San Cristóbal de la Laguna

  1. Situering
  2. Geschiedenis
  3. De Santa Iglesia Basílica Kathedraal de San Cristóbal de La Laguna
  4. De kerk Matriz de Nuestra Señora de la Concepción
  5. Het koninklijk Heiligdom van Santísimo Cristo de La Laguna
  6. Het Nava Paleis
  7. Salazar Paleis

1.Situering

San Cristóbal de la Laguna is beter bekend als La Laguna en is een stad op de Canarische Eilanden, ze maakt deel uit van de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Foto: het stadhuis van San Cristóbal de La Laguna

Het is de derde stad van de Canarische Eilanden met 157.503 (2019) inwoners en zij ligt in het noordoostelijk deel van het eiland Tenerife naast Santa Cruz de Tenerife waarmee het bijna praktisch samengevoegd is.

De stad werd opgenomen op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco in 1999.
In de stad bevinden zich de Eilanden Advies Raad, het bisdom van Tenerife en de Universiteit van de Canarische Eilanden.

De stad huisvestte gedurende 3 eeuwen de kapitein-generaal van de Canarische Eilanden en was daardoor het de feitelijke hoofdstad van de Eilanden maar de titel heeft zij nooit officieel gehad.

2. Geschiedenis

Het gebied waar nu de stad San Cristóbal de La Laguna staat was gedurende eeuwen bewoond door de guanches welke hier een 2000 jaar geleden aankwamen. Archeologische opgravingen hebben hiervan een bewijs geleverd.

San Cristóbal de La Laguna werd gesticht aan de rand van de oude lagune Aguere welke droog gelegd werd zodat de stad kon groeien.

De stad deed dienst als hoofdstad van de Canarische Eilanden en van Tenerife na de uiteindelijke verovering van de eilanden en ze werd gesticht tussen 1496 en 1497 door de Adelantado (een soort gouverneur) Alonso Fernández de Lugo en zij huisvestte meerdere kapiteins-generaal. De stad lag wat in het binnenland en was daardoor vrij van plunderingen door piraten.

De Laguna was in die tijd de wieg van de Verlichting op de Canarische Eilanden.
Als gevolg van het kappen van de bossen rond de lagune heeft de erosie goede grond naar beneden verplaatst waardoor er vruchtbare gronden kwamen die bekend staan als Vega Lagunera.

In de loop der jaren verloor de stad een deel van zijn bevolking en dus ook een deel van economische macht aan zijn haven Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
In de negentiende eeuw werd door Fernando VII het kapiteinschap overgeplaatst van La Laguna naar Santa Cruz.

La Laguna is erin geslaagd om overeind te blijven door de aanwezigheid van het bisdom Nivariense en van de universiteit van La Laguna. Beide instellingen werden aan La Laguna toegewezen door de bemoeienissen van Cristóbal Bencomo, biechtvader van Fernando VII.
De lagune zelf droogde volledig uit en vandaag de dag bestaat ze niet meer.

Tijdens de twintigste eeuw begon er een onbedwingbare tijd van stedelijke ontwikkeling, vooral in de buitenwijken en zonder een effect te hebben op de oude binnenstad.

Een korte historische nota: toen de troepen van Napoleon Bonaparte de stad Cádiz belegerden in 1810 tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog nam het stadsbestuur van Cádiz de beslissing om de hoofdstad van Spanje te verplaatsen naar de Canarische Eilanden.

Als gevolg van dit bericht richtte men een Hoge Raad van de Canarische Eilanden op die het bestuur van de niet bezette delen van Spanje, van de Amerikaans Kolonies en van de Filipijnen op zich nam.

Toen bleek dat de Franse troepen Cádiz niet konden innemen werd de regering terug overgeplaatst naar het vasteland.

Monumenten

De historische binnenstad is in 1999 uitgeroepen tot Werelderfgoed van de Unesco. Deze opname heeft de stad voornamelijk te danken aan zijn status van eerste vredesstad (zonder muren) en door zijn bijna volledig intact gebleven originele toestand uit de vijftiende eeuw.

In het centrum van de stad vinden we de Kathedraal de Nuestra Señora de Los Remedios, deze kathedraal staat ook bekend als Santa Iglesia Catedral, de kerk Matriz de la Concepción, het Koninklijk Heiligdom van Santísimo Cristo de La Laguna, de Plaza del Adelantado, het gemeentehuis, het Nava paleis (waar men een Parador wil inrichtten) en het Salazar (zetel van de bisschop),het Casino, de kerk van Santo Domingo en het klooster van Santa Catalina waar men het ongeschonden lichaam bewaard van de non Sor María de Jesús die befaamd is voor haar mirakels.

Wij vinden hier ook het oude klooster van San Agustín, verbonden aan de kerk met dezelfde naam. Het is sinds 1846 de zetel van het eerste Instituut van de Canarische Eilanden waar de meerderheid van de inwoners van de eilanden in de twintigste eeuw school gelopen hebben.

3. De Santa Iglesia Basílica Kathedraal de San Cristóbal de La Laguna

De Santa Iglesia Basílica Kathedraal de San Cristóbal de La Laguna, ook wel de Kathedraal en het Heiligdom van Nuestra Señora de Los Remedios, ligt in de de stad San Cristóbal de La Laguna op het eiland Tenerife.

Foto: Kathedraal de San Cristóbal de La Laguna

DailosTamanca

De kathedraal is voor het merendeel in neogotieke bouwstijl maar de voorgevel is in neoklassieke stijl. De kathedraal is de zetel van het diocees van Tenerife dat afhankelijk is van de aartsbisschop van Sevilla.

Hier liggen ook de stoffelijke resten van Alonso Fernández de Lugo, veroveraar van het eiland en stichter van de stad.

Geschiedenis

In 1511 staat er op de huidige plaats een kapel die in 1515 vervangen wordt door een grotere kerk die opgedragen is aan de Virgen de los Remedios. Dit gebouw is in mudejarstijl en de toren is gebouwd in 1618.

Deze kerk werd in 1819 een kathedraal wanneer La Laguna een nieuw diocees werd.
De neoklassieke voorgevel dateert uit 1825 maar de eigenlijke structuur van de kathedraal is gebouwd tussen 1904 en 1916 en is gebouwd in neogotieke stijl.

Binnenin zien we een preekstoel in Italiaans Carrara marmer waaruit ook een deel van het retabel gemaakt is.

In de kathedraal zijn waardevolle stukken aanwezig van Cristóbal Hernández de Quintana, Luján Pérez en Fernando Estévez.

Deze kathedraal is gebouwd met als belangrijkste bouwmateriaal beton en hij was daarmee een van de eerste gebouwen in Spanje waarin men dit materiaal gebruikte. Echter door een pionier te zijn met dit materiaal zijn er een aantal defecten en problemen opgedoken die aanleiding waren tot grote reparaties.

Retabel van de la Virgen de los Remedios

Foto: het retabel

Koppchen

Het meest in het oog springend element in de kathedraal is het retabel of het altaar van de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, patrones van de stad. Het beeld is rijkelijk versierd en staat op een troon met een baldakijn van zilver. Er is een afbeelding van de zon en van de halve maan aan zijn voeten. De Maagd Maria houdt het kindje Jezus in haar handen en ze is vergezeld door twee andere heiligen, San Fernando Rey en Santa Isabel van Portugal.

Deze dubbele patroonheiligen hebben een dubbele betekenis, aan de ene kant is er de samenhang van het grondgebied aan het aartsdiocees van Sevilla met een bisschop die van Sevilla afhankelijk is en aan de andere kant de relatie met de koningen Fernando VII en zijn echtgenote doña Isabel de Braganza.

4. De kerk Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

De kerk Matriz de Nuestra Señora de la Concepción in La Laguna ligt tussen de pleinen La Concepción en Doctor Olivera. Sinds 2001 doet de kerk dienst als kathedraal omdat aan de echte kathedraal werken uitgevoerd worden.

Geschiedenis

De locatie van deze kerk is het werk van de Adelantado Fernández de Lugo na de viering van het feest van Corpus Christi in 1496. Gesticht in 1511 is het een van de belangrijkste parochies van Tenerife.

De oorspronkelijke kerk had drie kerkbeuken en er waren een aantal privé kapellen. Het meest aansprekende element van deze kerk is ongetwijfeld de toren die dateert uit de zeventiende eeuw. Vandaag de dag kan men de toren beklimmen waardoor men een goed overzicht heeft over een groot deel van de stad.

De kerk heeft in de loop der jaren diverse veranderingen en vergrotingen ondergaan. Een van de belangrijkste verbouwingen was die in de achttiende eeuw door de architect Diego Nicolás Eduardo. In 1974 werd er dan begonnen met een belangrijke restauratie van de kerk.

Deze kerk herbergt ook een geglazuurde doopvont uit de tijd van de verovering van de Canarische Eilanden.

Religieuze beelden

Binnen in de kerk zijn er werken aanwezig van Fernando Estévez, Luján Pérez en Cristóbal Hernández de Quintana met een grote historische en artistieke waarde.
We vinden hier, onderaan een van de retabels, ook een klein beeldje van de Maagd van Montserrat (patrones van Catalonië).

5. Het koninklijk Heiligdom van Santísimo Cristo de La Laguna

Geschiedenis en beschrijving

Het koninklijk Heiligdom van Santísimo Cristo de La Laguna is gebouwd in opdracht van Adelantado Alonso Fernández de Lugo. De werken begonnen in 1506 en eindigden in 1580.

De kerk heeft één schip, 46 meter lang en 7 meter breed en men gaat binnen door een deur onder het hoogkoor.

Het altaar heeft een voorzijde uit zilver die gemaakt is van de wapens van de markies van Villanueva del Prado.

De muur aan de achterzijde is bezet door een belangrijk baldakijn uit zilver, met een centrale nis waarvan de onderkant uit hout is gemaakt dat bewerkt is met goud en dat het kruis van Christus draagt.

Men heeft ook een beeld van La Dolorosa en dat is een werk van de beeldhouwer Rodríguez de la Oliva. Er is dan nog een ander beeld van San Francisco de Asís dat ook een belangrijk legaat is in edelsmeedkunst. Voor het grootste deel is dit legaat afkomstig van de beste werkhuizen in de streek.

Momenteel is de kerk een koninklijk heiligdom waar een intense eredienst gehouden wordt en het is terug naar de franciscaner orde gegaan.

Retabel van Cristo de La Laguna
Dit is een van de mooiste retabels in Spanje en het staat in de grote kapel. Het is gemaakt in barokstijl uit bewerkt zilver en het dateert uit de achttiende eeuw. De kosten voor de bouw van het retabel werden gedragen door Mateo Velusco in 1675.

De voorzijde is een geschenk van Alonso de Nava y Grimón en van Alvarado Bracamonte. Het retabel is een werk van plaatselijke edelsmeden. Het is opgezet door middel van een linnen doek en de verdeling heeft men gemaakt door middel van een gegraveerd boordsel. Dit geeft een verdeling in twee delen waarvan het bovendeel smaller is dan het onderdeel.

Het bovenste paneel bezit versieringen die bestaan uit een reeks bladeren, bloemen, stengels en granaatappels die zich herhalen over het ganse oppervlak. De makers haalden hun inspiratie uit de barokke retabels op de eilanden die eerder gemaakt werden door Portugese en Andalusische artiesten.

Het centrale deel draagt een wapenschild van de schenkers, de familie Nava y Grimón.

Het onderste deel is verdeeld in 5 panelen terwijl de tafel van het altaar een voetstuk heeft met daarover vier steunen onder het offeraltaar. Hier vinden we plantaardige versieringen.

Het Kruis van Cristo de La Laguna
Dit is een houten kruis dat een zilveren bekleding heeft en het is duidelijk gemaakt in een barokke stijl. Het maakt deel uit van het retabel in de grote kapel. Het was een geschenk van Francisco Bautista Pereira de Lugo aan het franciscaner klooster van San Miguel de las Victorias.

Zijn versiering is eenvoudig maar er is toch een merkbare invloed van de Canarische edelsmeedkunst. Er was een eerder kruis in het heiligdom, een uit hout maar dat is nu in het klooster van Santa Clara waar het nog steeds aanbeden wordt.

Títel van Koninklijk Heiligdom
Het koninklijk Heiligdom van Santísimo Cristo de La Laguna was het derde christelijk heiligdom op de Canarische Eilanden na de Basíliek van Candelaria en de Kathedraal van de Canarias dat de vermelding kreeg van “Koninklijk”. Het heiligdom kreeg deze titel van koning Alfonso XIII.

6. Het Nava Paleis

Dit paleis vinden we in de omgeving van het Plaza del Adelantado in La Laguna, Tenerife. Dit paleis is een voorbeeld van de Canarische architectuur die elementen bevat van de barok, de neoklassieke en de maniëristische bouwstijl. Deze mengeling is de vrucht van de verscheidene momenten waarop verder gebouwd werd. De bouw duurde door al zijn hervormingen en vergrotingen ongeveer twee eeuwen.

De bouw begon in 1585 voor rekening van Tomás Grimón, wethouder van Tenerife. In 1591 beëindigde men de werken aan de voorgevel maar dit werd verder gezet in de zeventiende eeuw.

In 1776 heeft don Tomás de Nava Grimón y Porlier, vijfde markies van Villanueva del Prado, die de drijvende kracht was achter Tertulia de Nava en die de stichter was van de Jardín Botánico del Valle de La Orotava, meerdere hervormingen aan het huis laten uitvoeren. Onder deze veranderingen waren er wijzigingen aan de voorgevel waarvoor men bewerkte blauwe stenen gebruikte.

Instandhouding
De staat van verval aan de elementen zoals het voorplein met een structurele schade, de verlaten tuinen, ingestorte zolderingen, corrosie van de balkons, kortom de algehele slechte staat van het gebouw plaatste het Nava paleis op de rode lijst van van het bedreigde Spaans patrimonium.

7. Salazar Huis

Het Salazar huis in een paleis in barok stijl en het ligt in La Laguna. Het is een van de meest uitgesproken voorbeelden van de typische architectuur van de Canarische Eilanden. In 1681 heeft de graaf van Valle de Salazar, Cristóbal Salazar de Frías opdracht voor de bouw gegeven.

Foto: het Salazar huis

Koppchen

Het gebouw heeft twee verdiepingen waarvan de gevel met de centrale nokversiering met de opzichtige waterspuwers met dieren figuren.

De voorgevel van het paleis eindigt met een centrale borstwering versierd met een marmeren wapenschild van de familie Salazar.

Het paleis werd verworven door de kerkraad tijdens de negentiende eeuw en is momenteel de zetel van het diocees Nivariense.

Op 23 januari 2006 verwoest een brand het gebouw waardoor praktisch alleen de voorgevel overeind bleef staan. Na enkele jaren van heropbouw en restauratie door openbare instellingen de kerk, bedrijven en particulieren werd het gebouw terug ingehuldigd op 19 juni 2009.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.