardoor het oudste nationaal park van de Canarische Eilanden. 

Foto: Teide en de Caldera, Tenerife. Zicht vanuit het zuiden.
Jens Steckert

In 1981 kreeg het park een andere classificatie en daardoor ook een speciaal juridisch statuut. In 1989 verleende de Raad van Europa aan het nationaal park het diploma “Europees” en tegelijkertijd verkreeg het park de hoogste categorie van waarde en bescherming.

Deze herkenning van het beheer en de instandhouding werd later hernieuwd in 1994, 1999 en in 2004. Bij de viering van de vijftigste verjaardag van de erkenning als nationaal park werden de formaliteiten opgestart om het het park op te nemen op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO.

Op 28 juni 2007, na 5 jaar van hard werken, heeft de UNESCO dan beslist om het Nationaal Park van Reide op te nemen op de definitieve lijst van het “Werelderfgoed”. In het park vinden we de vulkaan van Teide, met zijn 3.718 meter het hoogste punt van de Canarische Eilanden, ook is de vulkaan het hoogste punt van Spanje en van om het even welk ander eiland in de Atlantische Oceaan.

Na verscheidene veranderingen en vergrotingen heeft het park nu een oppervlakte van 18.990 hectare.

2. Vorming van het eiland

De vulkanen Teide en Pico Viejo zijn de meest recente punten met een vulkanische activiteit op het eiland Tenerife. Tenerife is het grootste (2.058 km²) en hoogste (3.718 m) van de Canarische eilanden en het eiland heeft een complexe historische vulkanische geschiedenis.

Een groot aantal van de vulkanische erupties doorheen de geschiedenis hebben het park zijn karakteristieke vorm gegeven die het nu heeft.

De Alto de Guajara, de Llano Ucancande Siete Cañadas, de Fortaleza, los Roques de García en Pico Viejo zijn belangrijke voorbeelden van wat het park gemaakt hebben.

De flora werd bestudeerd door wetenschappers zoals Alexander von Humboldt en Eric R. Sventenius. Het eiland herbergt een aantal soorten typisch voor een eiland en telt een 11 interessante habitats die ongeveer 75% van de oppervlakte bezitten.

Bovendien, moet het belang benadrukt worden van zowel het aantal als van het exclusieve van de ongewervelde dieren die hier aanwezig zijn.

Het nationaal park van Teide is het park in Spanje met de meeste bezoekers per jaar en rekening gehouden met de afgezonderde ligging is dit een hele prestatie.  Er is een overnachtingsmogelijkheid in de parador Las Cañadas del Teide.

Volgens gegevens uit 2016 zijn er in dat jaar 4.079.823 bezoekers geweest en is daardoor de meest bezochte vulkanische plaats op een na. Teide is enkel vooraf gegaan door Mount Fuji in Japan.

3. Geschiedenis

Het Parque Nacional del Teide heeft ook een eigen historische waarde. Deze plaats was van grote spirituele waarde voor de “guanches”, een term die gebruikt wordt om de oorspronkelijke inwoners aan te duiden.

Maar deze plaats is ook een belangrijk middel voor het levensonderhoud van de plaatselijke bevolking en dit gedurende het ganse jaar. In de zomerperiode is er hier in dit gebied een grote concentratie van vee en herders.

In het park zijn er belangrijke archeologische vindplaatsen ontdekt, De oorspronkelijke bewoners (guanches) kenden de Teide onder de naam “Echeyde” wat betekende “tehuis van Guayota, de kwaadaardige”.

Volgens de legende ontvoerde Guayota de god van de zon Magec en sloot hem op binnen in de vulkanische berg en dompelde daarmee het ganse eiland in duisternis.

Op dat moment riep de bevolking de hulp in van Achamán, hun aller hoogste god en deze kon Gayota verslaan, maakte tevens een einde aan de ballingschap van Magec en hij opende terug de krater van de Echeyde (Teide),

Deze legende lijkt samen te vallen met de laatste grote eruptie van de Teide. In het jaar 1492, tevens het jaar waarin Christoffel Columbus vertrok voor de verovering van de nieuwe wereld kwam de Teide opnieuw tot een uitbarsting.

In 1798 was er de laatste grote uitbarsting, men noemde deze de Narices del Teide en ongeveer 12.000.000 kubieke meter lava werd uitgespuwd gedurende 3 maanden vanuit de Pico Viejo.

4. Fauna en Flora

In het Nationaal Park van Reide kan men 168 planten vinden. 58 van hen zijn typisch voor de Canarische Eilanden.

Momenteel zijn er volgens de Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Catalogus van bedreigde soorten) 3 plantensoorten die beschouwd moeten worden als bedreigd met uitsterven en voor 12 andere soorten in de situatie kwetsbaar.

Voor veel inheemse soorten zijn de wanden en holtes van de stenen van de Cañadas een echt toevluchtsoord voor behoud.

Foto: Rosal del guanche

Nemen we als voorbeeld het reuzenslangenkruid (Echium wildpretii), de jara de Las Cañadas (Cistus osbeckifolius) en de rosal del guanche (Bencomia extipulata), zij bevinden zich in een ernstige situatie, er bestaan van deze planten niet meer dan 50 exemplaren.

Foto: violeta del Teide

Boven de 2.400 meter hoogte groeit er een fragiel plantje, de violeta del Teide (Viola cheiranthyfolia). Dit is een van de weinige planten die voorkomen in de hoge bergen.

Om een antwoord te geven op de vele bedreigingen waaraan deze flora onderworpen is (invloed van de mens, ingevoerde plantensoorten), zijn er een aantal plannen ontworpen om de toekomst van deze kwetsbare plantensoorten te verzekeren.

Met deze plannen wil men alles coördineren betreffende de verschillende activiteiten om het aantal planten te vergroten, enkele oplossingen die men toepast zijn: zaadbedden in kwekerijen, het verzamelen van zaden, analyseren van de structuur, aanplantingen in de natuur, de kiemkracht onderzoeken in een laboratorium en genetisch onderzoek doen naar deze plantensoorten.

Op het gebied van de diersoorten die tijdelijk of permanent in het park voorkomen zijn: de hop, de klauwier, de oehoe, de kanarie, de torenvalk, de raaf, het konijn, de grasmus, de sperwer, de mees, de hagedis, de merel, de vleermuis, de duif, de patrijs, de blauwe vink, de tortelduif en de gierzwaluw.

5. Observatorium van Teide

Er is hier ook nog een observatorium dat bekend is onder de naam Observatorium van Izaña en dat behoort toe aan het Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC).

Het maakt samen met het Observatorio del Roque de los Muchachos deel uit van het Observatorio Norte Europeo.

Het ligt in het Massief van Izaña, op een hoogte van 2.400 meter op het eiland Tenerife.

Het observatorium is gesticht in 1959 maar de eerste telescoop werd  in 1964 geïnstalleerd.

Oorspronkelijk was het observatorium exclusief verbonden aan de Universiteit van La Laguna maar in 1975 met de stichting van de IAC werd het verbonden aan het IAC en vanaf 1979 werkte men met en voor meerdere andere landen.

In 1985 volgde de officiële ingebruikneming van de installaties van de IAC, onder hen het Observatorio del Teide. In de volgende jaren werden er meer telescopen bijgeplaatst die eigendomen zijn van andere landen.