Met de auto naar Spanje door Frankrijk

 1. Overzicht
 2. Belangrijke informatie om in Frankrijk te rijden
 3. Zaken die je bij u moet hebben wanneer je in Frankrijk rijdt
 4. Franse verkeersregels
 5. Reizen met kinderen in Frankrijk
 6. Sancties en boetes in Frankrijk
 7. Parkeren in Frankrijk
 8. Alcohol en rijden in Frankrijk
 9. Tolwegen in Frankrijk

1.Overzicht

Met de auto naar Spanje gaan brengt met zich mee dat men ook door Frankrijk moet rijden maar hoe zijn de verkeersreglementen in dat land? Hierna volgt een klein overzicht van de verkeerssituatie in Frankrijk.

Een overzicht van de laatste wijzigingen aan het Franse verkeersreglement

Als je in Frankrijk een voertuig bestuurt moet men rekening houden met de laatste wijzigingen:

 • Alcohol limiet: Voor personen die minder dan drie jaar ervaring hebben in het besturen van een voertuig is er een alcohol limiet van 0,2 gram per liter. Voor ervaren bestuurders is de limiet 0,5 gram per liter.
 • Koptelefoons: Het is voor alle bestuurders verboden om tijdens het rijden een koptelefoon op te zetten om muziek te beluisteren of om een telefoongesprek te voeren. Maar er is een uitzondering voor motorrijders, helmen die uitgerust zijn met een geïntegreerd systeem mogen wel gebruikt worden.
 • Reflecterende jasjes: Vanaf januari 2016 moeten motorrijders reflecterende jasjes bij hebben die in het geval van een panne of een ongeval moeten gedragen worden.
 • Lage emissie zones: Parijs is met een lage emissie zone gestart en daardoor mogen er geen benzine of diesel voertuigen die voor 1997 in het verkeer gebracht zijn de stad op weekdagen binnenrijden tussen 8.00 en 20.00.
 • Schone lucht sticker: Men heeft een Crit’Air sticker nodig indien men door een aantal Franse steden rijdt. Hij kost €3,62 maar de boete bedraagt €135 indien je zonder sticker in deze steden rijdt. Aanvragen kan op Crit’Air. De site is beschikbaar in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.
 • Snelheidslimieten: De snelheidslimiet is op een aantal A en B wegen de snelheid teruggebracht tot 80km/u.

2. Belangrijke informatie om in Frankrijk te rijden

Tijdens een noodgeval

Omdat de Franse snelwegen privaat uitgebaat worden kan je in geval van nood geen takeldienst naar eigen keuze bellen.

Tijdens de panne maak je gebruik van de oranje noodtelefoons die elke 2 km naast de weg staan om de nooddiensten te verwittigen die in dat gebied actief zijn. Indien er geen oranje telefoon beschikbaar is kan men de nooddiensten via het nummer 112 verwittigen.

Is het noodzakelijk dat men u wegtakelt dan zal de auto naar een aangewezen plaats gebracht worden.

De kost om getakeld te worden wordt vastgesteld foor de overheid en hij wordt elk jaar herzien.

De takelkost is:

 • €124.83 voor voertuigen onder de 1,8 ton of €187,25 tussen 18.00 en 8.00, weekends en feestdagen
 • €154.36 voor voertuigen onder de 3,5 ton t of €231,54 tussen 18.00 en 8.00, weekends en feestdagen
 • Voor voertuigen van meer dan 3,5 ton is er kost door de overheid vastgesteld

Rijbewijzen in Frankrijk

Reizigers moeten 18 jaar of ouder zijn en ze moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs zijn om legaal in Frankrijk te mogen rijden. Bestuurders van een bromfiets of moto’s tot 125cc moeten 16 jaar of ouder zijn.

Rijbewijzen afgeleverd in landen van de EU of de EER (Europese Economische Ruimte) worden aanvaard. Internationale rijbewijzen zijn niet noodzakelijk.

3. Zaken die je bij u moet hebben wanneer je in Frankrijk rijdt

Documenten

Buitenlandse voertuigen mogen in Frankrijk rondrijden gedurende een periode van zes maanden. Om in regel te zijn moet men de volgende documenten bij u hebben:

 • Volledig, geldig rijbewijs
 • Bewijs van identiteit (paspoort of identiteitsbewijs)
 • Verzekeringsbewijs
 • Registratiebewijs van het voertuig

Franse ‘schone lucht’ stickers (Crit’Air vignetten)

Men heeft een schone lucht sticker (Crit’Air) nodig wanneer men in sommige rondrijdt.

Dit sticker systeem is zo ontworpen zodat men onmiddellijk het voertuig kan identificeren en welke uitstoot het veroorzaakt.

Een Crit’Air vignet kost in Frankrijk €3.62 (inclusief verzendkosten) maar in het buitenland komen er nog de verzendkosten bij.

De Franse overheid waarschuwt voor oplichterspraktijken die u aanmerkelijk meer aanrekenen, gebruik dus enkel de officiële website.

Waar kan ik deze Crit’Air sticker kopen?

Men kan deze sticker kopen op de Crit’Air website van de Franse overheid.

Om deze aan te vragen moet men eens kijken op de Europese emissie tabel of contacteer uw garage.

Men moet wel een scan of kopie van zijn inschrijvingsbewijs doorsturen. De upload moet gebeuren in een JPEG, PNG of PDF formaat en de file moet kleiner zijn dan 400KB.

Let op: Het kan tot zes weken duren voordat men zijn vignet in de bus krijgt dus bestel het goed op tijd.

Wat gebeurt er wanneer je geen Crit’Air vignet koopt?

Er zijn boetes van €68 tot €135 voorzien voor bestuurders die geen vignet hebben wanneer ze in beperkte zones rijden.

Welke zaken moet je nog bij u hebben wanneer je in Frankrijk rijdt?

Wettelijk moet je bij u hebben:

 • Reflecterende jas: een voor elke inzittende, zij moeten zich in het voertuig bevinden en ze moeten gemakkelijk bereikbaar zijn
 • Gevaardriehoek: verplicht in elk voertuig met vier wielen of meer
 • Ademanalyseapparaat/alcohol test: Vanaf januari 2013 heeft de Franse regering aangekondigd dat een boete van €11 voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld indien men geen ademanalyseapparaat bij heeft. Maar de wet zegt nog altijd dat men een dergelijk apparaat moet bij hebben.
 • Reservelampen: het wordt aangeraden maar niet verplicht om reservelampen in uw voertuig te hebben.
 • Sneeuwkettingen: Die kunnen noodzakelijk zijn in een aantal gebieden in de winter. Deze gebieden worden aangeduid door signalen en ze zijn verplicht, zo het is het waard dat ze, tijdens de winter, in het voertuig zijn.
 • Veiligheidshelmen: verplicht voor motorrijders en hun passagiers

4. Franse verkeersregels

Inhalen in Frankrijk

In het algemeen rijdt men rechts en haalt men links in. Maar waar er rijstroken zijn kunnen voertuigen rechts inhalen wanneer er voertuigen zijn in tragere rijstroken.

Op steile hellingen moeten dalende voertuigen voorrang geven aan stijgende voertuigen.

Bewegende trams worden normaal ingehaald langs rechts maar men mag links inhalen in eenrichtingsstraten als er onvoldoende ruimte is langs rechts.

Wie heeft voorrang op de Franse wegen?

Op kruispunten moet men voorrang geven aan voertuigen komende van rechts tenzij het anders is aangegeven.

Bestuurders die een rond punt naderen moeten voorrang geven aan verkeer dat reeds op het rond punt aanwezig is.

Men moet altijd voorrang geven aan voertuigen van de nooddiensten als zij knipperlichten en sirenes gebruiken.

Waarschuwing van nadering

Claxons mogen enkel gebruikt worden om noodzakelijke waarschuwingen te geven aan andere weggebruikers.

Tussen zonsopgang en zonsondergang moeten waarschuwingen gegeven worden met de knipperende flitsende lichten. De claxon mag enkel gebruikt worden in het geval van absolute nood.

In alle stedelijke gebieden is het verboden om de claxon te gebruiken behalve in geval van nood.

Het gebruik van meertoninge claxons en sirenes is verboden.

Slepen in Frankrijk

Met een gewoon rijbewijs mogen bestuurders een aanhangwagen slepen met een maximum gewicht van 750 kg, inclusief de aanhangwagen en de lading.

Men mag geen voertuig slepen behalve bij een panne of een ongeval en het mag slechts over een beperkte afstand gaan. Dit mag niet op de snelwegen omdat daar enkel een officiële takeldienst dit mag doen.

Tijdens de rit mogen er geen personen aanwezig zijn in een caravan.

De gordelplicht in Frankrijk

Indien er veiligheidsgordels in uw wagen zijn dan moeten zij gedragen worden door de bestuurder en zijn passagiers. De bestuurder is verantwoordelijk voor de gordeldracht van minderjarigen.

Verkeerslichten in Frankrijk

Het internationale verkeerslicht met drie kleuren is hier in gebruik. Maar er is geen oranje licht na het rode licht.

Een flikkerend oranje licht geeft aan dat men voorzichtig moet zijn, vertragen maar men mag verder rijden maar men moet voorrang geven aan de voertuigen die van rechts komen.

Een flikkerend rood licht laat geen doorgang toe. Het kan ook een overweg aangeven of een uitgang van een voertuig van de hulpdiensten.

Als een rood licht vergezeld is door een gele pijl dan mag men verder rijden in de richting die door de pijl is aangegeven op voorwaarde dat je voorrang geeft aan voertuigen die in die richting rijden en aan voetgangers.

Snelheidslimieten in Frankrijk

De snelheidslimiet wordt in Frankrijk verlaagd in het geval van regen en andere weersomstandigheden met speciale snelheidsverminderingen voor enkele voertuigen zoals auto’s met aanhangwagens, autobussen enz.

Op snelwegen is er een minimum snelheidslimiet van 80 km/u voor voertuigen die in de buiten rijstrook rijden.

De volgende nationale snelheidslimieten zijn van kracht:


SnelwegenVoorrangswegen en wegen met dubbele rijbanenAndere wegenBebouwde kom
Normale verkeers- omstandigheden130 km/u110 km/u80 km/u50 km/u
Regen of andere neerslag110 km/u100 km/u70 km/u50 km/u
Zicht is minder dan 50m50 km/u50 km/u50 km/u50 km/u

Snelheidslimieten voor caravan / aanhangwagens

De maximum snelheid voor een auto die een caravan of een aanhangwagen trekt is afhankelijk van het totale gewicht:


SnelwegenVoorrangswegen en wegen met dubbele rijbanenAndere wegenBebouwde kom
Onder 3,5t130 km/u110 km/u80 km/u50 km/u
3,5t tot 12t90 km/u90 km/u80 km/u50 km/u
+ 12t90 km/u80 km/u60 km/u50 km/u

Als het gewicht van de aanhangwagen groter is dan het gewicht van de auto dan gelden de volgende beperkingen:

 • Als de overschrijding minder is dan 30%: 65 km/u
 • Als de overschrijding groter is dan 30%: 45 km/u

In deze gevallen moet er een schijf achteraan de caravan of de aanhangwagen met de maximum snelheid hangen. Deze combinatie mog niet in het derde baanvak van een snelweg rijden.

Snelheidslimieten voor motorhome / minibus

De maximum snelheid voor een motorhome, minibus of eerder welk ander voertuig dat gebruikt wordt voor het transport van kinderen is afhankelijk van het totale gewicht:


SnelwegenVoorrangswegen en wegen met dubbele rijbanenAndere wegenBebouwde kom
Onder 3,5t130 km/u110 km/u80 km/u50 km/u
3,5t tot 12t110 km/u100 km/u80 km/u50 km/u
+12t90 km/u80 km/u80 km/u50 km/u

Snelheidsboetes in Frankrijk

De standaard boete voor overdreven snelheid in Frankrijk is €135 en het verlies van enkele punten op het rijbewijs afhankelijk van de snelheidsoverschrijding.

Houders van ee Europees rijbewijs die de toegelaten snelheid met meer dan 40 km/u overschrijden verliezen direct hun rijbewijs.

Snelheidscameras in Frankrijk

De Franse wet verbiedt het gebruik van toestellen om snelheidscameras te detecteren. In Frankrijk staat er een boete van €1.500 op op het bezit van dergelijk toestel.

5. Reizen met kinderen in Frankrijk

De bestuurders zijn verantwoordelijk dat minderjarigen een veiligheidsgordel dragen.

Autostoeltjes voor kinderen in Frankrijk

Kinderen onder de 10 jaar moeten plaatsnemen op de achterbank tenzij er geen achterbank is of de achterbank al volledig bezet is door kinderen jonger dan 10 jaar.

Fietshelmen in Frankrijk

Vanaf maart 2017 moeten kinderen onder de 12 jaar een fietshelm dragen, zowel als ze zelf rijden of meerijden als passagier. De ouder of toezichter die geen toezicht hier op houdt riskeert een boete van €90.

6. Sancties en boetes in Frankrijk

Boetes ter plaatse

Buitenlandse bestuurders moeten weten dat sommige politieagenten boetes mogen uitschrijven en ze ter plaatse innen tot een bedrag van €750.

Als de gepleegde overtreding niet zo groot is dat het rijbewijs kan in beslag genomen worden of dat er geen gevangenisstraf aan vast hangt dan kan de bestuurder de boete aan een gereduceerd tarief binnen de drie dagen betalen. Wil je in beroep gaan dan moet men binnen de dertig dagen verschijnen voor de rechtbank.

Als de gepleegde overtreding ernstig is waardoor men de inbeslagname van het rijbewijs riskeert of zelfs een gevangenisstraf dan zal een bestuurder die niet in Frankrijk woonachtig is of er niet te werk gesteld is een garantie moeten betalen.

Minimum en maximum boetes

De politie kan het voertuig in beslag nemen totdat de garantie betaald is. Dit bedrag kan betaald worden in euro, met een cheque getekend bij een Franse bank of met travellers cheques.

Standaard boetes zijn, volgens de ernst van de overtreding, ingedeeld in vier categoriën en de boetes variëren tussen de €11 en de €750. Men kan een korting krijgen indien men de betaling doet binnen de vijftien dagen of ze kan verhoogd worden indien men niet betaald heeft binnen de 45 dagen.

Inbeslagname van het voertuig

In sommige gevallen, in de plaats van (of bijkomend van) een boete of gevangenisstraf kan het voertuig in beslag genomen worden. De voornaamste redenen voor inbeslagname zijn:

 • Snelheidsoverschrijding met meer dan 50 km/u
 • Herhaalde malen gereden te hebben onder invloed van alcohol (0,40 mg per liter)
 • Vluchtmisdrijf
 • Weigering om te stoppen wanneer het gevraagd is door een politieagent
 • Rijden zonder rijbewijs
 • Rijden met een voertuig wanneer men niet in het bezit is van het juiste rijbewijs
 • Rijden zonder verzekering

Elke van de bovenstaande redenen kan de oorzaak zijn van inbeslagname.

7. Parkeren in Frankrijk

Parkeerregels

Stilstaan en parkeren moeten gebeuren aan de rechterzijde van de weg met twee rijstroken, een enkele richting straten mag men stilstaan en parkeren aan beide zijden van de weg op voorwaarde dat de weg breed genoeg is.

Beperkingen zijn aangegeven door verkeersborden of door gele lijnen op de stoeprand. Een ononderbroken gele lijn geeft aan dat stilstaan en parkeren verboden zijn. Een onderbroken gele lijn geeft aan dat men mag stilstaan maar niet mag parkeren.

Betaalde parking

Verkeersborden geven de gebieden aan waar parkeren beperkt is en waarvoor je moet betalen. Dat kan aan parkeermeters of automatische toestellen die tickets afleveren die de parkeertijd bevatten waarvoor men betaald heeft.

In een aantal toestellen kan men betalen met bank- of kredietkaart.

Handhaving van de parkeerregels in Frankrijk

Voertuigen die illegaal geparkeerd staan mogen weggetakeld worden en in beslag genomen, zelfs met buitenlandse nummerplaten. De eigenaar van het voertuig is verantwoordelijk voor de kosten van het wegtakelen en voor elke 24 uur het takelbedrijf het voertuig moet stallen.

In Parijs en in sommige andere grote steden gaat men niet over op wegtakelen maar plaatst men een wielklem. De bestuurder moet naar het lokale politiekantoor gaan en daar de boete betalen plus de kosten van de wielklem vooraleer het voertuig wordt vrijgegeven.

Parkeerplaatsen voor mindervaliden

Er zijn parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden. In Parijs zijn deze plaatsen gratis.

In principe, geeft de kaart van de mindervalide de houder het recht om zijn voertuig te parkeren op deze voorbehouden plaats. Het betekend echter niet dat hij/zij zijn voertuig gratis kan parkeren in een betaalde zone. In Parijs zijn deze plaatsen wel gratis.

In het algemeen kan een mindervalide zijn voertuig parkeren zonder een tijdslimiet.

De verantwoordelijkheid voor de parkeerconcessies ligt bij de lokale autoriteiten maar aan de politie wordt gevraagd om soepel op te treden tegen parkeerovertredingen van mindervaliden op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken.

8. Alcohol en rijden in Frankrijk

Wettelijke limiet

Het maximum toegelaten niveau van de hoeveelheid alcohol in het bloed van een bestuurder van een privé voertuig is 0,05%.

Voor bestuurders van een bus en autobusbestuurders, op voorwaarde dat zij minstens drie jaar ervaring hebben, is de limiet 0,02%.

Willekeurige ademtesten

De politie heeft de macht om willekeurig ademtesten uit te voeren. Een test is verplicht na een ongeval met gekwetsten of nadat de bestuurder een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de verkeerswetgeving.

Elke bestuurder betrokken in een ongeval of die een ernstige verkeersovertreding heeft gepleegd moet ook een drugstest ondergaan.

De politie gebruikt daarvoor een speeksel of een urinetest om bestuurders onder de invloed van drugs te vinden. Is deze test positief dan volgt er een bloedtest.

9. Tolwegen in Frankrijk

Franse tolwegen worden uitgebaat door tal van private bedrijven en de meeste vragen tol.

Tol kan betaald worden met een Mastercard of een Visa kaart (Maestro en Electron kaarten worden niet aanvaard).

Parkeer en rust plaatsen

Er zijn drie hoofdsoorten aan parkeer en rustplaatsen in Frankrijk:

 • Parkeerplaats: enkel parkeren
 • Rustplaats: met toiletten, drinkwater, picknick gebied en speelplaats
 • Serviceplaats: open 24 uur per dag met benzinestation, restaurants en winkels