Kennis en technieken voor de bouw van droge of stapelmuren

  1. Algemeen
  2. Constructie
  3. Stapelmuren in Menorca
  4. Voordelen
  5. Stapelmuren in Sierra Mágina, Jaén
  6. Stapelmuren in de Sierra de Enguera, Valencia.

1.Algemeen

Droge steen, droge muur of stapelmuur zijn termen die verwijzen naar een bouwtechniek van traditionele en populaire oorsprong die wordt uitgevoerd met behulp van stenen maar zonder enige toevoeging van van mortel of een massa bestaande uit zand, kalk en water. Soms wordt droog zand gebruikt om de gaten in de muur op te vullen en daar komt de naam vandaan.

Foto: typische constructie met de droge steen methode
Motta

De stukjes steen (metselwerk), soms gesneden, passen gemakkelijk bij de constructie van terrassen, muren, dammen, herdershutten en andere bouwwerken in het algemeen zonder dat mortel nodig is om ze te verbinden, simpelweg vanwege de juiste opstelling, maximaal contact tussen de stukken en de zwaartekracht zelf.

UNESCO neemt deze bouwpraktijk op in 2018 op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, met de naam “Kennis en technieken van de kunst van het bouwen van droge stenen muren in Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Slovenië, Spanje en Zwitserland.

De oorsprong van droge steenconstructies moet in de oudheid worden gezocht met twee uitgangspunten die parallel gaan met het verstrijken van de tijd: noodzaak en bouwtechniek. De eerste behoefte was zeker om te schuilen voor slecht weer en de tweede was een verdediging tegen andere groepen.

De neolithische revolutie bracht de verzamelaar-jager en nomade ertoe om boer, teler en sedentair te worden. Dit plaatste hem voor nieuwe behoeften, sommige loste hij op met droge stenen. Bewaarde voorbeelden zijn te vinden in heel Europa, bijvoorbeeld: de stad Skara Brae in Schotland.

2. Constructie

De stenen, gesneden of niet, passen in elkaar om te bouwen zonder dat er materiaal nodig is om ze te verbinden. Het is gewoon op zoek gaan naar een juiste en adequate opstelling om het maximale contact tussen de stukken te vinden. Stenen van verschillende vormen en maten worden op de juiste plaats gebruikt om het maximale effect van de zwaartekracht te vinden en om aardverschuivingen te voorkomen.

Op het meest basale niveau heeft deze techniek geen gereedschap nodig. Als de stenen er goed uitzien, wordt de muur met de handen gebouwd. Aan de andere kant staat het werk met perfect uitgesneden hardstenen die passen en bezinken zonder dat er mortel nodig is.

3. Stapelmuren in Menorca

Menorca heeft een karakteristiek en ander landschap dankzij de hand van de mens en zijn gebouwen, die door de eeuwen heen in de omgeving zijn geïntegreerd. Wat het landschap anders maakt, is de droge muur (in het Menorcaans Paret seca), die de velden van Menorca zorgvuldig en eindeloos verdeelt. Muren als hekken die delen van het land omringen, noemt men hier tancas. Er wordt berekend dat als alle droge muren van Menorca die op een rij geplaatst worden die langer zouden zijn dan een ronde rond de wereld.

In Menorca is het gebruikelijk om ergens op de muur twee treden te vinden, botadors genaamd, die worden gebruikt om van de ene kant van de muur naar de andere te springen. Paredador is de naam van het beroep van de persoon die deze muren maakt en het is tevens een van de oudste traditionele ambachten.

Het lijkt misschien dat de droge muur die wordt gebruikt voor hekken antecedente megalithische constructies zoals talaiots, grafkamers (speciaal op Menorca) of taulas (stenen monument op Menorca), maar dat idee is onjuist omdat er een groot verschil is tussen de droge muur van hekken en de droge steen die wordt gebruikt in de eerder genoemde megalithische monumenten.

De droge muur is individueel of in een kleine groep en er worden vrij kleine stenen gebruikt in vergelijking met de stenen die in de oude gebouwen werden gebruikt. Deze constructies vereisten veel arbeid, dus werden ze gebouwd dankzij de hele clan.

De droge muur ontstaat in Menorca omdat het een natuursteen is. Het is een lokale techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen zoals oppervlaktestenen. Later zijn er steengroeven aangelegd waarmee u het type steen en het uiterlijk kunt kiezen. Dit maakt integratie in de omgeving moeilijk.

Een mogelijke oorzaak voor het verschijnen van droge muren kan worden gevonden bij het zoeken naar een methode om het land te verdelen. Het probleem is opgelost met het meest voorkomende en het gemakkelijkst verkrijgbare materiaal op het eiland: stenen. Het traditionele gebruik dat Menorca heeft gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen die het eiland hen ter beschikking heeft gesteld, en de transformatie die plaatsvindt in de landschappen, bossen, weilanden, omringd door de droge muur, hebben het Menorcaanse landschap tot iets karakteristieks en typisch gemaakt.

De droge muur techniek wordt ook gebruikt voor de constructie van sommige gebouwen zoals stallen en momenteel gebruikt men het als decoratie-element.

4. Voordelen

De droge muur die werd gebruikt om hekken te maken, legde een groot aantal stenen opzij, waardoor het veld beter bebouwbaar werd door het ploegen gemakkelijker te maken. De muren worden ook gebruikt om vegetatie en gewassen te beschermen tegen de heersende winden die het eiland voortdurend doorkruisen. De droge muur verdeelt en begrenst velden, wegen en boerderijen, naast het systeem van het vruchtwisselen of wisselbouw.

5. Stapelmuren in Sierra Mágina, Jaén

De droge stenen constructies zijn overal in de geografie te vinden, maar op elke plaats presenteren ze culturele bijzonderheden. In de landelijke omgeving van de Sierra Mágina, in de provincie Jaén, vinden we tal van werken van hoge historische en etnologische waarde zoals hutten en putten.

In het natuurpark Sierra Mágina  overheerst kalksteen, wat we terug vinden in deze traditionele architectuurgebouwen.  Kenmerkend zijn de droge stenen keerwanden, ongeslepen kalksteenconstructies en zonder enige vorm van mortel die in elkaar passen en dienen om de terrassen af te bakenen, erosie te voorkomen en te profiteren van het land voor bebouwing.

In de Huerta de Pegalajar vinden we een mooi staaltje techniek waarbij dankzij de expertise van de meesterbouwers (hormeros) de constructie van afbakeningen wordt geïntegreerd in het landschap en de natuur van de regio.

6. Stapelmuren in de Sierra de Enguera, Valencia.

De Sierra de Enguera (Valencia) ligt in het uiterste zuidwesten van de provincie Valencia. Het komt overeen met de laatste uitlopers van het Iberische systeem, samen met de Sierra de La Plana (Enguera, Valencia), de eerste prebiotische reliëfs ten zuiden van deze plaatsen zijn de Serra Grossa, in de regio La Costera, Valencia.

In Enguera en in mindere mate in de naburige gemeenten zijn ronde gebouwtjes (cucos) de meest voorkomende vorm van droge stenen, gelijk aan hutten, cabines enz  in andere geografische gebieden.

Volgens de definitie van Castellano Castillo is de cuco een karakteristiek en bepalend element van het agrarische landschap van Enguera. Het is een constructie die staat op kleine en middelgrote boerderijen met regenwater ver van het stedelijk gebied. In de cuco prevaleert het praktische aspect boven elk ander. De esthetische waarde is een toegevoegde waarde, veelal niet zo bedoeld door de bouwer.

Cucos zijn, in tegenstelling tot vergelijkbare constructies in andere gebieden, schuilplaatsen die verband houden met de cycli van de landbouw. Ze worden gebruikt als schuilplaats tegen slecht weer en op momenten dat landbouwtaken een grotere aanwezigheid van de boer op de boerderij vereisen en de reizen naar de stedelijke kern niet compenseren vanwege hun afgelegen ligging.

De droge steentechniek wordt ook toegepast bij de aanleg van wegen, terrassen, putten, kazernes en bruggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.