De Bedevaart van El Rocío

  1. Algemeen
  2. De bedevaart
  3. De oorsprong en de broederschappen
  4. Effect op het milieu
  5. Website

1.Algemeen

Foto: kluis van El Rocío van Diego Delso

La Romería de El Rocío, de Bedevaart van El Rocío, is een populaire religieuze manifestatie ter ere van de Maagd van El Rocío die doorgaat in de provincie Huelva in Andalusië. De bedevaart wordt gevierd op het einde van de week van Pinksterzondag. De Maagd vinden we in de kapel van El Rocío. De broederschap van Almonte is verantwoordelijk voor de organisatie van de eredienst tijdens de bedevaart.

2. De bedevaart

Na de reis te voet, op een paard, op een wagen of op een rijtuig, die doorheen het Nationaal Park van Doñana loopt komt een immense groep bedevaarders aan de poorten van de kapel waar de groep de nacht van zondag op maandag (Pinksteren) blijft. Verder wordt het beeld van de Maagd in processie op de schouders rond gedragen. De route loopt langs de verschillende broederschappen waar de priesters, samen met de inwoners van het dorp bidden.

De bedevaart van Rocío is een van de beroemdste en een van de drukst bijgewoonde bedevaarten die er momenteel bestaan. Er zijn meer dan 100 broederschappen en tussen de beroemde bezoekers die de bedevaart bijwoonden vinden we paus Johannes Paulus II die de bedevaart op 14 juni 1993 bezocht.

Foto: de Maagd van José Carrasco

De uittocht van de Maagd van Rocío op de ochtend van de maandag van Pinksteren gebeurt onder een baldakijn en na het beëindigen van het bidden van de Rozenkrans. Het beeld wordt rondgedragen door de mannen van Almonte. Het is een korte afstand maar het zal tot ’s morgens vroeg duren vooraleer de Maagd terug in de kerk is.

3. De oorsprong en de broederschappen

De eerste verwijzing naar een plaats met een Maria verering in dit gebied dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en wij vinden ze in het Boek van de Jacht (Libro de la montería) van Alfonso XI, waarin er een verwijzing staat naar een Kapel van Sancta María de las Rocinas. In 1587 stichtte Baltasar Tercero Ruiz er een kapel.

De broederschap van Almonte werd in 1640 voor de eerste maal beschreven in een testament dat gemaakt werd door de griffier van Villa Almonteña, D. Juan Bautista Serrano voor Juan de Medina ” de Oude”. In 1653 werd de Maagd patrones van de stad Almonte en vanaf toen praten we over de Virgen del Rocío in plaats van het oude Santa María de las Rocinas.

Tussen de tweede helft van de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw komen er een aantal nieuwe broederschappen bij in dorpen in de omgeving zoals Pilas, La Palma del Condado, Moguer en Sanlúcar de Barrameda. Later verdwenen de broederschappen van Rota en El Puerto de Santa María maar die werden later terug opgericht. Tijdens de negentiende eeuw kwamen er vier nieuwe broederschappen bij in Triana, Umbrete, Coria del Río en Huelva.

Tussen 1880 en 1913, een periode van grote onrust in Andalusië, werden er geen nieuwe broederschappen opgericht.

In 2008 waren er 107 bestaande broederschappen waaronder er 96 in Andalusië en 11 buiten de regio. Tussen de broederschappen die zich buiten Andalusië bevinden moeten we een onderscheid maken tussen die die gesticht werden in de aanliggende gebieden van Andalusië zoals Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta en Murcia. Verder zijn er broederschappen in Catalonië, Valencia, de Balearen en Madrid en die werden opgericht door Andalusische immigranten naar die regio. Er is zelfs een buitenlandse broederschap opgericht door Andalusiërs in Brussel.

In 2018 bedroeg het aantal subsidiaire broederschappen 121, waarvan de laatste de Broederschap van El Viso del Alcor (Sevilla).

In 2020 zijn er al 125 broederschappen waarvan de laatste die van Linares.

Het aantal leden van de broederschappen is zeer verschillend, de grootste broederschappen zijn die uit Huelva, met ongeveer 14.000 pelgrims in 2010 en die uit Almonte met 10.000 pelgrims. Daarna volgen de broederschappen van Sanlúcar de Barrameda, met 5.500 pelgrims, de Hermandad de Emigrantes de Huelva (gesticht in Duitsland door Spaanse immigranten) met ongeveer 5.000 pelgrims, de broederschap van Villamanrique de la Condesa met 3.500 pelgrims en die van Moguer met 2.000 pelgrims.

4. Effect op het milieu

Tijdens de bedevaart komen er duizenden personen in het Nationaal Park van Doñana en daardoor heeft de bedevaart een grote impact op een uniek beschermd ecosysteem.

Volgens Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), een onderdeel van de Guardia Civil, zijn er al tal van meldingen van een slechte behandeling van de dieren door de pelgrims geweest. In 2009 stierven er 23 paarden in El Rocío (in 2008 waren het er 25) van uitputting, honger en mishandeling.

De belangrijkste bedreiging voor het milieu is de ongecontroleerde groei van motorvoertuigen, vooral SUV’s, en die veroorzaken lawaai, dampen en schade aan de bodem tijdens het rijden.

Ook het verbranden van afval, het geluid van tal van motoren, het gebruik van versterkers en dat gedurende de ganse dag en nacht is een gevaar voor het milieu. Verder worden er op grote schaal vuurwerk en rotjes gebruikt en dat geeft allemaal een grote overlast voor omwonenden en dieren (vee en huisdieren). Er is ook een enorme impact op de beschermde gebieden waar grote aantallen broedvogels verblijven.

Toch lijkt de situatie elk jaar te verbeteren. Het ministerie van Milieu heeft de Rociero ( broederschappen en verenigingen) een geregulariseerde doorgang gegeven. De doorgang door het park is alleen mogelijk voor de motorvoertuigen van gilden en organisaties die aan bepaalde eisen voldoen. Om enkele gegevens te noemen, alleen in de provincie Sevilla is er een doorgang door Doñana nodig van 35.000 pelgrims, 3.000 tractoren en 2.200 SUV’s.

Sommige van de broederschappen gaan nu akkoord om een beperking op SUV’s in te voeren om zo grote milieuproblemen te voorkomen. Zij opteren meer voor een traditionele romería die te voet of per paard doorgaat.

De economische belangen die afhankelijk zijn van deze pelgrimstocht hebben gevaarlijke acties voor het behoud van de Doñana veroorzaakt. Dat is zeker het geval voor de illegale verharde landweg van Villamanrique naar El Rocío en die werd aan de kaak gesteld door de Europese Commissie voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Volgens de Europese Commissie is die aanleg in strijd met de Richtlijn 92/43 / EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ( Habitatrichtlijn ).

Deze weg werd geplaveid door het Ministerie van Landbouw, zonder de verplichte milieu-effectrapportage en zonder te letten op de Habitatrichtlijn .

5. Website

De bedevaart heeft een website op rocio.com. De site is in het Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees en Russisch.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.