Nationaal Museum en onderzoekscentrum Altamira

  1. Algemeen
  2. De collectie
  3. De website

1.Algemeen

Het Nationaal Museum en onderzoekscentrum Altamira is een centrum voor de conservering en onderzoek van de grot van Altamira in Santillana del Mar (Cantabrië). Deze grot is ook opgenomen op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco.

Foto: voorgevel van het museum

Alonso de Mendoza

Naast de grot staat het museum dat de bezoeker prehistorische workshops kan aanbieden en er is de tentoonstelling “Los tiempos de Altamira”. Hier zien we voorwerpen uit de grot van Altamira evenals die van El Morín, El Juyo en El Rascaño. Een onderdeel van het museum is de nagebouwde grot, een replica van de originele grot van Altamira die gebouwd is om de originele grot zoveel mogelijk te ontzien door de grote aantallen bezoekers.

Veel mensen hebben de grot al bezocht maar door de grote populariteit is er ook een wachtlijst om de grot te kunnen bezoeken. Momenteel moet men meer dan een jaar wachten om de grot te mogen bezoeken. Deze lange periode maakte het noodzakelijk om een replica te bouwen. Sinds 2001 straat er naast de grot het Nationaal Museum en onderzoekscentrum Altamira, een werk van de architect Juan Navarro Baldeweg.

In het museum staat wat men noemt de “Neocueva de Altamira”, een reproductie van de originele grot en zeer gelijkaardig dan het 15.000 jarig origineel. We zien hier ook reproducties van de originele rotsschilderingen die aangebracht werden door Pedro Saura en Matilde Múzquiz van de faculteit van schone kunsten van de Complutense Universiteit van Madrid. Om deze reproducties te maken heeft men voor het tekenen en het schilderen dezelfde technieken gebruikt als bij het origineel uit het paleolithicum.

2. De collectie

Het is niet alleen de grot van Altamira die deel uitmaakt van de collectie maar daarnaast zijn er nog een aantal andere vindplaatsen.

De Grot van Altamira (Santillana del Mar, Cantabrië)

De Grot van Altamira is in 1985 opgenomen op de Werelderfgoed lijst van de Unesco en meer uitleg kan men hier op de site vinden onder Werelderfgoed, de Grot van Altamira.

De Grot van het Kasteel (Puente Viesgo, Cantabrië)

De Grot van het Kasteel, (La Cueva de El Castillo) is een archeologische vindplaats in het complex van Cuevas del Monte Castillo. Het ligt in de gemeente Puente Viesgo (Cantabrië). Alhoewel de grot van Altamira sinds 1985 op de lijst van het Werelderfgoed staat werd er in 2008 een uitbreiding aan deze lijst gemaakt en werd de grot van het Kasteel ook opgenomen op het Werelderfgoed.

De grot werd in 1903 ontdekt door H. Alcalde del Río, een van de pioniers in de studie van de vroege rotskunst in Cantabrië. De opgraving begon in 1910 door H. Obermaier en P. Werhet en ze duurde tot 1914. De opgraving werd gefinancierd door prins Alberto I van Mónaco.

Vroeger was de ingang van de grot kleiner dan nu maar ze werd vergroot tijdens de eerste archeologische opgravingen. De aangetroffen bewijzen op het niveau 18 van de archeologische vindplaats geven aan dat er een menselijke aanwezigheid 30.000 jaar geleden geweest is en dat is duizenden jaren vroeger dan in de grot van Altamira zelf.

Via de ingang krijgt men toegang tot de verschillende zalen die op zich een lange tijdsperiode omschrijven, het gaat van het Laat Paleolithicum tot in de Bronstijd. Momenteel zijn er 150 figuren gecatalogiseerd waaronder een aantal herten.

Cueva del Morín (Villanueva de Villaescusa, Cantabrië)

De Grot van Morín of de Grot van de Koning vinden we in de gemeente Villaescusa (Cantabrië). Hier zijn het archeologische vindplaatsen uit het Châtelperronien en dan meer bepaald uit het Laat Paleolithicum. Er zijn hier overblijfselen gevonden van menselijke aanwezigheid waaronder het lichaam van de beroemde Man van Morín. Dankzij de resten in deze grot heeft men de gewoontes van de toenmalige mensen verder kunnen bestuderen.

Hier vond men de overblijfselen van een rechthoekige structuur die gescheiden was van een ruimte voor begrafenissen Ook werden hier verschillende graven gevonden waarin lichamen lagen in een gevorderde staat van fossiliseren. De belangrijkste opgravingen in deze grot werden uitgevoerd door de archeoloog en geschiedkundige Joaquín González Echegaray.

De Grot van Rascaño (Mirones, Miera, Cantabrië)

De Grot van Rascaño is een kleine grot in Mirones, Miera (Cantabria) en we vinden hier belangrijke overblijfselen uit het Paleolithicum. We vinden hier op deze vindplaats overblijfselen uit het Aurignacien, Azilien, Solutréen en het Magdalénien.

De grot werd ontdekt in het begin van de twintigste eeuw door de priesters archeologen Jesús Carballo García, Lorenzo Sierra en Hugo Obermaier. De jongste opgravingen stammen uit 1970 en ze werden geleid door de onderzoekers Joaquín González Echegaray en Ignacio Barandiarán Maeztu en zij stonden aan het hoofd van een grote groep specialisten.

In de grot vond men een mooie verzameling speren, harpoenen en versierde staven. Vermeldenswaardig is hier een schouderblad van een geit, hangers, versierde vogelbeenderen en een aantal menselijke tanden. De vindplaats als geheel was uitzonderlijk rijk aan archeologische vondsten.

De grot heeft een totale lengte van een honderd meter en zij is afgesloten met een hek om te voorkomen dat de overblijfselen op de vindplaats beschadigd worden.

De Grot van El Salitre (Ajanedo, Miera, Cantabria)

De Grot van El Salitre is een grot in Miera, Cantabrië. Zij werd ontdekt in 1903 door Lorenzo Sierra. De grot bevat overblijfselen uit het Aurignacien, Azilien, Solutréen en het Magdalénien Binnenin werden er overblijfselen gevonden van een beer en diverse rotstekeningen.

De Grot van Chufín (Riclones, Cantabria)

De Grot van Chufín is een grot in Riclones, Cantabrië en zij ligt aan de samenloop van de rivieren Lamasón en Nansa. Het is een ruig gebied met daarin nog meer grotten met rotstekeningen.

De grot werd ontdekt door de fotograaf Manuel de Cos Borbolla.

In Chufín vond men verschillende niveaus van bewoning en de oudste tekenen zijn 20.000 jaar oud. De kleine grot bevat een aantal diepe scherpzinnige gravures en enkele rode schilderingen van herten, geiten en runderen die zeer schematisch werden weergegeven.

Cueva del Juyo (Igollo de Camargo, Cantabrië)

De Grot van Juyo is een vindplaats met een groot wetenschappelijk belang. We vinden hier kunst uit het Magdalénien. In de grot vinden we een platte plaat als een altaar, een stenen hoofd, half mens half katachtig dier. Dit laatste is een zeldzame vondst, uniek in de wereld en het is 14.000 jaar oud. In de grot zou ook een van de oudste altaren ter wereld kunnen staan.

Cueva de La Pila (Cuchía, Miengo, Cantabria)

De grot en de archeologische vindplaats ligt in een nu gesloten steengroeve en de vindplaats dateert uit het Paleolithicum. De gevonden stukken zijn overgebracht naar het museum van Altamira. De grot is compleet vernield door de steengroeve en de vindplaats is zwaar beschadigd.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine vindplaatsen of plaatsen waar er zich nu overblijfselen bevinden die men in de streek gevonden heeft.

3. De website

Het museum heeft een website op Nationaal Museum en onderzoekscentrum Altamira en de site is beschikbaar in het Spaans, Engels en Frans.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.