Nationaal park van de Archipel van Cabrera

 1. Algemeen
 2. Geschiedenis
 3. Kasteel van Cabrera
 4. Geografie
 5. Fauna
 6. Flora
 7. Exploitatie

1.Algemeen

Foto: archipel van Cabrera
NASA World Wind

Het Parque nacional del Archipiélago de Cabrera is een verzameling van rotseilandjes de bij de Balearen behoren en die als nationaal park werden aangenomen met een wet van 29 april 1991.

Het park heeft een grote waarde op natuurgebied, ten gevolge van het isolement doorheen de geschiedenis tot op heden is alles hier onveranderd gebleven.

De kuststreek van Cabrera kan beschouwd worden als een van de best bewaarde kuststreken van Spanje.

Het eilandje huisvest eveneens belangrijke kolonies zeevogels en andere inheemse soorten. Dankzij de biologische rijkdom en de overvloed en de verscheidenheid aan vogels is het gebied ook opgenomen op de lijst van ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) ofwel een speciale zone voor de bescherming van vogels.

Administratief behoort Cabrera tot de gemeente Palma de Mallorca.

2. Geschiedenis

Het eiland Cabrera en de grotere eilanden hebben doorheen de eeuwen bezoek gekregen van de eerste beschavingen rond de Middellandse Zee: de Feniciërs, Carthagers, Byzantijnen en de Romeinen.

Tijdens de XIII en de XIVde eeuw is het eiland Cabrera met zijn natuurlijke haven gebruikt door berber piraten die vanaf hier de kusten plunderden.

Om deze reden, bouwde men al in de XIVde eeuw een kasteel aan de ingang van de haven. Dit kasteel werd gebouwd om te verhinderen dat deze piraten de haven bleven gebruiken, tevens kreeg men een betere bescherming van de kusten bij Mallorca.

3. Kasteel van Cabrera

In 1808 barstte de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog uit. De Franse soldaten die gevangen genomen werden tijdens de slag van Bailén werden opgesloten op het eiland van Cabrera. In realiteit was er geen gevangenis op het eiland, de gevangenis was het isolement van het eiland. Het gebruik als gevangenis eindigde in 1814 met de ondertekening van de vrede.

Foto: kasteel van Cabrera
J.Gomà

Wegens de beperkte middelen op het eiland en het ontbreken van leveringen aan de gevangen door de overheid van Mallorca overleefden niet meer dan de helft van de gevangen deze gevangenschap.

Op het einde van de XIXde eeuw was het eiland in privaat bezit. De eigenaars, de familie Feliu, poogden toen om wijnstokken op het eiland te cultiveren. Daarom bouwden zij er een wijnhuis, dat nu gebruikt wordt als een museum.

In 1916 is de archipel onteigend door het ministerie van defensie. Zij vestigden een klein garnizoen op Cabrera. Tot zijn erkenning als nationaal park werd het eiland gebruikt voor schietoefeningen. Deze militaire aanwezigheid heeft er wel voor gezorgd dat het park beschermd bleef tegen grondspeculatie.

In maart 1991 werd Cabrera officieel een nationaal park.

4. Geografíe

Cabrera ligt op 10 km van Cap de les Salines (in het zuiden van Mallorca) en de archipel is in werkelijkheid het aan de oppervlakte komen van de Sierra de Levante, (een gebergte).

De archipel bestaat uit 19 eilandjes en rotseilandjes. Het grootste in oppervlakte is Cabrera, gevolgd door het Illa dels Conills. De andere eilanden zijn Ses Rates, els Estels, l’Imperial, les Bledes, es Fonoll, na Rodona, l’Esponja, na Plana, na Pobra, s’Illot Pla, s’Illot en Na Foradada.

Het park zelf heet een oppervlakte van 90.800,52 ha waarvan 89.482,52 maritiem en 1.318 land zijn.

5. Fauna

De archipel is samen met de wateren en de zeebodem die hem omringen een van de best bewaarde plaatsen in de Middellandse Zee, vol met leven van zowel maritiem leven als leven op land.

Deze wateren verbazen door een uitzonderlijke transparantie en zichtbaarheid, voor zijn onderwater grotten waarin nog altijd niet gecatalogiseerde soorten gevonden worden zoals de plaatselijke schaaldieren die men ontdekt heeft in de wateren van een grot.

Het feit dat de archipel ver verwijderd is van stedelijke centra en daardoor het vervuilde water tot een minimum beperkt blijft zorgt ervoor dat de biotoop hier in hoge mate bewaard blijft.

Het is precies deze grote verscheidenheid aan bioversiteit die er voor zorgde dat de Archipel van Cabrera tot nationaal park gemaakt werd.

Vanuit het oogpunt van natuurbescherming is de enorme rijkdom van Cabrera de overvloed en variëteit aan vogels die hier leven of hier langs komen in de periode van de vogeltrek. Duizenden vogels gebruiken de archipel als rustplaats, men heeft ongeveer 130 verschillende soorten gezien die hier voorkomen.

5.1 Zeevogels

Foto: kuifaalscholver
Jiel Beaumadier

Voor veel van deze vogels, waarvan sommige met uitsterven bedreigd zijn, is het park een zone van rust en is bijzonder ideaal voor het nestelen. Er zijn hier kolonies van Geelpootmeeuwen (Larus michahellis), de Audouin meeuw (Larus audouinii), de Kuhls pijlstormvogel (Calonectris diomedea), de ernstig bedreigde Vale pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus), de kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) en het stormvogeltje (Hydrobates pelagicus).

5.2 Roofvogels

Onder de roofvogels onderscheiden we de torenvalk (Falco tinnunculus), de slechtvalk (Falco peregrinus) en de Eleonora’s valk (Falco eleonorae).  Deze vogels leven niet het ganse jaar door op het eiland maar komen er nestelen op de rotsachtige kust.

Een vogel die we hier ook kunnen aantreffen is de visarend (Pandion haliaetus) en ten slotte hebben we hier verwijderd van de kust op de oude akkers, grote aantallen zangvogels.

5.3 De zeefauna

De zeefauna bestaat uit meer dan 500 soorten waaronder 22 soorten weekdieren, 25 soorten schaaldieren, 87 soorten sponzen en 214 verschillende soorten vissen. Zij maken van het park een plaats met de grootste biodiversiteit van de Middellandse Zee.  Er is een overvloed aan goudbrasem, zeewolf, tandbrasem, inktvis en zee-egel. Op de rotsbodem leven tandbaarzen, inktvissen, murenes en congers. Zij delen hun leefruimte met de onechte karetschildpad (Caretta caretta), de lederschildpad (Dermochelys coriacea) en dolfijnen.

Wat er niet meer leeft op de archipel is de monniksrob (Monachus monachus), zie je toch een exemplaar dan is dit een verdwaald dier.

5.4 Landzoogdieren

Het aantal zoogdieren op Cabrera is eerder bescheiden te noemen behalve dat wat ingevoerd is door de mens: het konijn. Dit dier was een nachtmerrie voor de vroegere telers op het eiland. Daarom brachten zij de genetkat mee om de konijnen populatie wat op peil te houden.  Wat ook nog overvloedig voorkomt zijn de zwarte rat, de muis, de wilde kat, de egel en drie soorten inheemse vleermuizen.

5.5 Reptielen

Onder de reptielen zijn er een inheemse soort van de Balearenhagedis (Podarcis lilfordi). Alleen op Cabrera zijn er elf ondersoorten die zich onderscheiden door kleine variaties van vorm en kleur.

Foto: Balearenhagedis

Zij hebben een bescheiden afmeting, ongeveer 15 cm van kop tot staart, met de kleuren blauw en groen tot bijna zwart.

Bijna 80 % van deze dieren kan men vinden op de de archipel van Cabrera en elk eiland heeft zijn eigen ondersoort, geëvolueerd door een leven op afzonderlijke eilandjes gedurende eeuwen.

De lijst van de reptielen is compleet met de overvloedig voorkomende gekko’s en de muur gekko’s.

Amfibieën zijn de grote afwezigen op de archipel en dit is vooral te wijten aan het ontbreken van voldoende water.

6. Flora

De eilandengroep heeft een typisch mediterrane vegetatie met een grote verspreiding van maquis met pijnbomen. Cabrera heeft ook enkele eigenaardigheden zoals de wilde olijfboom, de gewone olijfboom, de wegedoorn en de wolfsmelk. Op de hoger gelegen delen kan men de Buxus Baleares (Buxus balearica) vinden. Op de schrale grond treft men ook jeneverbessen aan.

We mogen verder niet vergeten dat ongeveer 85 % van de oppervlakte van het nationaal park bestaat uit water.  Rond deze eilanden is er onder water een grote verscheidenheid aan plantensoorten die dankzij de helderheid van het water duidelijk zichtbaar en traceerbaar zijn.

Men kan meer dan 160 soorten zien waaronder een groot aantal algen.  Het meest indrukwekkende zijn de grote velden zeewier.  Deze velden zijn tevens een van de belangrijkste bronnen van leven in de Middellandse Zee maar helaas is er een grote teruggang te merken.

7. Exploitatie

7.1 Visvangst

Er is een plan in verband met het gebruik en het onderhoud van het nationaal park. Het bevat een reeks van regels die verplicht moeten nageleefd worden voor de traditionele visvangst met een professioneel karakter, het is trouwens de enige activiteit die er toegelaten is.

7.2 Toerisme

Het park kan bezocht worden, zonder veel formaliteiten en men kan inschepen op de overzetboten die vertrekken in de havens van Colonia de Sant Jordi en de Porto Petro.

Dit is de enige mogelijkheid tot een begeleid bezoek aan Cabrera. Het is echter wenselijk om op voorhand te reserveren omdat er een gelimiteerd aantal bezoekers dagelijks toegelaten worden.

Aantal bezoekers

 • 1995 – 36.173
 • 1996 – 39.265
 • 1997 – 43.215
 • 1998 – 52.796
 • 1999 – 47.302
 • 2000 – 44.983
 • 2001 – 64.068
 • 2002 – 66.302
 • 2003 – 66.535
 • 2004 – 73.540
 • 2005 – 71.987
 • 2006 -. 74.542
 • 2007 – 76.541
 • 2008 – 60.804
 • 2009 – 60.662

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.