De brug van Vizcaya

  1. Algemeen
  2. Geschiedenis en constructie
  3. De brug

1.Algemeen

El Puente de Vizcaya of Bizkaiko Zubia, in het Baskisch is de eerste hangende overzet brug met een gondel ter wereld en ze overbrugt de twee oevers van de Ria del Nervión in Vizcaya. Ze werd ingehuldigd in 1893.

Foto: brug van Vizcaya
Javier Mediavilla Ezquibela

De brug heeft verscheidene namen. De officiële naam is “Puente de Vizcaya” maar de populaire naam is “Puente Colgante” met al dan niet de bijvoegsels “de Portugalete”, “de Guecho” of “de Bilbao”. Ter ere aan de architect kan men ook “Puente Palacio” gebruiken.

De brug verbindt de stad Portugalete met de wijk Las Arenas van de gemeente Guecho. De constructie is er gekomen door de noodzaak om de badplaatsen op de beide oevers te verbinden die de bestemming waren voor de industriële bourgeoisie en de toeristen op het einde van de negentiende eeuw.

2. Geschiedenis en constructie

Wanneer het project voor de brug gepland was kwam een Franse aannemer Dubois tegenover de initiatiefnemer van het ontwerp te staan. Dat was de architect en ingenieur Martin Alberto de Palacio. Voor Dubois was de gondel die voetgangers en vracht de rivier zou overbrengen  een gevaarlijke instabiele situatie.

Door dit alles had de pas opgerichte maatschappij “Puente de Vizcaya” (brug van Vizcaya) te lijden aan vertragingen en ze had te kampen met grote geldelijke verliezen. Men bouwde gelijktijdig de pijlers voor de brug op beide oevers van de rivier.

De architect bleef beweren dat zijn plannen geen fouten bevatten en de aannemer bleef het tegenovergestelde  beweren. Uiteindelijk heeft men de plannen voor de brug laten nakijken door de prestigieuze ingenieur Eifel die tevens de levensvatbaarheid van het project moest nakijken.
Uiteindelijk gaf Eifel zijn goedkeuring aan de plannen van De Palacio en hij verwierp de kritiek van de aannemer Dubois.

Voor zijn arbitrage vroeg Eifel wel een bedrag van 20.000 goud frank, een ongelooflijk bedrag.

3. De brug

De brug heeft een hoogte van 61 meter en een lengte van 160 meter. Het is een hangbrug met een gondel voor het transport van voertuigen en passagiers. Zij was de eerste brug van dit type die geconstrueerd is in de wereld en zij stond model voor vele andere bruggen in Europa, Afrika en Amerika. Momenteel is zij de enige brug die nog steeds functioneert.

Halverwege het jaar 1937, tijdens de Spaanse burgeroorlog kregen de ingenieurs van de republikeinse troepen het bevel om alle overgangen over de ria de Bilbao te vernietigen. Dit moest gebeuren om de opmars van Franco’s troepen te stoppen.

Op 17 juni 1937 werd de brug vernietigd en vijf dagen later was de oorlog voorbij. Men begon dan aan de wederopbouw van de brug en die verbinding was klaar op 19 juni 1941. Bovendien werd de gondel uitgerust met een bruggetje voor voetgangers op het bovengedeelte.
De brug wordt beheerd door de vereniging El Transbordador de Bizkaia, S.L.

De gondel van de brug maakt overtochten gedurende 24 uren van de dag en dat alle 365 dagen van het jaar. De overtocht gebeurt alle acht minuten en de overtocht zelf duurt 1,5 minuut.

De brug is nog steeds een goed gebruikt overzetmiddel omdat er anders ongeveer 20 km moet gereden worden om van Guecho naar Portugalete te gaan

Op 13 juli 2006 werd de brug opgenomen op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. In haar rapport schreef de vereniging dat zij van mening is dat de brug een van de meest markante architectuur werken van de Industriële Revolutie is waarbij er tevens een innovatief gebruik gemaakt is van licht gewicht gevlochten stalen kabels.