Het Festival van de Patio’s in Córdoba

  1. Algemeen
  2. De Patio’s in Córdoba
  3. Geschiedenis
Foto: Een deelnemende patio aan het festival
xavier.estruch

Het Festival van de Patio’s in Cordoba is een wedstrijd voor binnentuinen die doorgaat tijdens de tweede en de derde week van de maand mei. De deelnemers stellen hun binnentuin, tijdens afgesproken uren van de dag, gratis open voor bezoekers. Tijdens de laatste jaren worden de deelnemende patio’s aangegeven door bloempotten naast de deuren zodat zij duidelijk herkend kunnen worden.

1. Algemeen

Om het festival te bevorderen en om de typische architectuur van de stad te bewaren laat men ook recent gebouwde patio’s tot de wedstrijd toe en er zijn nu twee categorieën. oude architectuur en nieuwe architectuur. Tijdens de laatste jaren namen er 50 patio’s deel aan de wedstrijd. Naast de wedstrijd is er nog een educatief programma dat ingericht wordt door het stadsbestuur van Córdoba. Het doel hiervan is studenten bewust te maken van de architectuur en het erfgoed en als het kan ze ook nog respect bij te brengen voor deze architectuur en erfgoed.

Bovendien is er nog een feest in San Basilio, de vereniging van wijkbewoners plaatst een tapkast in een ruimte naast de Toren van Belén en de bars uit de calle San Basilio doen mee met muziek en verkoop van dranken aan groepen uit Córdoba en aan toeristen.

In 1980 werd het festival opgenomen op de lijst van Feesten met Nationaal Toeristische Belang. Op 6 december 2012 werd het festival opgenomen op de Unesco lijst van het Immaterieel Cultureel Werelderfgoed.

2. De Patio’s in Córdoba

Córdoba is beroemd voor zijn patio’s en sinds de jaren dertig gaat er een wedstrijd door die ook toeristen aantrekt. Men verwacht hier geen binnentuintjes omdat op het eerste zicht de gebouwen enkel appartementen bevatten. De verzameling binnentuintjes is zo groot dat zij nog altijd niet gecatalogiseerd is en zij bevat zowel de patio van de Moskee-Kathedraal als zeer kleine binnentuintjes.

Er is in feite geen vaste vorm in de tuintjes te leggen: er zijn tuintjes met een min of meer vierkante vorm met een bogengalerij op twee niveaus en aan de vier zijden verspreid. Maar er zijn ook tuintjes met een bogengalerij aan drie, twee of slechts een zijde. Combineer deze verdiepingen met galerijen, muurschilderingen met balkons, muren met houten leuningen, balusters afgesloten met een houten schot, met galerijen met houten afsluitingen of zonder hoge galerijen en men heeft een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is.

In de onderste galerijen zijn er geen bogen maar galerijen met ramen en deuren, met pilaren en er is plaats voor kolommen. Er zijn binnentuintjes zonder galerijen die enkel begrensd zijn door muren van een of twee verdiepingen. Er zijn lang gerekte tuintjes en tuintjes met een onregelmatige vorm, niets is bepaald.

Aan de andere kant kan de bodem bestaan uit aarde, plaveisel, tegels, baksteen of marmer. Er zijn er met bloembedden of met een fontein en een waterput. Soms is er niets van het voorgaande aanwezig en dan zijn er bomen of bloempotten aanwezig: Sommige hebben zelfs geen planten maar die zijn uitzonderlijk en zij kunnen in feite niet als een binnentuintje beschouwd worden.

De eerste patio’s dateren al uit de tiende eeuw en zij werden verder gebouwd tot in de twintigste eeuw. De meerderheid van hen zijn in privé handen en andere zijn gezamenlijk bezit.

Er zijn er in openbare gebouwen en in paleizen, kloosters en kleine pleintjes die op een binnentuintje lijken.

3. Geschiedenis

Alhoewel men historisch denkt dat de eerste wedstrijd in 1933 gehouden werd zijn er ook aanwijzingen dat er reeds in 1918 een wedstrijd is geweest. Maar er is geen twijfel mogelijk, vanaf 1933 werd het festival populair met 16 deelnemende patio’s. Er waren dan ook voor de deelnemers prachtige prijzen te verdienen.

Na de Spaanse Burgeroorlog in 1939 voegt men er nog een bijkomend evenement aan toe maar in 1943 keert men terug naar het traditionele festival van de patio’s. Hierna volgt er een opsomming van de straten die in deze periode meewerkten aan de wedstrijd: calle Leiva Aguilar 10, calle Buen Pastor, calle de los Ángeles, Casa de las Bulas op de hoek van de calle Judíos.

In 1945 en in 1946 werd er een wedstrijd ingericht maar er was geen prijzengeld voorzien en dat versterkte zeker de wedstrijd in 1947.

In 2012 werd het festival dan opgenomen op de Unesco lijst van het Inmaterieel Werelderfgoed.