De Toren van Hercules

  1. Algemeen
  2. Technische kenmerken
  3. Legende
  4. Geschiedenis

1.Algemeen

Foto: standbeeld van Breogan en de Toren van Hercules
Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)

De Toren van Hércules is een toren en een vuurtoren op het schiereiland van de stad Coruña in het Spaanse Galicië. Zijn totale hoogte is 68 meter en hij dateert uit de eerste eeuw. 

Het is de enige overgebleven Romeinse vuurtoren in Spanje en hij is zelfs de oudste werkende vuurtoren ter wereld. Wat de hoogte betreft komt deze toren in Spanje op de tweede plaats, na de vuurtoren van Chipiona.

Op 27 juni 2009 werd hij tijdens de vergadering in Sevilla door de UNESCO opgenomen op de lijst van het werelderfgoed.

2. Technische kenmerken

Hoogte: 49 meter
Hoogte boven zeeniveau: 106 meter
Trappen: 234
Zichtbaarheid: 24 mijl
Schittering: verdeeld in 4 alle 20 seconden

3. Legende

Er zijn verscheidene versies in verband met de bouw van de toren. Volgens een versie kwam Hercules per boot aan op de kust waaraan de toren ligt en het is ook precies de plaats waar hij het hoofd van de reus Gerión begraven heeft nadat hij hem in een gevecht gedood had.

Deze versie van de legende geeft de continuïteit van de Romeinse erfenis weer over de Tartesos-Fenisische versie van die periode. Volgens deze versie is Coruña dat in die tijd vermoedelijk Caronium heette en de toren van Hercules de erfgenamen van de mytische Fenisische route vanaf de Britse eilanden en Cornwall tot Cádiz en Cartago, steden met dezelfde geografische omstandigheden.

4. Geschiedenis

De toren van Hercules werd gebouwd door de Romeinen als een navigatie-baken in de eerste eeuw na Christus tijdens de heerschappij van Nero en Vespasianus. Deze periode kan nauwkeurig vastgesteld worden door de archeologische vondsten van stukken gestempeld aardewerk en van dunwandige vazen uit die periode.

Volgens een inscriptie aan de voet van de toren en vermeldingen over de stad Brigantium (Coruña) toonden het bestaan aan van een vuurtoren uit de periode van Trajanus. Aan de basis van de toren vinden we een steen met de inscriptie in het latijn MARTI AVG.SACR C.SEVIVS LVPVS ARCHTECTVS ÆMINIENSIS LVSITANVS.EX.VO, Hierdoor kunnen we de architect identificeren en dat is Cayo Sevio Lupo, afkomstig uit Aeminium en dat ligt vandaag in  Coímbra, in Portugal.

De oudste vermelding van de toren vinden we in de “Historiæ adversvm Paganos” van Paulo Orosio, geschreven tussen 415 – 417 en dat zegt «Secundus angulus circium intendit, ubi Brigantia Gallæciæ civitas sita altissimvm farvm et inter pavca memorandi operis ad specvlam Britanniæ erigit».

Bovendien hebben historici de toren geïdentificeerd als de plaats waar de Toren van Breogán, een mythologische toren tussen andere torens in de Ierse Mythologische cyclus, die Ith, zoon van Breogán, gezien zou hebben voor de kust van Ierland.

Dit vermoeden wordt nog versterkt door de naam Brigantium, wat vermoedelijk voorkomt van Breogán en die verder gaat in de Romeinse traditie om hun eigen goden en helden, in dit geval Hercules, te identificeren met de plaatselijke bevolking.

De toren verdween tijdens de Middeleeuwen voor maritiem gebruik en werd omgebouwd tot een vesting. In de zeventiende eeuw (1682) gaf de hertog van Uceda opdracht voor de restauratie van de toren aan de architect Amaro Antune die vervolgens een houten trap bouwde die een verbinding maakte tussen de gewelven en het bovenste deel waar zich twee kleine torens bevonden als steun voor het lichtbaken.

Tijdens de regeerperiode van Karel III kwam de restauratie ten einde. Het neo-klassieke bouwwerk was af in 1791 onder de leiding van Eustaquio Giannini.

De toren was, voor de restauratie een prismatisch lichaam met een vierzijdige grondvloer en aan de buitenkant was er een muur van steen met beneden twee deuren en asymmetrische ramen welke doorlopen tot aan de bovenverdieping.

Binnenin de toren bleef de oude Romeinse structuur bewaard maar er werden houten trappen geplaatst welke deel uitmaakten van de restauratie van het gebouw en zij waren in harmonie met de decoratie boven de ramen en deuren.

Volgens de mythologische overlevering was er een reus Gerión, koning van Brigantium die zijn onderdanen verplichtte om de helft van hun bezittingen, inclusief hun kinderen, aan hem te geven. Op een dag besloten deze mensen hulp te vragen aan Hercules die Gerión versloeg in een groot gevecht.

Hercules begroef Gerión en bouwde een grafheuvel voor hem die bekroond werd met een grote fakkel. Bij deze heuvel stichtte hij een stad en omdat de eerste persoon die in de stad kwam een vrouw met de naam Coruña gaf hij de stad deze naam.

De huidige gevel is het resultaat van de neoklassieke restauratie in de achttiende eeuw. In 2007 werd de toren verkozen op de lijst van kandidaten voor het werelderfgoed van de Unesco.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.