Nationaal Antropologisch Museum

Het Nationaal Antropologisch Museum van Spanje kan men vinden in Madrid, dichtbij het Parque del Retiro, in de calle Alfonso XII. Het is een museum waar men een globale visie tentoonstelt op de verschillende bestaande culturen uit de ganse wereld. Het werd opgericht in 1875 op 29 april en het werd plechtig geopend door koning Alfonso XII.

  1. Geschiedenis
  2. De Collectie
  3. Activiteiten
  4. Website

1. Geschiedenis

Het Nationaal Antropologisch Museum is het eerste antropologisch museum in Spanje en het was een initiatief van een medicus uit Segovia, Pedro González de Velasco. Hij wilde een museum waar hij zijn eigen collectie kon onderbrengen en het moest een museum zijn naar het voorbeeld van het British Museum in Londen. Na de dood in 1882 van dokter Velasco kocht de staat de collectie en het gebouw. De toenmalige collectie werd verder uitgebreid met de opbrengst van expedities, aankopen, reizen, donaties, enz.

Foto: buitenzicht van het museum

Luis García (Zaqarbal)

Het gebouw werd tussen 1873 en 1875 ontworpen en gebouwd door Francisco de Cubas, de markies van Cubas. Het werd uitgeroepen tot Cultureel Erfgoed in 1962.

Het museum is sinds zijn oprichting erg veranderd, waar er in de negentiende eeuw de aandacht ging naar de studie van de mens en zijn fysiek aspect ging men in het laatste kwart van de twintigste eeuw meer aandacht geven aan de sociale en culturele antropologie. Er zijn drie verdiepingen gewijd aan de grote continenten: Amerika, Afrika en Azië.

Sinds de opening in 1875 als Anatomisch Museum (Museo Anatómico) veranderde het museum een aantal keer van naam en van eigenaar. Na het overlijden van dokter Velasco werd een deel van het museum een onderdeel van de Sectie Antropologie, Etnologie en Prehistorie van het Museum van Natuurwetenschappen (Museo de Ciencias Naturales). Dit deel werd in 1910 het Nationaal Museum voor Antropologie, Etnografie en Prehistorie (Museo Nacional de Antropología, Etnografía y Prehistoria) en het werd een museum dat afhankelijk is van de staat.

De politieke veranderingen die na de Burgeroorlog in Spanje kwamen brachten ook veranderingen met zich mee in de intellectuele en wetenschappelijke benaderingen en dat had dan weer een invloed voor het Nationaal Antropologisch Museum (Museo Nacional de Antropología) dat in 1940 werd omgedoopt in het Nationaal Etnologisch Museum (Museo Nacional de Etnología).

Deze naam blijft in voege tot in 1993 wanneer men de oude naam door middel van een koninklijk besluit in ere herstelt. Het werd dus terug het Nationaal Antropologisch Museum (Museo Nacional de Antropología). Op datzelfde moment betrof het ook een fusie met het Nationaal Etnologisch Museum (Museo Nacional de Etnología) en met het Museum van het Spaanse Volk (Museo del Pueblo Español).

Deze situatie bleef tot in 2004 duren toen men het Museum van de Kleding (Museo del Traje) oprichtte. Men nam als startpunt de collectie van het oude Museum van het Spaanse Volk.

2. De collectie

De collectie van het museum vindt zijn oorsprong in de collectie van dokter Velasco waaraan stukken zijn toegevoegd die verkregen werden door donaties, aankopen, expedities, reizen enz. Deze collecties zijn afkomstig uit de vijf continenten en bevatten een aantal stukken met een uitzonderlijk belang en een grote antropologische waarde.

De oorspronkelijke kern van de collectie waren de 500 schedels van dokter Velasco waaraan later andere stukken werden toegevoegd zoals de misvormde schedels uit Peru en Bolivia, een aantal skeletten waaronder dat wordt toegeschreven aan de reus uit de Extremadura, Agustín Luengo Capilla en vier mumies uit de Andes. Bovendien telt de collectie een aantal gipsen bustes van de verschillende etnische groepen in de wereld. Ook staan er een aantal beelden op natuurlijke grootte. Deze objecten kan men vinden in de zaal “Orígenes” op de benedenverdieping van het museum.

Foto: Chinees stuk in de collectie geschonken door Argimiro Santos Munsuri
  • De Collectie uit Azië: De rest van de benedenverdieping wordt ingenomen door de Aziatische collectie die vooral stukken bevat uit de Filipijnen, India en het Verre Oosten. Het grootste deel van de collectie uit de Filipijnen komt voort uit de Tentoonstelling die aan de Filipijnen gewijd was in Madrid in 1887. Dit soort tentoonstellingen kwamen in de negentiende eeuw veelvuldig voor en men bouwde en toonde dorpen met zijn inwoners op de tentoonstelling. Het doel van die tentoonstelling was zowel koloniaal als commercieel omdat op dat moment de Filipijnen nog altijd een kolonie van Spanje was. Na de Tentoonstelling stichtte men de Museum-Bibliotheek van de Overzeese Gebieden (Museo-Biblioteca de Ultramar) om er speciale tentoonstellingen te houden met producten uit de overzeese gebieden en het beginpunt van dit museum waren de voorwerpen uit de tentoonstellingen. Onder deze voorwerpen werden de objecten die een direct verband hadden met de natuurkundige antropologie en de etnologie ondergebracht in de sectie over Antropologie, Etnografie en de Prehistorie van het Museum van Natuurwetenschappen. Dat museum werd in 1910 omgevormd tot het Nationaal Museum voor Antropologie. De collectie uit het Verre Oosten heeft vanaf het begin een kleine collectie schilderijen op rijstpapier uit China en Japan. De objecten uit India zijn grotendeels afkomstig uit het Nationaal Museum voor Archeologie, deze stukken kwamen aan in 1948 en onder hen was het altaar van de godin Durgha. Ten laatste kwamen er 230 voorwerpen bij in de collectie en die waren afkomstig van Argimiro Santos Munsuri. Deze gift had een grote artistieke en etnografische waarde en ze bevatte wapens, muziekinstrumenten, rituele objecten en nog andere. voorwerpen
  • Collectie uit Afrika: Het belangrijkste deel van deze collectie komt van expedities en wetenschappelijke ontdekkingsreizen die werden uitgevoerd op het einde van negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Deze expedities werden uitgevoerd na het verlies van de kolonies in Amerika en het doel was om nieuwe kolonies te stichten. Een belangrijk onderdeel van de collectie is afkomstig uit Equatoriaal Guinee en zij werd verkregen door een aantal expedities tussen 1884 en 1886. In die periode werden ook andere landen zoals Senegal, Nigeria en Gambia bezocht. Verder zijn er twee aankopen gedaan van de natuurkundige Manuel Martínez de la Escalera, het zijn voorwerpen die afkomstig zijn uit Equatoriaal Guinee en Marokko. In 1984 verkreeg men de etnografische collectie uit het oude Afrika Museum. Onder de meest recente toevoegingen aan de collectie is er de gift in 2008 van María Garzón in 2008. Het bestaat uit een gift van 298 voorwerpen uit het dagelijks leven, de gebruiken, de rituele gebruiken van de bevolking uit zwart Afrika.
  • Collectie uit Amerika: Het grootste deel van de Amerikaanse collectie komt van een wetenschappelijke expeditie uit 1862 aan de kuststreken van de Stille oceaan. Naast een wetenschappelijk doel had deze expeditie ook een militair doel. De expeditie bracht een belangrijke antropologische collectie mee naar Spanje waaronder mummies en schedels. Verder waren er meer dan 300 etnografische voorwerpen zoals wapens, gebruiksvoorwerpen, juwelen en kleding van de bevolking aan de Amazone. Verder zijn er dan nog collecties aanwezig die door de staat aangekocht zijn van de antropoloog Fernando Álvarez Palacios en die van de Kapitein Francisco Iglesias. Verder zijn er twee reeksen olieverfschilderijen die de mestiezen tijdens de koloniale periode in Amerika tonen.
  • Collectie uit Europa: Deze collectie bestaat voornamelijk uit een gift van 250 etnografische voorwerpen uit Duitsland die geschonken werd door Dr. Wulf Köpke. Het zijn voornamelijk voorwerpen uit het dagelijks leven van de Duitse burgerij uit de keuken en de wasplaats van het begin van de vorige eeuw. In 1991 heeft men de collectie gekocht van de Duitse etnoloog Seipoldy. Het zijn voorwerpen uit een aantal plaatsen in de wereld maar voornamelijk uit Bulgarije, Finland, Denemarken en Duitsland.

3. Activiteiten

Het Nationaal Antropologisch Museum heeft altijd een programma ontwikkeld van culturele activiteiten en het had een pioniersrol in het multiculturele onderwijs. Vanuit dit oogpunt ontwikkelde het museum activiteiten om de culturen uit de vijf continenten te leren kennen.

Zij bieden dynamische programma’s aan voor schoolgroepen van alle leeftijdsgroepen tussen de kleuter- en middelbare school. Deze bezoeken zijn bedoeld om de kinderen inzicht te geven in de verschillende culturen tijdens hun dagdagelijks leven.

Verder richt het museum meer culturele activiteiten in voor het publiek, er zijn tijdelijke tentoonstellingen, podiumkunsten (muziek, dans, theater), filmvoorstellingen, thematische wandelingen en rondleidingen, conferenties en seminaries. Een belangrijk deel van de culturele programmatie in het museum zijn de workshops voor alle leeftijden: workshops voor kinderen vanaf zes jaar, voor jongeren, voor kinderen en voor volwassenen. Zij handelen over uiteenlopende thema’s maar zij staan altijd in relatie met de collectie in het museum.

De concerten en dansspektakels die het museum organiseert dienen niet enkel om het Madrileens publiek de culturele diversiteit in de wereld te laten kennen maar ook nieuwe bezoekers aan het museum leren de muziek en dans uit de wereld kennen.

4. Website: Het Nationaal Antropologisch Museum, de site is beschikbaar in het Spaans en sommige delen hebben een Engelse vertaling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.