Prehistorische rotskunst in Siega Verde

  1. Geschiedenis
  2. Structuur
  3. Locatie
  4. Culturele waarde

De paleolithische kunst heeft een van zijn belangrijkste vindplaatsen hier in het paleolithisch centrum van Siega Verde en dat ligt in de gemeente Serranillo, Villar de la Yegua, Salamanca.

1.Geschiedenis

Foto: prehistorisch kunst in Siega Verde

Vanbasten 23

Deze vindplaats van rotskunst werd in 1988 door professor Manuel Santoja ontdekt. Hij werkte aan een archeologische inventaris in de provincie Salamanca toen hij aan de oever van de Águeda, in open lucht, afbeeldingen ontdekte.

Het waren afbeeldingen van paarden, geiten, stieren en herten die veelvuldig voorkomen in de streek maar er zijn ook afbeeldingen van rendieren en bizons gevonden, dieren die hier al lang uitgestorven zijn. Er zijn zelfs afbeeldingen gevonden van de wolharige neushoorn, een dier dat voorkwam in een kouder klimaat. Dit alles geeft duidelijk het paleolithisch karakter aan van deze rotskunst.

2. Structuur

Vanaf zijn ontdekking is hij er in geslaagd om meer dan vijfhonderd afbeeldingen uit het Boven-Paleolithicum (20.000 jaar geleden) en meer recent uit het Magdalénien (12,000 jaar geleden) te catalogiseren.

Het zijn 94 panelen die over een lengte van drie kilometer langs de oever van de Águeda liggen. De vindplaats werd door de regering van Castilië en León op de lijst van Groot Cultureel Belang gezet.

3. Locatie

De site kan men vinden langs de rivier Águeda en om toegang te hebben tot de site neemt men de brug over de Águeda op de weg tussen Castillejo de Martín Viejo en Serranillo. Men heeft daar voor de bezoekers een ruimte gebouwd waar zij informatie krijgen over het leven in die tijd en over de plaatsen waar men de rotskunst kan vinden.

4. Culturele waarde

De Unesco heeft beslist om de archeologische site met prehistorische rotskunst van Valle del Cóa in Portugal uit te breiden met de archeologische site van Siega Verde (Castilië-y-León) en het als een geheel te beschouwen als werelderfgoed.

Deze verzameling paleontologische rotskunst Siega Verde is volgens de Unesco op het Iberisch schiereiland uniek in zijn soort door zijn ligging in open lucht.

Het geeft ons een zicht op het sociaal, economisch en spiritueel leven van onze vroegste voorvaderen.