Museum van El Greco

  1. Geschiedenis
  2. Belangrijke werken
  3. De laatste sluiting voor een hervorming
  4. De website

Het museum van El Greco vinden we in de Spaanse stad Toledo en we vinden er werken van de Maniërisme of de late renaissance schilder Doménikos Theotokópoulos. Hij is geboren op Kreta maar hij maakte het merendeel van zijn werken in Toledo. Het museum werd in 1911 geopend als huis-museum om er werken van de Kretenzische schilder samen te brengen en om zijn woonomgeving te tonen.

1.Geschiedenis

Het museum werd gebouwd in de Joodse wijk op de funderingen van een huis uit de zesde eeuw en op een renaissance paleis. Het ligt zeer dicht bij de plaats waar de artiest woonde maar het is niet op de exacte plaats omdat de woning van de schilder vernield werd in een brand.

Foto: toegangsweg naar het museum

Het gebouw waarin het museum gevestigd is stamt uit het begin van de twintigste eeuw en het werd gebouwd door de markies de la Vega-Inclán. Hij was een van de eerste voorstanders om de werken van de schilder te bewaren die anders grotendeels genegeerd werd. De markies was ook de grote weldoener in de oprichting van het Museo del Romanticismo in Madrid en het Museo Casa de Cervantes in Valladolid.

Na de schenking op 27 april 1910 van het museum aan de staat werd er een stichting, waarin tal van vooraanstaanden uit die tijd werden opgenomen,opgericht. Het museum opende zijn deuren voor het publiek op 12 juni 1911.

Het motief voor de oprichting van het museum lag in het feit dat men de werken van de schilder wilde beschermen en zij redden van de vernietiging. Men beschouwde de werken van El Greco nog altijd niet als echt waardevol. Een bijkomend probleem was dat men in het buitenland het belang van de schilder wel inzag en tal van werken waren al verdwenen naar het buitenland.

In 1921 kwam er een eerste hervorming en die werd gevolgd in 1950 en in 1960. In 1990, koos men dan voor een definitieve interne en externe hervorming voor het museum maar dat was toch niet voldoende, onlangs kwam er een nieuwe hervorming.

2. Belangrijke werken

Onder de werken van El Greco die hier worden tentoongesteld zien wij:

  • El Apostolado
  • San Bernardino (eigendom van het Museum del Prado)
  • Vista y plano de Toledo
  • El Redentor.

In het museum zien we verder schilderijen en beeldhouwwerken van belangrijke artiesten uit de zestiende tot in de zeventiende eeuw zoals werken van Luis Tristán. Ten minste 25 van de tentoongestelde werken zijn in bruikleen van het Prado.

3. De laatste sluiting voor een hervorming

Het museum was voor hervormingen gesloten vanaf 2006 tot in 2011 en de tentoonstelling van de hier aanwezige belangrijkste stukken liep verder in een wisselbeurt doorheen gans Spanje.

Het schilderij “Vista y plano de Toledo” viel door zijn broosheid buiten deze ruilbeurt en het werd overgebracht naar het Prado Museum in Madrid tot aan de heropening van het museum El Greco in Toledo. Deze heropening kwam er op 24 maart 2011 en het vernieuwde museum is comfortabeler voor de bezoekers.

Foto: Vista y plano de Toledo

Er is nu ook een grote aandacht voor de grootste leerling van El Greco, Luis Tristán. Het museum krijg ook een andere benaming, waar het vroeger Casa-Museo del Greco was is het nu gewoon, Museo del Greco.

In december 2012 presenteerde de voorzitter van de Provinciale Raad van Toledo een voorstel om het El Greco Museum te verplaatsen. Het voorstel maakte deel uit van de vierde herdenking van de honderdste verjaardag van de dood van El Greco. Het bestond uit het creëren van een nieuw Nationaal Museum van El Greco in het gebouw van het Museum van Santa Cruz. Het gebouw dat tot dan toe het Museo del Greco bezette, zou gewijd worden aan de schilderkunst uit de romantiek. Het voorstel kreeg brede institutionele steun, maar leverde aanzienlijke technische en praktische problemen op.

4. De website

Het museum heeft een website op Museum El Greco, deze site is in het Spaans en het Engels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.