Welke documenten moet je op reis bij u hebben?

  • De identiteitskaart
  • Het rijbewijs
  • De autoverzekering
  • Gezondheidszorg
  • De Europese verzekeringskaart
  • Reisverzekering
  • Huisdieren

De identiteitskaart: Door het akkoord van Schengen zijn er geen controles meer aan de binnen grenzen van de EU landen. Neem echter altijd een paspoort of een identiteitskaart mee wanneer u binnen de EU reist om zo nodig uw identiteit te kunnen bewijzen.

Als dat nodig is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, mogen aan de grenzen tussen de EU-landen controles worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat meereizende kinderen hun eigen paspoort of identiteitskaart hebben of in uw paspoort vermeld staan.

Het rijbewijs: Elk rijbewijs dat afgegeven is in een EU-land is geldig in de hele EU. In sommige landen moet u naast een geldig rijbewijs het kentekenbewijs van uw auto bij u hebben.

Denk erom dat autorijden in de meeste landen pas mag vanaf 18 jaar. Binnen de EU geldt nog geen vaste minimumleeftijd voor het huren van een auto. Meestal varieert die tussen 20 en 23 jaar. Soms geldt er ook een maximumleeftijd, die kan variëren van 65 tot 75 jaar.

De autoverzekering: Wanneer u binnen Europa reist, biedt uw autoverzekering automatisch de wettelijk verplichte minimumdekking (wettelijke aansprakelijkheid). Die is ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland geldig. Als u in eigen land omnium verzekerd bent, ga dan na of deze dekking ook in andere landen geldig is.

Een groene kaart is niet noodzakelijk om in de EU te reizen, maar het is een internationaal erkend verzekeringsbewijs waarmee u gemakkelijker een schadeclaim kunt indienen als u een ongeval heeft. Neemt u geen groene kaart mee, zorg er dan voor dat u een verzekeringsbewijs bij u heeft.

Bij uw verzekeraar kunt u terecht voor een Europees aanrijdingsformulier. Dit is een standaarddocument waarmee u bij een ongeval in een ander land gemakkelijker ter plaatse aangifte kunt doen.

De Europese regelgeving zorgt ervoor dat wie buiten zijn eigen land slachtoffer wordt van een verkeersongeval, sneller wordt vergoed. Deze regels zijn niet alleen van toepassing op ongevallen in de EU, maar ook op ongevallen tussen EU-burgers in niet-EU-landen die aan het groene kaartsysteem deelnemen.

Gezondheidszorg: Als u als inwoner van de EU die tijdelijk in een ander EU-land verblijft, plotseling ziek wordt of bij een ongeval betrokken raakt, heeft u recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw ziektekosten. Deze regeling geldt momenteel alleen voor de openbare gezondheidszorg. Elk land heeft overigens zijn eigen regels hiervoor. In sommige landen (zoals Spanje) is de verzorging gratis, in andere landen betaalt u een deel van de kosten en in nog andere landen moet u alle kosten betalen en daarna de vergoeding hiervan aanvragen. Bewaar dus al uw rekeningen, recepten en kwitanties. Lees het artikel over Mutas even door omdat hen tijdig verwittigen van belang kan zijn bij hospitalisatie of zelfs bij een gewoon bezoek aan de dokter.

De Europese verzekeringskaart: Deze kaart is ingevoerd met het oog op vlottere toegang tot de openbare gezondheidszorg in de EU en een snellere vergoeding van de kosten. Meer dan 150 miljoen EU-burgers hebben al zo’n pas. Sommige landen zetten de Europese zorgpas op de achterzijde van hun nationale kaart, terwijl andere een afzonderlijke pas verstrekken. U kunt deze zorgpas aanvragen bij het plaatselijk kantoor van uw ziekenfonds of ziekteverzekeraar.

Reisverzekering: Het is een goed idee om een reisverzekering af te sluiten, aangezien slechts enkele EU-landen alle medische kosten vergoeden. Ziekte of een ongeval in het buitenland kan extra reis-, verblijf- en repatriëringskosten met zich brengen, waar u zich het best tegen kan verzekeren.

Huisdieren: Meer informatie over het dierenpaspoort kan u vinden op Leven in Spanje.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.