Het Watertribunaal van Valencia

  1. Algemeen
  2. Werkwijze
  3. Geschiedenis
  4. De toekomst

1.Algemeen

Het Watertribunaal van Valencia (Tribunal de las Aguas de Valencia) staat ook wel bekend als het Hof de la Vega van Valencia en het is een speciaal tribunaal voor irrigatiezaken en het is belast met het oplossen van conflicten die ontstaan zijn in het gebruik van irrigatiewater tussen de landbouwers in de irrigatie gemeenschappen die ervan deel uitmaken (Cuart, Benàger i Faitanar, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascaña y Rovella).

Foto: schilderij van Bernat Ferrandis i Badenes uit 1885

Al deze bevloeiingskanalen samen noemen we de “Vega de Valencia” en samen met het Koninklijk Bevloeiingskanaal van Moncada, dat een aparte jurisdictie bezit, vormen zij de geïrrigeerde vlakte van Valencia.

In september 2009 werd het tribunaal opgenomen op de lijst van het inmaterieel werelderfgoed van de Unesco.

2. Werkwijze

Het tribunaal past het gewoonterecht toe en het is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elk van de irrigatie gemeenschappen. Er zijn 8 vertegenwoordigers in het tribunaal en onder hen kiezen zij een voorzitter die voor een onbepaalde tijd verkozen is. Traditioneel is de voorzitter iemand van de Favara of van de Tormos groep, hij komt beurtelings uit een van deze twee groepen.

Elke donderdag van het jaar, met uitzondering van de feestdagen en de donderdagen tussen Kerstmis en Driekoningen, komt het tribunaal bij elkaar in het Casa Vestuario op de Plaza de la Virgen in Valencia om er een aantal zaken te bespreken. Maar om 12 uur ’s middags, terwijl de klokken van Miguelette luiden komt het Tribunaal samen in de poort van de Apostelen van de kathedraal van Valencia.

Het is dan dat de bode, met de toestemming van de president, die de aanklagers van de verscheidene bevloeiingskanalen oproept met de traditionele zinsnede: “denunciats de la sèquia de…! ”.

Het proces ontwikkelt zich snel, mondeling en is volledig in het Valenciaans.

De klager, die meestal de bewaker van het kanaal is, presenteert de zaak voor het Tribunaal en daarna kan de aangeklaagde zijn zaak verdedigen en de vragen beantwoorden van de vertegenwoordiger van het kanaal. Het is nadien dat het Tribunaal met de uitzondering van de verantwoordelijke van het betrokken kanaal de schuld of de onschuld bepaald van de aangeklaagde.

In het geval de aangeklaagde schuldig is dan kan de vertegenwoordiger van het kanaal een boete aan de overtreder opleggen volgens de voorschriften van de Vereniging. Vandaag de dag wordt de straf opgelegd in “loon”.

3. Geschiedenis

De oorsprong van het tribunaal is totaal onbekend maar men denkt dat het gebaseerd is op vroegere Andalusische tradities. Meerdere historici zoals José Vincente Gómez situeren de oprichting in de Romeinse tijd.

De meest gangbare theorie, maar ook een zonder historische basis komt van Francisco Javier Borrull, die het Tribunaal verdedigd in 1813 voor de Cortes van Cádiz met de bedoeling het te redden van zijn verdwijning.

Foto: Bijeenkomst van het Tribunaal in 2010

Martinvl

Zijn veronderstelling is dat er een voorloper was tijdens de Romeinse periode maar dat de stichting van wat wij nu nog kennen stamt uit de Moorse periode en meer bepaald uit de regeer periodes van de kaliefen Abd al-Rahman III en al-Hakam II. Hij denkt zelfs het jaar van oprichting te kunnen bepalen en hij heeft het gezet op 960. De reden om dit jaar te kiezen is dat volgens Borrull 960 het enige jaar is dat er een volledige vrede was op het Iberische schiereiland.

In feite vierde men in 1960 de duizendste verjaardag van het tribunaal en dat gebeurde onder de impuls van Vicente Giner Boira, juridisch raadgever van het tribunaal die een hevige verdediger is van de theorie van Borrull.

Ter ondersteuning van de bewering dat het tribunaal opgericht is tijdens de moslim periode kunnen de drie volgende beweringen in overweging genomen worden:

  • men heeft elke donderdag een bijeenkomst en dat is een dag voor de vrijdag die een feestdag is voor moslims
  • het gebeurt voor de kathedraal, de oude moskee van de stad
  • men krijgt van de voorzitter het recht om te spreken doordat hij u aanwijst met zijn voet, iets wat een aantal stammen in het noorden van Afrika ook doen

In feite is er geen enkel document bekend waarin gesproken wordt over het tribunaal tot in de achttiende eeuw maar dit betekend niet dat het vroeger niet bestond.

Volgens de verkregen voorrechten van Valencia ligt de jurisdictie over de irrigatiekanalen bij de Vereniging van de Verantwoordelijken.

Wij weten dat in het begin van de vijftiende eeuw de verantwoordelijken van de verenigingen een bijeenkomst bij elkaar riepen op alle donderdagen op de plaza de la Seu maar dit alleen is geen bewijs dat er daadwerkelijk een tribunaal was opgericht.

Voor Thomas Glick ligt de oorsprong van het tribunaal niet bij een koning of bij een kalief maar is het een evolutie geweest gedurende een zeer lange tijd.

Wij hebben geen documenten van het bestaan van het tribunaal omdat het zelf geen wettelijke status bezat.

Interessant is het feit dat er een beschrijving van het functioneren van het Tribunaal is uit de negentiende eeuw in het boek La Barraca van Vicente Blasco Ibáñez.

4. De toekomst

De tijden veranderen en het Tribunaal heeft vandaag de dag niet meer de belangrijkheid die het vroeger had. Vanaf 1950 toen het stuwmeer van Benagéber in dienst kwam dat het debiet van de Rivier de Turia regelt verloor het Tribunaal zijn belangrijkheid doordat er vanaf toen in feite voldoende water voor iedereen beschikbaar was.

Vandaag komt het gevaar voor de verdwijning van het Tribunaal meer door het verdwijnen van de velden rond Valencia en schuilt er het gevaar in dat het Tribunaal een vorm van straattheater wordt ter vermaak van de toeristen.

Toch blijft de rechterlijke functie volledig van kracht en wordt zij uitdrukkelijk erkend door de huidige wetgeving.