De Muiterij van Aranjuez

Foto: gegraveerd door Francisco de Paula Martí (1761-1827)

De Muiterij van Aranjuez was een opstand die in deze Madrileense stad doorging van 17 tot 19 maart 1808. Aan de oorsprong van deze opstand lagen verscheidene oorzaken zoals de nederlaag bij Trafalgar, waaronder vooral de lagere klassen te lijden hadden. Daar komt dan nog de ontevredenheid van de adel bij, het ongeduld van de Prins van Asturië, de latere koning Fernando VII, om te regeren, de acties van de agenten van Napoleon, de intriges aan het hof waar er een sterke oppositie bestand van aanhangers van Manuel Godoy tegen de Prins van Asturië en de schandalen rond de veronderstelde relatie van Godoy met koningin María Luisa de Parma en de angst van de clerus voor de onteigeningen.

Er was dan nog de aanwezigheid van Franse troepen in Spanje, als gevolg van het Verdrag van Fontainebleau die hier, zonder goedkeuring van het verdrag, een aantal Spaanse steden bezetten. De steden waar het over gaat waren Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona en Figueras. Het totaal aan Franse soldaten in Spanje was ongeveer 65.000 maar zij controleerden niet alleen de verbindingen met Portugal maar ook die met Madrid en met de Franse grens.

De aanwezigheid van deze troepen alarmeerde Godoy. In maart 1808, toen hij het ergste vreesde, werd de koninklijke familie overgebracht naar Aranjuez van waar ingeval het nodig was hen te kunnen overbrengen naar Sevilla. Hier kunnen ze inschepen naar Amerika en zo het voorbeeld volgen van Juan VI van Portugal.

Op 17 maart 1808, ging het gerucht van de reis van de koninklijke familie door de straten van Aranjuez en trok een kleine menigte, onder leiding van leden van de partij van Fernando, edelen die dicht bij de Prins van Asturië stonden naar het koninklijk paleis en bestormden zij het paleis van Godoy. Alles wat niet kon geplunderd en meegenomen worden werd dan in brand gestoken.

Later volgden de afzetting van Godoy en de troonsafstand van Carlos IV. Op 19 maart ’s ochtends werd Godoy, die verborgen zat in zijn paleis, overgebracht, na een regen van slagen, naar de gevangenis van de koninklijke lijfwacht. Gezien deze situatie en de angst voor een lynchpartij greep prins Fernando, de echte baas van de situatie, in. Hierna volgde de afzetting van zijn vader en de troonsbestijging van de prins.

De gebeurtenissen in Aranjuez waren het begin van de doodstrijd van het Oude Regime in Spanje. De stad was gemanipuleerd maar in ieder geval was het optreden van Aranjuez beslissend. Er was niet alleen het ontslag van een gehate minister maar er was ook de troonsbestijging van een nieuwe koning die gelegitimeerd werd door de volkswil. Maar de prijs die betaald werd was hoog: het vergoten bloed van de Onafhankelijkheidsoorlog en het koningschap van Fernando VII die eindigde in de eerste Carlistenoorlog.

Carlos IV, de vader van Fernando VII, schreef een brief naar Napoleon waarin stond “dat hij zich plaatste in de armen van een grote monarch, zijn bondgenoot”. Hij zocht de recuperatie van zijn troon die bezet werd door zijn eigen zoon. Dit sterkte Napoleon in zijn idee over de zwakte en de inefficiëntie van de Spaanse kroon en hij besloot tot de invasie van Spanje.

Volksfeest

Deze gebeurtenissen worden herdacht tijdens de Feesten van Aranjuez of van de Motín, die doorgaan de eerste week van september, tijdens de plaatselijke kermis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.