Cultuurlandschap van de Risco Caído en de heilige bergen van Gran Canaria

  1. Algemeen
  2. Risco Caído
  3. Almogarén of het heiligdom van Risco Caído
  4. Kritiek en controverse

1.Algemeen

Het landschap van Risco Caído en de heilige bergen van Gran Canaria zijn een landschap dat op 7 juli 2019 uitgeroepen is tot UNESCO-werelderfgoed tijdens de 43e zitting van het UNESCO-werelderfgoedcomité.

Foto: Risco Caído

Sino Yu

Het is gelegen in het bergachtige centrum van Gran Canaria op de Canarische Eilanden en beslaat bijna het ganse Tejeda-nationaal park, het Tamadaba-massief en een deel van de Barranco Hondo-kloof. Een gebied dat samen een oppervlakte van 18.000 ha beslaat en dat de gemeenten Artenara, Tejeda, Gáldar en Agaete omvat. Het is het eerste werelderfgoed op het eiland Gran Canaria en in de provincie Las Palmas en het vijfde op de Canarische archipel.

Het culturele landschap herbergt een reeks goed bewaarde uitingen en werken die behoren tot de verdwenen eilandcultuur van de Canarische guanchen. Zij evolueerden geïsoleerd van de aanwezigheid van de Berbervolkeren van Noord-Afrikaanse afkomst, totdat het gebied veroverd werd door de Kroon van Castilië aan het einde van de vijftiende eeuw. Daarvoor waren er slechts, in de veertiende eeuw, enkele sporadische contacten met de eilanden, van de zeelieden uit Zuid-Europa op zoek naar de nieuwe specerijenroutes en de slavenhandel .

Het culturele landschap beslaat een uitgestrekt berggebied in het midden van het eiland dat een reeks unieke spektakels herbergt binnen de kolossale Caldera de Tejeda, een ‘versteende storm’ zoals Miguel de Unamuno het noemde:

Door paden te passeren die in abrupte en steile aardverschuivingen tot de top waren uitgesneden, gaven ze uitzicht op de Tejeda-vallei. Het uitzicht is indrukwekkend. Al die zwarte muren van de grote krater, met hun gekanteelde toppen, met hun rechtopstaande rotsen, bieden het uiterlijk van een Dantesk visioen.

Het gaat over een groot aantal archeologische vindplaatsen zoals de nederzettingen van holbewoners, tempels, versterkte graanschuren, beschilderde grotten en rotsgravures zoals die in Risco Caído en andere zoals de Roque Bentayga, de “Cueva de los Candiles” op de Chapínrots en op de klif van de Mesa de Acusa.

2. Risco Caído

Risco Caído is een reeks grotten op de linkeroever van de Barranco Hondo, die de huidige gemeenten Artenara en Gáldar van elkaar scheiden. De grotten zijn ongeveer 100 meter boven de bodem van het ravijn, op een richel ervan, uitgegraven.

De site bestaat uit 21 grotten die zijn opgegraven in het vulkanische gesteente van de barranco kloof. Deze grotten werden gedurende ten minste 600 jaar gebruikt als woningen en in de landbouw, waarbij werd gespeculeerd dat ze tot het begin van de 20e eeuw werden bewoond.

3. Almogarén of het heiligdom van Risco Caído

Naast het hierboven genoemde gebruik, zou de grot die bekend staat als C6 een almogarén of ontmoetingsplaats zijn geweest voor de Faycanes (Canarii-priesters).

De grot heeft de bijzonderheid van zijn gewelfde structuur (uniek op de eilanden) en het heeft een kunstmatige opening die bij ontvangst van het licht van de dageraad een merkwaardig optisch effect op de afbeeldingen op de grotwand produceert.

De tekeningen van driehoeken (mogelijk afbeeldingen van schaambenen) suggereren dat het een tempel is die gewijd was aan de vruchtbaarheid. Het wordt ook beschouwd als een door de Guanchen gebruikte grot die dienst deed als een astronomisch observatorium.

4. Kritiek en controverse

De opname van Risco Caído op de Unesco werelderfgoedlijst is bekritiseerd door bepaalde personen, zoals de wiskundige José Barrios die het gebrek aan wetenschappelijke ondersteuning als een probleem beschouwt om het echt als een astronomisch observatorium van de Guanchen te erkennen. Ook de institutionele overbescherming van deze enclave, onder andere op Gran Canaria, zoals de archeologische vindplaats Cuatro Puertas, valt niet in goede aarde.

Ook de geograaf Eustaquio Villalba heeft het bestaan van een astronomisch observatorium in Risco Caídos in twijfel getrokken. Beiden bekritiseren ook dat één artikel, dat volgens hen “weinig wetenschappelijke basis” heeft, geschreven door de ontdekker van de site, Julio Cuenca, voldoende was voor zo’n internationale erkenning.

Volgens Barrios is er geen wetenschappelijke studie om de archeo-astronomische hypothese te ondersteunen, iets dat toch een fundamentele reden moet zijn waarom de site tot werelderfgoed is verklaard.

Hij zinspeelt er op dat er ook geen astronomische markers zijn die deze theorie zouden bekrachtigen en dat er geen enkel gepubliceerd technisch rapport is dat een van deze beweringen ondersteunt.