Romería vikinga de Catoira – Viking festival

 1. Algemeen
 2. De eerste periode: Ateneo do Ullán (1961-1964)
 3. De tweede periode: Sponsoring door het Ceramiek bedrijf Ceramica Domínguez del Noroeste S.A. (1965-1990)
 4. De derde periode: Organisatie door het gemeentebestuur van Catoira (1991)
 5. Programma

1.Algemeen

Het Romaría Vikinga (Viking Festival) wordt sinds 1960 gevierd in Catoira op de eerste zondag van augustus. Het is een festival dat de rol van Catoira herdenkt in de verdediging van Galicië tegen de Noormannen en de Moren in hun pogingen om de schat van de kerk van Compostelana te veroveren.

Foto: Standbeeld in Catoira dat de Viking invasies herdenkt
Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)

Het Romaría Vikinga is vandaag bezit van de bevolking van Catoira, zij hebben hard gewerkt om van dit festival een beroemd en speciaal festival te maken. In 2012 werd het op de lijst geplaatst van Internationaal Toeristisch Belang.

In de ontwikkeling van dit festival onderscheiden we drie periodes.

 • De eerste periode. Ateneo do Ullán (1961-1964): periode van het maken.
 • De tweede periode. Het sponsoren door het lokale Keramiek bedrijf Domínguez(1965-1990): de periode van ontwikkeling en consolidatie.
 • De derde periode. Organisatie door het gemeentebestuur van Catoira (1991): periode van internationale ontwikkeling en cultureel karakter.

2. De eerste periode: Ateneo do Ullán (1961-1964).

Tijdens de moeilijke jaren van het Franco regime waren alle activiteiten verboden waarin men de cultuur uit Galicië promootte. De inwoners van Galicië moesten dus een alternatieve methode vinden om hun activiteiten te ontwikkelen.

In 1959 kwamen er in Catoira enkele mensen waaronder de dichter en priester, Faustino Rey Romero en de dichter Baldomero Isorna Casal samen en zij stichtten de Ateneo do Ullán, een artistiek en literair genootschap. Later werden nog een aantal prominenten uit Galicië lid van het vennootschap.

De personen die lid wilden worden van het genootschap moesten een welkomstspeech houden en daarna werd er een maaltijd gehouden.

Op een literaire meeting in 1960 was het onderwerp de Romería Vikinga. Zij spraken over de landing van de Ulfo koning“The Viking” in Ulla en hij was verslagen en gechristend door de aartsbisschop van Catoira, Diego Gelmírez. Deze literaire meeting, waarbij de meeste leden van de club aanwezig waren was zeer succesvol en men besloot om er een jaarlijkse activiteit van te maken. Deze activiteit moest doorgaan op een zondag in augustus en er zou gelijktijdig een picnic zijn voor de leden, vrienden en familieleden.

De eerste Romaría Vikinga had plaats op`29 juli 1961 en vanaf dan tot in 1964 nam de culturele vereniging Ullán de organisatie van de Romería Vikinga voor zijn rekening. Tot 1963 ging het festival door op de laatste zondag van juli en vanaf 1964 koos men voor de eerste zondag van augustus.

Foto: Manuel

In de beginperiode ging het festival altijd in dezelfde vorm door:

 • Op de middag ging er een mis door in de kapel van Santiago in de Oeste Toren en die werd gecelebreerd in Diego Gelmírez’s nagedachtenis en in die van de andere verdedigers van het Oeste militair complex. Na de kerkelijke viering sprong de beroemde Pedro Montañés als de gevaarlijke viking Ulfo, aan land vanuit zijn drakkar. Hij ontmoette daar de bisschop Cresconio, vertolkt door Rey Romero, die met plechtige woorden de indringer domineerde en hij liet de indringer voor hem knielen.
 • Na de pic-nic, die opgeluisterd wordt door de groep doedelzakspelers, begint het literaire gedeelte waaraan een groep schrijvers uit de regio deelnemen.
 • Tijdens de nacht worden de gevechten van de Oeste torens herdacht met het ontsteken van vuurwerk en zo herdenkt men de aankomst van de Vikingen.

3. De tweede periode: Sponsoring door het Ceramiek bedrijf Ceramica Domínguez del Noroeste S.A. (1965-1990)

In 1965, door de veranderende omstandigheden, was de culturele vereniging, Ateneo do Ullán, in een neerwaartse spiraal terecht gekomen en de werknemers van het lokale bedrijf dachten dat het festival kon verdwijnen en zij namen de organisatie over. De directie van het bedrijf steunde hen en zij namen de organisatie en de sponsoring voor hun rekening.

Tussen 1965 tot 1989, door de grote economische bijdragen van de Ceramica Dominguez Del Noroeste S. A kon het festival blijven bestaan.

In deze periode ontwikkelde het Viking Festival zijn eigen stijl maar de dag van uitvoering bleef dezelfde, de eerste zondag van augustus.

Foto: Vikingschip in Catoira
Henrique Pereira
 • De zondag van de doedelzakspelers: vanaf 10:00 treden er diverse groepen van doedelzakspelers op, zij gaan door de straten en zij komen naar de Oeste Torens.
 • Mis in de middeleeuwse kapel van de Oeste Torens om 10:30, deze mis gaat door in het plaatselijke dialect van Galicië.
 • Groot mosselfeest om 11:00, de mosselen zijn gratis en ze worden door de pelgrims genuttigd met de rode wijn van Ulla.
 • Literaire speech: die gaat door op de middag en die volgt zo de culturele en literaire traditie van de stichter van het Viking Festival. Veel personaliteiten werden uitgenodigd om deel te nemen aan het festival.
 • Landing en de gevechten van de Viking krijgers: dit is zonder twijfel het beste deel van het festival en het begint in 1968. Toen kwam voor de eerste maal een Viking schip met een aantal Vikingen de streek van Ulla plunderen. Een boot die normaal gebruikt werd voor de baggerwerken in de rivier imiteerde een drakkar en daarop zat een groep van vijftig of zestig jongeren verkleed als krijgers. De krijgers arriveerden aan de Oeste Torens onder het slaken van kreten en het geluid van hoornen. Het geamuseerde publiek genoot van het geluid van de muziek en in een orgie van rode wijn dat een herinnering moest zijn van het bloed in de oude gevechten.
 • Pic-nic van de broederschap: na het gevecht is er een moment van rust. In de omgeving kan men de innerlijke mens versterken met typisch voedsel van de streek, octopus, geroosterde sardines en een soort hamburger. Folkloristische dansgroepen treden tijdens de maaltijd op.
 • Groot open lucht dansfestival: van zonsondergang tot in de ochtend gaat het feest door.

In aanvulling op de activiteiten kwam er een een Festival van Volksmuziek en daar traden de belangrijkste Noordse en, Bretoens en groepen uit Galicië op.

4. De derde periode: Organisatie door het gemeentebestuur van Catoira (1991)

Op het einde van de jaren 80, kwam het Romería Vikinga in een periode van decadentie terecht omdat het bedrijf Ceramica Domínguez wou voldoen aan de steeds groter wordende verwachtingen van het publiek.

Daarom nam, 30 jaar na het begin, het gemeentebestuur de organisatie van het festival op zich en er zijn hier enkele data van belang:

 • In 1992 nam het gemeentebestuur contact op met de Spaanse ambassade in Denemarken om banden te kunnen aanhalen met steden met een Viking traditie. De eerste gesprekken die hieruit voorkwamen waren tussen Catoira en Frederikssund, het dorp met de grootste Viking traditie.
 • In 1993 kwamen er 200 inwoners van Frederikssund naar Catoira om samen activiteiten te ontplooien maar in datzelfde jaar ging een groep ambachtslui van Catoira naar Denemarken om er bouwmethodes van de Vikingschepen te bestuderen. Na hun thuiskomst begon men met de bouw van hun eigen drakkar. Deze boot is een kleinere kopie van een Vikingschip dat gevonden werd op de bodem van het Roskilde’s fjord (Denemarken).
 • In 1998 werd het programma verrijkt met een conferentie “Catoira doorheen de Geschiedenis” en deze conferentie is vanaf dan een jaarlijks weerkerend gebeuren.
 • Tijdens de laatste 10 jaar, als resultaat van de inspanningen van het gemeentebestuur en de inwoners won het festival door een grotere inbreng van cultuur aan prestige en kwaliteit.

5. Programma

Week van het Theater Romería Vikinga

Deze activiteit begon in 1994 na de jumelage met het Deense Frederikssund waar al jaren een jaarlijks festival doorging waarin de bevolking een toneelstuk opvoerde uit de tijd van de Vikingen. In 1993 kwam een groep van 200 inwoners uit Frederikssund naar Catoira om een van deze stukken op te voeren op de Romería Vikinga. Dit bezoek inspireerde het gemeentebestuur om dit een jaarlijks wederkerend evenement te maken.

Seminarie “Catoira na Historia”

Deze activiteit begon in 1998 met de bedoeling om de literaire activiteiten van de stichters te hernemen.

Literaire speech.

Dit is een van de activiteiten die terug werden opgevoerd naar het voorbeeld van de stichters. Om de culturele promotie van Galicië te kunnen voeren besloot het gemeentebestuur om deze speech terug in te voeren en tal van prominenten hielden hier al speech.

Optredens van dansgroepen en uitvoering van traditionele dansen

Pic-nic met mosselen

Mosselfeest om 11:00 en de mosselen zijn gratis en ze worden door de pelgrims genuttigd met de rode wijn van Ulla.

Viking landing

Dit blijft de belangrijkste activiteit van de viering. Zoals eerder gezegd, deze activiteit begon in 1968 met een omgebouwde baggerboot als Vikingschip. Door het verdwijnen van de baggerboten dacht men er aan om zelf een drakkar te bouwen en na de jumelage met het Deense Frederikssund werden deze plannen concreter. De drakkar die men bouwde was een verkleinde replica die in de buurt van Roskilde werd gevonden. Het schip is 17, 5 m lang en het heeft een capaciteit van 13 koppels roeibladen. Het kan 6 ton vervoeren inclusief een bemanning van 30 man. De gemiddelde snelheid is 6 knopen met een maximum van 15 knopen.

Pic-nic.

Na alle sterke emoties in de ochtend genieten de pelgrims nu van een pic-nic in de beslotenheid van de torens.

Open lucht dansfestival.

Tijdens de nacht gaat er een open lucht dansfestival door in de Praza do Concello.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.