De Nationale Musea in Spanje, een overzicht

  1. Geschiedenis
  2. De lijst van musea

De Nationale Musea is de benaming voor een netwerk van Spaanse musea die meestal onder het beheer staan van het Spaanse Ministerie van Cultuur maar er zijn ook uitzonderingen.

1.Geschiedenis

De opkomst van de Spaanse musea is nauw verbonden aan het door de adel en de kerk verzamelen van grote collecties kunst. Er ontstaan twee soorten musea met betrekking tot hun eigendom, zowel privaat als openbaar.

Foto: Het bekendste Nationaal Museum, het Prado
Emilio J. Rodríguez Posada

Openbare musea hebben als voornaamste basis de adellijke en kerkelijke collecties. In het bijzonder gaan ze terug op de collecties van Isabel I, Carlos I, Felipe II, Felipe IV, Felipe V, Carlos III en Carlos IV.

In de huidige tijd liggen de collecties van de kerk, na de onteigeningen van hun bezittingen in de negentiende eeuw in gans Europa aan de basis van vele provinciale musea.

De wet 16/1985, die het Spaans Historisch Erfgoed regelt en het Koninklijk Besluit 620/1987 zijn de verordeningen die het Reglement op de Musea van de Spaanse Staat en het Spaanse Museum Systeem goedkeuren.

Dit gebeurt volgens de definitie van de Internationale Raad voor de Musea “Consejo Internacional de Museos (ICOM)”: «Musea zijn instellingen met een permanent karakter die verwerven, bewaren, onderzoeken, communiceren en tentoonstellen ten behoeve van studie, onderwijs met betrekking tot een verzameling en collectie met een historische, artistieke, wetenschappelijke of technische waarde. (artikel 59.3, Wet 16/1985).

In het bijzonder, het Koninklijk Besluit van 31-7-2009 beschrijft gedetailleerd de verzameling musea die deel uitmaken van het netwerk. de Nationale Musea die eigendom zijn van de staat en onder het beheer staan van de staat en op de tweede plaats de Musea die eigendom zijn van de staat en onder het beheer vallen van de staat of die toebehoren aan de openbare sector zoals het Ministerie van Cultuur of andere Ministeriële Departementen.

2. De lijst van musea

Het netwerk van Nationale Musea bestaat uit:

I. Nationale Musea die eigendom zijn van de staat en onder het beheer van de staat staan:

a. Musea toegewezen aan het Ministerie van Cultuur:

b. Musea toegewezen aan het Ministerie van Defensie:

c. Museum toegewezen aan het Ministerie van Volkshuisvesting:

  • Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, Salamanca en Barcelona

d. Musea toegewezen aan het Ministerie van Wetenschap en Innovatie:

  • Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, La Coruña
  • Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid

II. Nationale Musea die eigendom zijn van de staat en onder het beheer van de staat staan of toebehorend aan de Openbare Sector zoals het Ministerie van Cultuur of andere Ministeriële Departementen

a. Musea toegewezen aan het Ministerie van Cultuur:

b. Musea met de medewerking van het Ministerie van Cultuur:

c. Musea toegewezen aan het Ministerie van Defensie:

  • Museos Periférico Militares del Ejército de Tierra
  • Museos filiales del Museo Naval (Canarias, Cartagena, Ferrol, San Fernando, Torre del Oro en Alvaro de Bazán).

d. Museum toegewezen aan het Ministerie van Economie en Financiën:

  • Museo Casa de la Moneda, Madrid

e. Musea toegewezen aan het Ministerie van Openbare Werken:

f. Musea toegewezen aan het Ministerie van Wetenschap en Innovatie:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.